I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vyksta registracija į projekto „Tęsk“ mokymus

    

Kviečiame dalyvauti projekto „Tęsk“ Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų taikymo mokymuose ir susipažinti su svarbiu pedagogų bendruomenei dokumentu – atnaujintu Pedagogo profesijos kompetencijų aprašo pirminiu projektu, jo turiniu ir praktinio pritaikymo nauda; išmokti taikyti kompetencijų vertinimo instrumentus, įsivertinti kompetencijas, tikslingai planuoti tolesnį profesinį augimą bei tobulėjimą.

Registruotis į mokymus kviečiame ikimokyklinio, pradinio ugdymo pedagogus, mokytojus dalykininkus, neformaliojo švietimo mokytojus, profesijos mokytojus, švietimo pagalbos specialistus bei švietimo administravimo darbuotojus – ugdymo įstaigų vadovus, jų pavaduotojus ar skyrių vedėjus, ir kitus asmenis, atsakingus už ugdymą, darbuotojų vertinimą. Registruotis prašome iki 2021 m. spalio 1 d.

 

Kodėl verta dalyvauti? Mokymų metu sužinosite apie atnaujintą Pedagogo profesijos kompetencijų aprašą, jo turinį, kompetencijų aprašo taikymo galimybių sąsajas su kvalifikacijos tobulinimu, galėsite praktiškai išbandyti ir taikyti kompetencijų vertinimo instrumentus, vertinti ir įsivertinti savo kompetencijas, tikslingai planuoti tolesnį profesinį augimą bei tobulėjimą.

 

Kokios mokymų programos?

 

I programa – „Kompetencijų vertinimo instrumentai“, apima šiuos modulius:

1. „Pedagogo profesijos kompetencijų vertinimo sistema“ (16 akad. val.);

2. „Pedagogo profesijos kompetencijų vertinimo procedūros“ (16 akad. val.);

3. „Pedagogo profesijos kompetencijų vertinimas ir profesinis augimas“ (8 akad. val.).

 

II programa – „Pedagogo kompetencijos aprašas ir jo praktinis taikymas“, apima šiuos modulius:

1. „Profesinės kultūros srities kompetencijos“ (10 akad. val.);

2. „Profesinės ugdymo veiklos srities kompetencijos“ (10 akad. val.);

3. „Profesinės bendruomeninės veiklos srities kompetencijos“ (10 akad. val.);

4. „Profesinio augimo srities kompetencijos“ (10 akad. val.).

 

Kiek valandų trunka mokymai?

 

Kiekvienos  programos trukmė 40 akad. val. (5 d.).

 

Ar galiu registruotis į abi programas?

 

Ne. Asmuo gali registruotis tik į vienus 40 akad. valandų trukmės  mokymus.

 

Ar mokymai mokami?

 

Nemokami.

 

Ar išduodami pažymėjimai?

 

Sėkmingai baigusiems programą mokymų dalyviams (dalyvavusiems mokymuose ne mažiau kaip 75 procentus laiko) išduodami 40 akad. val. kvalifikacijos  tobulinimo pažymėjimai.

 

Kas organizuoja ir veda mokymus?

 

Mokymus organizuoja ir veda UAB Žmogaus studijų centras“ lektoriai, turintys ilgametę, įvairiapusę mokymų programų rengimo, mokymų ir konsultavimo, vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo, pokyčių įgyvendinimo patirtį:

 

Dr. Edita Dereškevičiūtė, psichologė, UAB „Žmogaus studijų centras“ viceprezidentė, Psichologijos akademijos organizacinės psichologijos studijų krypties vadovė, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos viceprezidentė;

Doc. dr. Tomas Butvilas, edukologas, UAB „Žmogaus studijų centras“ lektorius, Mykolo Riomerio universiteto docentas, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Žmogiškųjų išteklių skyriaus projektų ekspertas / vadovas;

Nomeda Brazdžiūnaitė-Sanden, psichologė (magistro laipsnis), UAB „Žmogaus studijų centras“ konsultantė – ekspertė. Sertifikuota „EuroPsy“ psichologė;

Rūta Rudminaitienė, psichologė (magistro laipsnis), UAB „Žmogaus studijų centras“ konsultantė-lektorė.

