BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS

Alternatyvusis ugdymas

Ši edukacinė knyga yra N. F. McGinn ir E. F. Schiefelbein bendras darbas. Knygą anglų kalba išleido Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (angl. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, UNESCO), Tarptautinis švietimo biuras (angl. The International Bureu of Education, IBE). Joje nagrinėjama Lotynų Amerikos švietimo sistema, tačiau daug autorių rekomendacijų gali būti pritaikytos ir kitiems pasaulio regionams. N. F. McGinn ir E. F. Schiefelbein siūlo penkias pagrindines kryptis, kaip iš esmės gerinti mokymą ir mokymąsi bet kurioje šalyje:

  • didesnį dėmesį skirti mokymuisi mokytis;
  • siekti, kad mokytojai taptų mokymosi vadovais;
  • iš esmės gerinti mokytojų rengimą;
  • skatinti pokyčių inicijavimą vietos lygmeniu;
  • akcentuoti tokį mokymąsi, kuriuo ugdoma laisvės visiems samprata.

Platesnis knygos aprašymas anglų kalba.

Knygą lietuvių kalba (2000 egz.) išleido Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras vykdant projektą „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“. Jos pristatymas įvyko projekto baigiamosios konferencijos metu 2011 m. rugsėjį. Pristatyti knygą buvo pakviestas mokslų daktaras, profesorius Aaronas Benavotas (Aaron Benavot) iš Valstybinio Niujorko valstijos universiteto. Jis knygos pristatymui pasirinktas remiantis vieno iš knygos autorių, švietimo konsultanto Noelio McGinno rekomendacijomis.

Knyga išdalinta ŠMM bei jai pavaldžių įstaigų specialistams, šalies mokykloms, švietimo centrams ir skyriams, pedagogus rengiančioms aukštosioms mokykloms ir kt.

Parengta pagal projekto „Alternatyvusis ugdymas“ inf.

Knygos „Nuodugnus mokymasis“ autorius Kieranas Eganas (Kieran Egan) teigia, kad tikrąjį švietimą sudaro ir bendrasis pažinimas, ir išsamus suvokimas. Knygoje jis pristato ambicingą, bet kartu ir praktišką planą, kaip išsamų pažinimą įtraukti į pagrindinį ugdymą. K. Egano parengtoje programoje numatyta, kad mokiniai mokysis pagal įprastą ugdymo turinį, tačiau jis bus papildytas vienu itin svarbiu aspektu: nuo pat pirmųjų dienų mokykloje iki užveriant jos duris kiekvienas mokinys nuodugniai nagrinės kurią nors vieną temą − pvz., obuoliai, paukščiai, šventyklos, moliuskai, cirkas arba žvaigždės. Per daugelį metų, padedant mokytojui, mokinių žinios pasirinkta tema tik gausės. Jie sukaups vertingą žinių bagažą, kuris ir toliau pilnės ir keisis. Iki mokyklos baigimo kiekvienas mokinys pasirinkta tema sužinos kone tiek, kiek sukaupta žinių per žmonijos istoriją. Stropiai mokydamasis vieną temą, mokinys išmoks itin svarbias gyvenimą keičiančias pamokas apie erudicijos reikšmę, pasišventimo vertę ir džiaugsmą teikiantį nuodugnų dalyko išmanymą.

K. Egano parengta mokymo programa gali turėti reikšmingą poveikį, o įgyvendinti ją labai paprasta. Daugelis mokyklų jau tai padarė. Naudodamiesi knyga „Nuodugnus mokymasis“ kaip planu, tėvai, pedagogai ir mokyklų vadovai jau dabar gali žengti pirmuosius žingsnius veiksmingų mokyklų pokyčių ir išsamesnių mokinių žinių link.

Platesnis knygos aprašymas anglų kalba.

Knygą lietuvių kalba (2000 egz.) išleido Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras vykdant projektą „Alternatyvusis ugdymas“. Jos pristatymas įvyko 2014 m. rugsėjį. Pristatyti knygą buvo pakviestas knygos autorius K. Eganas.

Knyga išdalinta ŠMM bei jai pavaldžių įstaigų specialistams, šalies mokykloms, švietimo centrams ir skyriams, pedagogus rengiančioms aukštosioms mokykloms ir kt.

Parengta pagal projekto „Alternatyvusis ugdymas“ inf.

 

Puslapis „Alternatyvusis ugdymas“ paskutinį kartą atnaujintas 2016-01-09

Skip to content