Biologijos kriterinio vertinimo pasiekimų lygių aprašas

Sąvokų naudojimas

Patenkinamas pasiekimų lygis

Įvardija ir apibrėžia biologijos sąvokas, atpažįsta jas kontekste.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija I dalis 11 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 2, 2015 m. pagr. sesija II dalis 8 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 3, 2015 m. pagr. sesija III dalis 1 kl.-1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 4, 2015 m. pagr. sesija III dalis 2 kl.-1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Biologinio pobūdžio tekstuose randa su nagrinėjamu klausimu susijusią informaciją.

Pagrindinis pasiekimų lygis

Tinkamai vartoja tos pačios arba artimos srities sąvokas.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija III dalis 7 kl.-4 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 2, 2015 m. pagr. sesija IV dalis 8 kl.-3 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Lygina biologinio pobūdžio tekstuose pateiktą informaciją ir, remdamasis žiniomis, atsirenka tinkamą.

Aukštesnysis pasiekimų lygis

Analizuoja, apibendrina ir vertina biologinio pobūdžio tekstuose pateiktą informaciją. Interpretuodamas tekstinę informaciją, vartoja biologijos sąvokas, daro tinkamas išvadas.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija II dalis 9 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 2, 2015 m. pagr. sesija III dalis 5 kl.-1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Dėsnių taikymas

Patenkinamas pasiekimų lygis

Ieškodamas paaiškinimo, atpažįsta priežasties ir pasekmės ryšius.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, IV dalis 8 kl.-4 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Pagrindinis pasiekimų lygis

Aiškindamas gyvybės reiškinius, pritaiko biologijos ar kitų mokslų dėsningumus.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 5 kl.-3 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Aukštesnysis pasiekimų lygis

Remdamasis mokslo duomenimis ir dėsningumais, nustato biologijos reiškinių priežastis ir jas paaiškina.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija I dalis 3 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Spręsdamas nevienareikšmius probleminius klausimus, formuluoja įrodymais grįstus paaiškinimus.

Objektų, procesų, reiškinių ir modelių atpažinimas, apibūdinimas ir paaiškinimas

Patenkinamas pasiekimų lygis

Nurodo, kuriai grupei priklauso tam tikras biologijos objektas, reiškinys ar procesas.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija II dalis 7 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Išdėsto biologijos objektus nuosekliai, tam tikra seka.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija I dalis 5 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Apibūdina biologijos objektų, reiškinių ir procesų esmę.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 3 kl.-3 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 2, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 3 kl.-4 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 3, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 4 kl.-4 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 4, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 5 kl.-2 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 5, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 6 kl.-4 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Pateikia pavyzdžių, iliustruojančių objektus, reiškinius ir procesus.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 6 kl.-3 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Apibūdina biologijos mokslo ir technologijų poveikį aplinkai ir visuomenei.

Pagrindinis pasiekimų lygis

Suskirsto biologijos objektus, reiškinius ar procesus į grupes ir juos suklasifikuoja pagal pateiktus ar pasirinktus kriterijus.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 7 kl.-2 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Palygina biologijos objektus, reiškinius ir procesus.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, IV dalis 8 kl.-1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Paaiškina biologijos mokslo ir technologijų poveikį aplinkai ir visuomenei.

Aukštesnysis pasiekimų lygis

Susieja biologijos objektus, reiškinius ar procesus.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 2 kl.-5 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 2, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 6 kl.-5.1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 3, 2015 m. pagr. sesija, IV dalis 9 kl.-5 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Susieja biologijos objektų sandarą su jų atliekamomis funkcijomis.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 2 kl.-2 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 2, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 2 kl.-4 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 3, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 4 kl.-1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 4, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 6 kl.-5.2 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Paaiškina biologijos objektus, reiškinius, procesus ir jų reikšmę.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 1 kl.-2.2 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 2, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 1 kl.-3 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 3, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 3 kl.-2 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 4, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 4 kl.-3 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 5, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 4 kl.-5 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 6, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 5 kl.-4 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 7, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 7 kl.-3 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 8, 2015 m. pagr. sesija, IV dalis 9 kl.-2 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Vertina biologijos mokslo atradimų reikšmę visuomenės gyvenimui socialiniu, ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu.

