INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS

NEMIS informacinė sistema

Paskirtis – kaupti, saugoti ir teikti informaciją apie nesimokančius ir bendrojo lavinimo mokyklos nelankančius mokinius, nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis

Sistemos adresas:  https://nemis.emokykla.lt

NEMIS naudotoju galima tapti užpildžius šiuos dokumentus:

  • Naudotojo pasižadėjimas saugoti duomenų paslaptį
  • Naudotojo duomenų registravimo prašymo anketą

Norint tapti naudotoju, prašome kreiptis į Jurgitą Kaukėnienę el.paštu: jurgita.kaukeniene@nsa.smm.lt

 

IS nuostatus ir saugos nuostatus rasite: https://nemis.emokykla.lt

Skip to content