INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS

LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (IS FVA)

Paskirtis

IS FVA paskirtis (tikslas) – tobulinti ir optimizuoti finansų valdymo ir apskaitos procesus, efektyviai ir teisingai tvarkyti finansų valdymą ir apskaitą, atsižvelgiant į viešojo sektoriaus buhalterinei apskaitai ir finansinei atskaitomybei keliamus reikalavimus.

Sistemos adresas

Sistemos adresas – http://www.fva.smm.lt

Kaip galima gauti informaciją iš registro (tapti IS naudotoju)

IS FVA naudotoju galima tapti užpildžius šiuos dokumentus:

  1. FVA IS naudotojo pasižadėjimas saugoti duomenų paslaptį
  2. FVA IS naudotojo duomenų registravimo prašymas

Norint tapti naudotoju, prašome kreiptis į sistemos konsultantą Jurgitą Kaukėnienę el.paštu  jurgita.kaukeniene@nsa.smm.lt arba telefonu 8 658 18463.

 

KONTAKTAI


IS FVA veikimo klausimais prašome kreiptis į sistemos konsultantą Jurgitą Kaukėnienę el.paštu  jurgita.kaukeniene@nsa.smm.lt arba telefonu 8 658 18463.

Taip pat techniniais IS FVA veikimo klausimais konsultuoja Algirdas Cibulskis el.paštu  algirdas.cibulskis@nsa.smm.lt arba telefonu 8 658 18463 ir Artur Jančuro, el.paštu artur.jancuro@nsa.smm.lt arba telefonu 8 658 18351

 

DOKUMENTAI


IS nuostatus ir saugos nuostatus rasite https://www.krisin.smm.lt/aikos2-krisin/public/sistemosPerziura.xhtml?id=171

 

RENGINIAI


Darbo su IS FVA dažnai vyksta mokymai ir tikslinės konsultacijos. Visa mokymų (renginių) medžiaga  http://www.fva.smm.lt/lt/biblioteka

 

INFORMACIJA DUOMENŲ TEIKĖJUI


IS FVA duomenų teikėjai – institucijos, teikiančios duomenis iš valstybės informacinės sistemos ir (arba) registro, ir (arba) vidaus administravimui skirtos sistemos, kitas juridinis arba fizinis asmuo, teikiantis duomenis kaupiamus arba nekaupiamus savo vidinėse sistemose.

IS FVA duomenų teikėjai:

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija – VBAMS, Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistema (toliau –SFMIS);
  2. ŠMM kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai – Institucijų buhalterinės apskaitos informacinių sistemos;
  3. Lietuvos komerciniai bankai – Lietuvos komercinių bankų elektroninės bankininkystės sistemos;
  4. Lietuvos bankas – Lietuvos banko žiniatinklis.

IS duomenų teikėjai atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir tikslumą.

 

INFORMACIJA DUOMENŲ TVARKYTOJUI


IS FVA tvarkytojai yra ŠMM ir jos kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai.

IS FVA tvarkytojai yra dviejų tipų:

  1. Švietimo informacinių technologijų centras (toliau – ITC) yra pagrindinis IS FVA tvarkytojas.
  2. Kiti IS FVA tvarkytojai savo kompetencijos ribose tvarko duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.

Tvarkytojai atlieka funkcijas, nustatytas IS FVA nuostatuose.

Skip to content