Diagramų, schemų, lentelių, iliustracijų atpažinimas, apibūdinimas ir paaiškinimas

Patenkinamas pasiekimų lygis

Atpažįsta ir įvardija paveiksluose (piešiniuose ir nuotraukose), schemose pavaizduotus objektus bei procesus.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, I dalis 1 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 2, 2015 m. pagr. sesija, I dalis 4 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 3, 2015 m. pagr. sesija, I dalis 8 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 4, 2015 m. pagr. sesija, II dalis 1 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 5, 2015 m. pagr. sesija, II dalis 7 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 6, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 2 kl.-3 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 7, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 3 kl.-1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 8, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 4 kl.-2 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 9, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 7 kl.-1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Pagrindinis pasiekimų lygis

Atpažįsta ir įvardija paveiksluose (piešiniuose ir nuotraukose), schemose pavaizduotus objektus bei procesus, juos klasifikuoja ir lygina.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, I dalis 16 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 2, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 1 kl.-2.1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 3, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 6 kl.-1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 4, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 6 kl.-2 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Schemiškai pavaizduoja biologinius objektus, reiškinius ir procesus.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, II dalis 6 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 2, 2015 m. pagr. sesija, IV dalis 9 kl.-1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Aukštesnysis pasiekimų lygis

Analizuoja paveiksluose (piešiniuose ir nuotraukose), schemose, grafikuose ir diagramose pateiktą informaciją, daro išvadas.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, I dalis 10 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 2, 2015 m. pagr. sesija, I dalis 18 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 3, 2015 m. pagr. sesija, IV dalis 8 kl.-2 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 4, 2015 m. pagr. sesija, IV dalis 9 kl.-3 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 5, 2015 m. pagr. sesija, IV dalis 9 kl.-4.1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 6, 2015 m. pagr. sesija, IV dalis 9 kl.-4.2 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Schemiškai pavaizduoja biologinius objektus, reiškinius ir procesus, juos paaiškina.

Tiriamųjų darbų metodai bei duomenų interpretavimas

Patenkinamas pasiekimų lygis

Atpažįsta hipotezę ir iš pateikto sąrašo atrenka tinkamą.

Klausimo pavyzdys 1, 2006 m. pakart. sesija, I dalis 5 kl. (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Iš pateikto sąrašo išsirenka tinkamas priemones ir medžiagas tyrimams atlikti.

Užrašo gautus tyrimų rezultatus, kai yra pateikta duomenų fiksavimo forma, ir pavaizduoja juos nurodytu grafiniu būdu.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 3 kl.-5.1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Apdoroja duomenis (skaičiuoja procentus, vidurkius, santykius).

Klausimo pavyzdys 1, 2009 m. pagr. sesija, III dalis 9 kl.-2.1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Daro duomenimis pagrįstas išvadas.

Klausimo pavyzdys 1, 2015 m. pagr. sesija, III dalis 3 kl.-5.2 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Pagrindinis pasiekimų lygis

Formuluoja hipotezę, atitinkančią darbo tikslą.

Klausimo pavyzdys 1, 2014 m. bandomoji užduotis, IV dalis 10 kl.-1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 2, 2009 m. pagr.sesija, III dalis 10 kl.-1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Pagal pateiktą eksperimento pavyzdį suplanuoja tyrimą ar tyrimo etapą.

Klausimo pavyzdys 1, 2014 m. pagr. sesija, IV dalis 9 kl.-6 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 2, 2012 m. pakart. sesija, IV dalis 8 kl.-8.1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Klausimo pavyzdys 3, 2012 m. pakart. sesija, IV dalis 8 kl.-8.2 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Užrašo pateiktų tyrimų rezultatus paties sugalvotos formos lentele, apdoroja duomenis (skaičiuoja procentus, vidurkius, santykius) ir pavaizduoja juos grafiniu būdu.

Analizuoja pateiktus rezultatus ir daro duomenimis pagrįstas išvadas.

Klausimo pavyzdys 1, 2014 m. pagr. sesija, IV dalis 8 kl.-4 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Aukštesnysis pasiekimų lygis

Formuluoja probleminį klausimą, argumentuoja hipotezę, prognozuoja rezultatus.

Klausimo pavyzdys 1, 2014 m. pagr. sesija, IV dalis 9 kl.-5 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Planuoja tyrimus ar tyrimų etapus hipotezėms patikrinti.

Klausimo pavyzdys 1, 2009 m. pagr.sesija, III dalis 10 kl.-3.1 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Įvertina rezultatų tikslumą ir patikimumą, įvardija galimas klaidas.

Klausimo pavyzdys 1, 2014 m. pagr. sesija, IV dalis 9 kl.-3 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)

Paaiškina gautus rezultatus ir, jei yra neatitikimų, siūlo būdus tyrimo kokybei gerinti.

Klausimo pavyzdys 1, 2014 m. pagr. sesija, IV dalis 9 kl.-4 (paspauskite norėdami pamatyti užduotį)