Pasiekimų patikrinimo sistemoje pateikiamos atliktos užduotys, kandidato pasirinkti ar įrašyti atsakymai ir teisingi atsakymai pagal užduoties atlikimo dieną galiojusią vertinimo instrukciją. Rodomas užduoties vertinimas taškais yra neperskaičiuotas. Jis toks, koks buvo tik atlikus užduotį. Šį rezultatą matysite suvestinėje prie užduoties klausimų.

SVARBU! Galutinį savo kiekvieno tarpinio patikrinimo įvertinimą, suskaičiuotą pagal papildytą vertinimo instrukciją, pasitikrinkite savo mokykloje.

INSTRUKCIJA

  1. Prisijungę prie Pasiekimų patikrinimo sistemos, kairiame viršutiniame puslapio kampe paspauskite nuorodą „Pateiktos užduotys“.
  2. Pasirinkę norimą peržiūrėti užduotį, paspauskite nuorodą „Peržiūrėti“.
  3. Atsidarius peržiūrimą užduotį, kairiame viršutiniame puslapio kampe matysite tris nuorodas: „Klausimas“, „Atsakymas“, „Teisingai“.
  4. Paspaudę nuorodą „Atsakymas“ matysite savo pateiktą atsakymą.
  5. Paspaudę nuorodą „Teisingai“ matysite teisingą atsakymą (pagal užduoties atlikimo dieną galiojusią vertinimo instrukciją).
  6. Užduoties taškų sumą matysite dešinėje apatinėje puslapio dalyje paspaudę nuorodą „Suvestinė“ (rodomas vertinimas taškais yra neperskaičiuotas).

PAAIŠKINIMAI

  • Kryželis raudoname fone - atsakymas neteisingas
  • Brūkšnelis rudame fone - dalis atsakymo teisinga
  • Varnelė žaliame fone - atsakymas teisingas
Užduočių peržiūra