BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS

Lyderystė ir vadyba

Vykdydamas Mokyklos struktūros tobulinimo 2006–2009 metais programą knygą išleido Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras. Knyga skirta tiems, kurie administruoja ar planuoja švietimą, taip pat valstybės valdžios atstovams, kuriems švietimo politika yra šalies bendrų strateginių planų ir neatsiejama jos raidos dalis. Penkių skyrių leidinyje aptariamas decentralizacijos reiškinys, pagrindinės decentralizavimo proceso idėjos ir decentralizacijos modeliai. Knygos autoriai kelia klausimus, ar decentralizacija švietime apskritai yra svarstytina, kokiuose lygmenyse turi būti priimami vieni ar kiti sprendimai, kada yra tinkamas laikas pradėti decentralizaciją, kokios yra jos vykdymui būtinos sąlygos. Knygos pabaigoje pateikiamos rekomendacijos, kokiais principais ir metodais reikėtų remtis planuojant ir vykdant decentralizaciją. Visgi autoriai pabrėžia, kad kiekvienas atvejis yra skirtingas, todėl decentralizacijos modelius reikia rinktis atsižvelgiant į aplinkybes.

Knyga (1000 egz.) išdalinta ŠMM, jai pavaldžių centrų darbuotojams, MSTP koordinavimo grupės nariams, aukštųjų mokyklų atstovams, taip pat apskričių ir savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir specialistams.

Knygos vertimą į lietuvių kalbą ir leidimą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), pradėdama įgyvendinti Mokyklų tobulinimo programą plius ir jos dalį – projektą „Lyderių laikas“.

Projekto „Lyderių laikas“ idėjos paskatino išversti ir išleisti profesorių Andy Hargreaveso (Andy Hargreaves) ir Deano Finko (Dean Fink) knygą „Tvarioji lyderystė“. Jos autoriai – žymūs švietimo vadybos, kaitos ir lyderystės specialistai, pateikia tvariosios lyderystės apibrėžimą. Remdamiesi juo ir atliktos studijos faktais bendraautoriai išskiria septynis švietimo pokyčių ir lyderystės tvarumo principus: tvarioji lyderystė grindžiama nuodugniu mokymusi ir ilgalaikiais laimėjimais, bendra atsakomybe ir socialiniu jautrumu. Tvarioji lyderystė – tai standartus atmetanti įvairovė, energijos šaltinis, padedantis lyderiams išlikti iniciatyviems ir, išsaugant praeitį, kurti darnią ateitį.

Knyga (2000 egz.) išdalinta ŠMM, jai pavaldžioms institucijoms, apskričių viršininkų administracijų švietimo padaliniams, švietimo centrams, savivaldybių administracijų švietimo skyriams, aukštosioms mokykloms ir kt.

Platesnis knygos aprašymas anglų kalba.

Knygos vertimą į lietuvių kalbą ir leidimą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), pradėdama įgyvendinti Mokyklų tobulinimo programą plius ir jos dalį – projektą „Lyderių laikas“.

Projekto „Lyderių laikas“ idėjos paskatino išversti ir išleisti knygą „Penktoji disciplina. Besimokanti mokykla“. Jos sudarytojas ir vienas iš bendraautorių – Peter Senge, Masačusetso Technologijų instituto docentas, Organizacinio mokymosi draugijos pirmininkas bei pripažintas inovacijų vadybos pradininkas ir teoretikas. Šioje knygoje nagrinėjamos mokymosi institucijos, kurios, siekdamos skatinti mokyklų, klasių veiklą ir atgaivindamos mokyklų bendruomenes, tampa besimokančiomis organizacijomis.

Knyga (2000 egz.) išdalinta ŠMM, jai pavaldžioms institucijoms, apskričių viršininkų administracijų švietimo padaliniams, švietimo centrams, savivaldybių administracijų švietimo skyriams, aukštosioms mokykloms ir kt.

Platesnis knygos aprašymas anglų kalba

Knygos vertimą į lietuvių kalbą ir leidimą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), pradėdama įgyvendinti Mokyklų tobulinimo programą plius ir jos dalį – projektą „Lyderių laikas“.