 

Kur vyks mokymai?

 

Mokymai vyks: bendradarbiavimo ir komunikavimo platformose ZOOM ir „MC Teams“.

 

 

Kur registruotis?*

Į kvalifikacijos tobulinimo programą „Kompetencijų vertinimo instrumentai“ kviečiame registruotis pagal pasirinktą grupę ir datas (spustelėkite nuorodos mygtuką).

I sesija II sesija III sesija
1 grupė 2021-09-22–23 2021-10-13–14 2021-11-11 https://forms.office.com/r/FSgk1WXPcj
2 grupė 2021-09-28–29 2021-10-20–21 2021-11-12 https://forms.office.com/r/RskLFm3uxj
3 grupė 2021-10-07–08 2021-10-14–15 2021-10-20 https://forms.office.com/r/V9fBz4LNPn
4 grupė 2021-11-04–05 2021-11-18–19 2021-11-24 https://forms.office.com/r/aqpKSWbCPJ
5 grupė 2021-11-16–17 2021-11-30-12–01 2021-12-10 https://forms.office.com/r/FuG3Aihaad
6 grupė 2021-11-25–26 2021-12-09–10 2021-12-17 https://forms.office.com/r/6cbhm6bJ5M
7 grupė 2022-01-13–14 2022-01-20–21 2022-01-28 https://forms.office.com/r/yfsFMFpPAg
 

Į kvalifikacijos tobulinimo programą „Pedagogo kompetencijos aprašas ir jo praktinis taikymas“ kviečiame registruotis pagal pasirinktą grupę ir datas (spustelėkite nuorodos mygtuką).

I sesija II sesija III sesija
1 grupė 2021-09-28 2021-09-30–10-01 2021-10-21–22 https://forms.office.com/r/Lj9Yitp9hw
2 grupė 2021-10-19 2021-11-04–05 2021-11-18–19 https://forms.office.com/r/pEQj4F67sp
3 grupė 2021-11-09 2021-11-23–24 2021-12-02–03 https://forms.office.com/r/AsTSginxrS
4 grupė 2021-11-16 2021-12-07–08 2022-01-13–14 https://forms.office.com/r/AbMLcW4wyF
5 grupė 2021-11-30 2021-12-13–14 2022-01-27–28 https://forms.office.com/r/BA6wSVx0HV
6 grupė 2021-11-19 2021-12-16–17 2022-01-20–21 https://forms.office.com/r/dqzzLtWnrk
7 grupė 2022-01-06 2022-01-11–12 2022-01-25–26 https://forms.office.com/r/xhk7ThWKM7
8 grupė 2022-01-07 2022-01-18–19 2022-01-27–28 https://forms.office.com/r/Dezf2UHpbZ
Į ką kreiptis kilus klausimų ar neaiškumų?

 

 

Dėl I programos konsultacijas teikia – projekto „Tęsk“ 3.1.2 veiklos metodininkė Roma Bužienė, tel. +370 686 30 727, el. p. buziene.roma@gmail.com.

 

Dėl II programos konsultacijas teikia – projekto „Tęsk“ 3.1.2 veiklos metodininkė Regina Žukienė,  tel. +370 640 10 906, el. p.  regina.zukiene@nsa.smm.lt.

 

 

*Detali kiekvienų mokymų programa ir prisijungimo nuoroda bus atsiųsta asmeniškai kiekvienam dalyviui, užsiregistravusiam į mokymus.

Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendindamas projektas „Tęsk“ finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-646, patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ (09.2.1-ESFA-V-727) priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

 

Skip to content