I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Tobulinant lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijas bus rengiamos nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos

2024-06-17

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia pedagogų rengimo centrus kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis ir (ar) akredituotomis kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis rengti ir įgyvendinti pedagoginių darbuotojų nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas (toliau – nacionalinės programos). Tikslas – suteikti galimybę pedagoginiams darbuotojams stiprinti kompetencijas ir paskatinti pedagogų rengimo centrų, aukštųjų mokyklų ir (ar) kitų kvalifikacijos tobulinimo institucijų bendradarbiavimą.

Nacionalines programas gali rengti pedagogų rengimo centrai, kitos aukštosios mokyklos ir (ar) akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, vykdančios pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

Nacionalinės programos turi būti parengtos pagal Pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023–2025 metų prioritetinę kvalifikacijos tobulinimo sritį:

  • lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijų tobulinimas.

Prioritetinę kvalifikacijos tobulinimo sritį „Lyderystė ugdymui ir mokymuisi“ apimančių turinio aspektų, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta, rengiant nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas, aprašas, skelbiamas čia.

Nacionalinės programos turi atliepti bendraautorystės ir tarptautiškumo kriterijus, nurodant šalies ir tarptautinius partnerius, prisidedančius kuriant ir (ar) įgyvendinant nacionalines programas.

Nacionalinės programos trukmė ne mažesnė kaip 135 akademinės valandos (101 valanda) ir ne didesnė kaip 270 akademinių valandų (203 valandos), iš kurių ne mažiau kaip 30 ir ne daugiau kaip 50 procentų skiriama praktikai.

Nacionalinės programos turi būti akredituotos pagal Reikalavimus pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarkos aprašą.

Nacionalines programas akredituoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Nacionalines programas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka patvirtinti pedagogų rengimo centrai kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis ir (ar) akredituotomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis.

Nacionalinių programų įgyvendinimas bus finansuojamas Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis. Su nacionalinių programų įgyvendintojais bus pasirašomos partnerystės sutartys.

Paraiškas dėl nacionalinių programų įgyvendinimo galima pateikti iki 2024 m. lapkričio 15 d.

Dokumentai

Pedagoginių darbuotojų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2023 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VK-219 „Dėl Pedagoginių darbuotojų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos forma (Word).

Daugiau informacijos el. paštu Regina.Zukiene@nsa.smm.lt.

 

Skip to content