Projekto „Lyderių laikas“ idėjos paskatino išversti ir išleisti knygą „Mokymas žinių visuomenėje: švietimas nesaugumo amžiuje“. Jos autorius – žymus švietimo kaitos ir lyderystės specialistas, profesorius Andy Hargreavesas (Andy Hargreaves), savo knygoje nagrinėja XXI amžiaus švietimo kaitos tendencijas formuojantis žinių visuomenėms ir kylant nuolatinių iššūkių įtampoms. Joje pabrėžiamas moksliųjų profesinių bendruomenių ugdymas; autoriaus dėmesys telkiamas kultūroms ir ne iš viršaus nuleistoms kaitos iniciatyvoms, o nesaugumo amžiuje galimybes teikiančioms strategijoms. Autoriaus nuomone, XXI amžiuje turi kisti mokymo samprata – mokymas yra ne tik žinių perdavimas, bet ir mokymasis mokytis, akiračių plėtimas bei mokytojų tobulėjimas. Knygoje išsakyti svarstymai skirti visiems, kurie domisi švietimo kaita, jo kokybe ir siekia išmokti priimti XXI amžiaus iššūkius.

Knyga (2000 egz.) išdalinta ŠMM, jai pavaldžioms institucijoms, apskričių viršininkų administracijų švietimo padaliniams, švietimo centrams, savivaldybių administracijų švietimo skyriams, aukštosioms mokykloms ir kt.

Platesnis knygos aprašymas anglų kalba

Šioje knygoje šiuolaikinės vadybos tėvas, socialinis komentatorius, žymus verslo filosofas Piteris Drukeris (Peter Drucker), daugiau kaip šešiasdešimt metų analizavęs ekonomiką ir visuomenę, skaitytojams, besidomintiems kokį poveikį vadybos praktikos ir principai daro organizacijoms, individams ir visuomenei, siūlo susipažinti su svarbiausiomis jo veikalų ištraukomis.

Dvidešimt šeši knygos skyriai nušviečia valdymo, vadybos pagrindinius principus ir temas, jos problemas, iššūkius ir galimybes, duoda vadovams ir specialistams įrankį, padėsiantį jiems įvykdyti tas užduotis, kurias jiems pateiks rytdienos ekonomika ir visuomenė.

Knygą lietuvių kalba (2000 egz.) išleido Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras vykdant projektą „Lyderių laikas“. Jos pristatymas įvyko 2009 m. lapkritį.

Parengta pagal projekto „Lyderių laikas“ inf.

Šioje knygoje JAV švietimo specialistas Karlas D. Glikmanas (Carl D. Glickman) pristato vieną iš galimų praktinių požiūrių į mokyklų vadovų vaidmenį gerinant mokymą ir mokymąsi.

Knygą lietuvių kalba (2000 egz.) išleido Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras vykdant projektą „Lyderių laikas“. Jos pristatymas įvyko 2010 m. rugsėjį. Knygą „Lyderystė mokymuisi: kaip padėti mokytojams sėkmingai dirbti“ Vilniuje pristatė knygos autoriaus kolegė JAV Džordžijos universiteto dėstytoja dr. Frances Hensley.

Platesnis knygos aprašymas anglų kalba

Parengta pagal projekto „Lyderių laikas“ inf.

Knyga skiriama švietimo srities specialistams. Joje remiamasi naujausiais tarptautiniais tyrimais ir duomenimis, skatinančiais naujai pažvelgti į lyderystę. Dr. Alma Haris (Ama Harris), švietimo lyderystės profesorė, Londono universiteto Švietimo instituto dėstytoja, Specialistų rengimo mokyklų ir akademijų susivienijimo asocijuotoji direktorė, taip pat Velso vyriausybės vyresnioji patarėja, savo knygoje pateikia praktiškų lyderystės pavyzdžių ir nurodo konkrečius būdus, kaip ateityje būtų galima reformuoti lyderystę mokyklose ir švietimo sistemoje.

Knygą lietuvių kalba (2000 egz.) išleido Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras vykdant projektą „Lyderių laikas“. Jos pristatymas įvyko 2011 m. vasarį. Knygą „Pasidalytoji lyderystė mokykloje. Ateities lyderių ugdymas“ Vilniuje pristatė knygos autorė.

Parengta pagal projekto „Lyderių laikas“ inf.

Ši knyga įdomi tuo, kad ji įvairiais aspektais pristato lyderystės vaidmenis visuose švietimo bendruomenės postuose (direktoriaus, mokytojo, mokinių, tėvų, švietimo skyriaus). Knygos autorė Linda Lambert siekia padėti skaitytojams padaryti norimą pažangą. Ji aprašo, kaip į lyderystę įtraukti kuo daugiau asmenų ir sukurti struktūras, leidžiančias pedagogams kartu dirbti ir mokytis bei tinkamai pasidalyti lyderystės atsakomybę.

Knygą lietuvių kalba (2000 egz.) išleido Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras vykdant projektą „Lyderių laikas“. Jos pristatymas įvyko 2011 m. gegužę. Knygą Vilniuje pristatė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Monika Bilotienė ir Panevėžio Vyturio vidurinės mokyklos direktorė Vitalija Dziuričienė.

Platesnis knygos aprašymas anglų kalba

Parengta pagal projekto „Lyderių laikas“ inf.

Norėdami patenkinti mokyklų vadovų poreikį užtikrinti geresnius mokinių pasiekimus, knygos autoriai atliko tam tikrus kriterijus atitikusių mokslinių tyrimų apie mokyklų lyderystę metaanalizę. Visi jų nagrinėti tyrimai buvo atlikti per 35 metus – nuo 1978 iki 2001 metų. Atlikdami metaanalizę autoriai išnagrinėjo veiksnius, dariusius įtaką daugiau kaip 650 mokyklų direktorių apklausai.

R. J. Marzanas (Robert J. Marzano), T. Watersas ir B. A. McNulty savo knygoje siekdami pasiūlyti naudingų praktinių patarimų žmonėms, kasdien susiduriantiems su mokyklų lyderystės iššūkiais, apibendrino visas išvadas ir suformulavo konkrečias praktines rekomendacijas.

Svarbiausias šioje knygoje keliamas klausimas – kiek svarbi lyderystė ir kokia jos įtaka mokyklos veiklos rezultatams, tiksliau – kokį poveikį mokinio pasiekimams turi tos mokyklos vadovo lyderio veikla.

Ką atskleidžia moksliniai tyrimai apie mokyklų lyderystės poveikį mokinių pasiekimams? Kokie konkretūs lyderio veiksmai gali ypač pagerinti mokyklų veiksmingumą? Kaip mokyklų vadovai turėtų taikyti tuos veiksmus kasdienėje mokyklos veikloje ir tuo sudėtingu metu, kai įgyvendinami pokyčiai? Knygoje pateikiami atsakymai į šiuos ir daugelį kitų klausimų.

Knygą lietuvių kalba (2000 egz.) išleido Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras vykdant projektą „Lyderių laikas“. Jos pristatymas įvyko 2011 m. gegužę. Knygą Vilniuje pristatė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorė, Lyderystės studijų programos vadovė dr. Violeta Barvydienė. Jai talkino to paties universiteto Lyderystės galios įprasminimo programos magistrantės Dalia Švelnytė ir Skaidrūnė Vetcelienė.

Parengta pagal projekto „Lyderių laikas“ inf.

D. Griffino (Douglas Griffin) knyga sudaryta iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmojoje knygos dalyje „Lyderystė ir sistemos saviorganizacija: dalyvavimas sistemose“ nagrinėjamas mokslinis lyderystės teorijos pagrįstumas ir teigiama, kad ši teorija paremta sisteminiu požiūriu į saviorganizaciją, darančiu reikšmingą poveikį etikai. Pagrindinis šios teorijos modelis yra toks: lyderis yra nešališkas organizacijos stebėtojas, lyg mokslininkas, taip panaikinamas buvimo tuo pačiu metu ir organizacijos stebėtoju, ir dalyviu paradoksas.

Antrojoje knygos dalyje „Lyderystė ir dalyvavimu grįsta saviorganizacija: dalyvavimas vietinėje sąveikoje“ teigiama, kad būtina atsisakyti modernistinio požiūrio į savarankišką individą bei Imanuelio Kanto sistemos saviorganizacijos sampratos ir išplėtoti dalyvavimu grįstos saviorganizacijos teoriją. Šia knygos dalimi siekiama parengti pagrindą, padėsiantį suprasti, kad dalyvavimu grįsta saviorganizacija yra tapatumo išsaugojimo ir galimo transformavimo procesas.

Knygos „Lyderystės ištakos. Saviorganizacijos ir etikos sąsajos“ tikslas – atskleisti ir išreikšti tam tikrą požiūrį į organizacijų sudėtingąsias sistemas. Šis požiūris sutelkia dėmesį į savaveiksmę ir refleksyvią žmonių prigimtį, pabrėžia, kad žmonės reaguoja ir dalyvauja sąveikos procesuose, o šių procesų evoliucija yra visiškai nenuspėjama.

Knygą lietuvių kalba (2000 egz.) išleido Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras vykdant projektą „Lyderių laikas“. Jos pristatymas įvyko 2011 m. gegužę. Knygą Vilniuje pristatė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorė, Lyderystės studijų programos vadovė dr. Violeta Barvydienė. Jai talkino to paties universiteto Lyderystės galios įprasminimo programos magistrantės Dalia Švelnytė ir Skaidrūnė Vetcelienė.

Parengta pagal projekto „Lyderių laikas“ inf.

John Dewey „Demokratija ir ugdymas“ – tai knyga, kurioje garsus JAV filosofas, psichologas ir švietimo reformuotojas atskleidžia švietimo vaidmenį visuomenėje filosofinės antropologijos požiūriu.

Šios knygos puslapiuose nagrinėjamos demokratinėje visuomenėje gyvuojančios idėjos, galinčios padėti spręsti mūsų švietimo sistemos problemas. Aptariami konstruktyvūs visuomenės ugdymo tikslai ir metodai, gilinamasi į pažinimo ir moralės teorijas. Šios teorijos susiformavo praeityje, susiklosčius tam tikroms visuomeninėms aplinkybėms, todėl neretai trukdo teisingai suvokti demokratijos esmę.

John Dewey – Amerikos filosofas, psichologas ir švietimo reformuotojas, kurio mintys ir idėjos turi lemiamos įtakos tiek Jungtinėse Amerikos Valstijose, tiek ir visame pasaulyje. Jis pripažintas kaip vienas iš filosofinės pragmatizmo mokyklos įkūrėjų. John Dewey buvo pagrindinis XX amžiaus pirmos pusės pažangaus judėjimo JAV mokykliniame ugdyme atstovas.

Knygą lietuvių kalba (2000 egz.) išleido Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras vykdant projektą „Lyderių laikas“. Jos pristatymas įvyko 2014 m. gegužę. Knygą Vilniuje pristatė Vytauto Didžiojo universiteto prorektorė prof. dr. Natalija Mažeikienė.

Parengta pagal projekto „Lyderių laikas“ inf.

Shlomo Sharan ir Ivy Geok Chin Tan knygoje „Mokyklų darbo organizavimas, siekiant užtikrinti veiksmingą mokymąsi“ aptaria mokyklų darbo organizavimą naujajame informacijos amžiuje, nagrinėja produktyvųjį ir įtraukiamąjį mokymąsi, domisi naujojo amžiaus sąlygas atitinkančiomis mokyklomis, kurios vertinamos kaip bendruomenės.

Mėginant pertvarkyti švietimą neretai susitelkiama į svarbius, tačiau vis dėlto tik dalinius mokyklos veiklos aspektus, o visos kitos funkcijos lieka veikti kaip ir anksčiau. Iki šiol nebuvo suformuluota visapusio sisteminio požiūrio į mokyklas, kuris padėtų tinkamai nukreipti pedagogų veiklą bei pastangas ir įgyvendinti esminius pokyčius. Taigi pagrindinis knygos „Mokyklų darbo organizavimas, siekiant užtikrinti veiksmingą mokymąsi“ tikslas – pristatyti sisteminį požiūrį į mokyklos veiklą, lyg idėjų žemėlapį, padėsiantį įgyvendinti tikrus pokyčius, kurie paskatintų mokinius produktyviai mokytis.

Knygą lietuvių kalba (2000 egz.) išleido Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras vykdant projektą „Lyderių laikas“. Jos pristatymas įvyko 2014 m. gegužę. Knygą Vilniuje pristatė Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto docentė dr. Jolanta Urbanovič.

Parengta pagal projekto „Lyderių laikas“ inf.

Knygoje autorius Piteris Blokas (Peter Block) gilinasi į naujausią konsultavimo teoriją, pateikia naujas įžvalgas apie tai, kaip galima organizuoti konsultavimą atrandant stipriąsias puses, teigiamus pavyzdžius ir kliento organizacijos ar bendruomenės talentus. Tai knyga apie veiksmingo konsultavimo meistriškumą tiek formaliame darbo su išorės klientais lygmenyje, tiek ir daugiapakopės organizacijos viduje. Pateikęs vaizdingus pavyzdžius, remdamasis atvejų tyrimais ir pasinaudodamas pratimais, Peter Block detaliai aiškinasi už tarpasmeninės santykių dinamikos ir neklaidingo konsultavimo proceso slypinčio elgesio ypatumus.

Knygą lietuvių kalba (2000 egz.) išleido Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras vykdant projektą „Lyderių laikas“. Jos pristatymas įvyko 2014 m. gegužę. Knygą Vilniuje pristatė kompanijos PRIMUM ESSE direktorė, švietimo lyderystės konsultantų rengimo programos viena iš kūrėjų ir įgyvendintojų Solveiga Grudienė.

Parengta pagal projekto „Lyderių laikas“ inf.

 

Puslapis „Lyderystė ir vadyba“ paskutinį kartą atnaujintas 2016-01-09

Skip to content