I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai


Naujienos

Paskelbta „Eurydice“ ataskaita apie minimalų mokymo laiką rekomenduojamą įvairiems mokomiesiems dalykams

2021 06 11

Švietimo tinklas „Eurydice“, teikiantis įvairią informaciją apie 37 šalių nacionalines švietimo sistemas ir jų veikimo ypatumus, paskelbė naują ataskaitą apie rekomenduojamą minimalų mokymo laiką pagrindiniams mokomiesiems dalykams Europos šalių bendrajame ugdyme. Šiame leidinyje analizuojami duomenys nurodo minimalius mokymo laiko reikalavimus, Plačiau

Informacinių technologijų brandos egzaminą rinkosi mažiau kandidatų

2021 06 11

Šiandien vykstantis informacinių technologijų brandos egzaminas – ketvirtasis brandos egzaminų tvarkaraštyje. Tai vienas egzaminų, kurį laikyti rinkosi mažiau kandidatų nei praėjusiais metais. Pernai jį laikė 2834 kandidatai, o šiemet 2582. Praėjusiais metais sulaukus nusiskundimų, jog abiturientams pritrūko laiko matematikos ir Plačiau

Kviečiame dalyvauti mokomosios medžiagos „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas“ pristatymo renginyje

2021 06 10

„Saugesnio interneto“ projektas tęsia parengtų išteklių viešinimo renginių ciklą. 2021 m. birželio 16 d. kviečiame mokytojus, NŠA darbuotojus, kitus švietimo specialistus dalyvauti mokomosios medžiagos „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas“ pristatymo renginyje. Renginio metu aptarsime mokomojoje medžiagoje aprašytus pavyzdžius, jų taikymo Plačiau

Informacija apie informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymą

2021 06 10

Birželio 11 d. vyks informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti pasirinko 2588 kandidatai. Egzamino užduotis parengta pagal egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1524. Informacinių technologijų brandos egzamino mokinių pasiekimų Plačiau

Vaikų įtraukties priemonėms – arti milijono eurų

2021 06 10

Nacionalinė švietimo agentūra skyrė beveik 890 tūkst. eurų programinės įrangos, skirtos ugdyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, sukūrimui bei pritaikymui. Ši veikla numatyta įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. „Siekiant gerinti specialiųjų Plačiau

Informacija apie muzikologijos brandos egzamino I dalį

2021 06 09

Birželio 10 dieną 149 kandidatai laikys muzikologijos brandos egzamino pirmąją dalį. Egzaminas bus vykdomas Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Egzaminas bus vykdomas pagal 2014 metų gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-393 patvirtintą egzamino programą. Plačiau

Šiandien abiturientai laiko biologijos valstybinį brandos egzaminą

2021 06 09

Šis egzaminas yra vienas iš tų, kuriuos šiemet pasirinko daugiau kandidatų nei pernai. Šiais metais laikyti biologijos valstybinį rinkosi 6 496 kandidatai, o 2020 m. jį laikė 6 152 asmenys. Nors nuotolinis ugdymas galimai ir paveikė mokymosi rezultatus, egzaminų užduočių Plačiau

Vaizdo konferencija-diskusija pirmus dvejus metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams

2021 06 09

Kviečiame pirmus dvejus metus dirbančius švietimo įstaigų vadovus š. m. birželio 17 d. 15 val. dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamoje vaizdo konferencijoje-diskusijoje. Renginio tikslas – skatinti pirmus dvejus metus dirbančių švietimo įstaigų vadovų Plačiau

Pažintinis renginys „Įtraukiančios ir motyvuojančios vertinimo formos“

2021 06 09

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia asmenis, atsakingus už IKT veiklą mokykloje ar besidominčius ir padedančius diegti technologijas, dalyvauti pažintiniuose renginiuose, kuriuose  bus pristatytos skaitmeninės kompetencijos tobulinimo Plačiau

Technologijų mokytojai kviečiami susipažinti su pokyčiais technologiniame ugdyme

2021 06 08

Nacionalinė švietimo agentūra ir Lietuvos technologijų mokytojų asociacija kviečia technologijų mokytojus į apskritojo stalo diskusiją  technologinio ugdymo ateities klausimais. Darbotvarkė: Vidurinio ugdymo sąrangos pristatymas ir technologinio ugdymo vizija joje, apklausa – balsavimai. Atsakymai į el. paštu pateiktus klausimus ir pasiūlymus dėl pasikeitimų Plačiau

Laisvės debatai

2021 06 08

Ateinantiems mokslo metams Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centras ruošia naują iniciatyvą – laisvės debatus. Laisvės debatai – nauja ilgametė iniciatyva, skatinanti vietos bendruomenių ir jaunimo įsitraukimą, nagrinėjant aktualiausias socialines, ekonomines bei etines problemas. Iniciatyva siekiama sudominti ir įtraukti jaunimą Plačiau

Kviečiame į viešąją konsultaciją „Mokyklos veiklos įsivertinimo ir pažangos apibendrintų duomenų pristatymas ir panaudojimas planuojant mokyklos veiklą“

2021 06 08

Mokyklų veiklos plėtros skyrius kviečia šių metų birželio 30 dieną 14 valandą mokyklų direktorius, mokyklų direktorių pavaduotojus ugdymui, įsivertinimo grupių narius ir kitus besidominčius į mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir mokyklos pažangos apibendrintų duomenų pristatymą. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenis mokyklos kasmet  pateikia Plačiau

Skelbiamos šių metų lietuvių kalbos ir literatūros egzamino temos

2021 06 07

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia šių metų lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų temas. Pasirinkusieji laikyti valstybinį brandos egzaminą galėjo rinktis rašyti samprotavimo arba literatūrinį rašinį. Buvo siūlomos šios dvi samprotavimo rašinio užduotys: „Ką viešiname, o ką pasiliekame Plačiau

Naujienos

Paskelbta „Eurydice“ ataskaita apie minimalų mokymo laiką rekomenduojamą įvairiems mokomiesiems dalykams

2021 06 11

Švietimo tinklas „Eurydice“, teikiantis įvairią informaciją apie 37 šalių nacionalines švietimo sistemas ir jų veikimo ypatumus, paskelbė naują ataskaitą apie rekomenduojamą minimalų mokymo laiką pagrindiniams mokomiesiems dalykams Europos šalių bendrajame ugdyme. Šiame leidinyje analizuojami duomenys nurodo minimalius mokymo laiko reikalavimus, Plačiau

Informacinių technologijų brandos egzaminą rinkosi mažiau kandidatų

2021 06 11

Šiandien vykstantis informacinių technologijų brandos egzaminas – ketvirtasis brandos egzaminų tvarkaraštyje. Tai vienas egzaminų, kurį laikyti rinkosi mažiau kandidatų nei praėjusiais metais. Pernai jį laikė 2834 kandidatai, o šiemet 2582. Praėjusiais metais sulaukus nusiskundimų, jog abiturientams pritrūko laiko matematikos ir Plačiau

Kviečiame dalyvauti mokomosios medžiagos „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas“ pristatymo renginyje

2021 06 10

„Saugesnio interneto“ projektas tęsia parengtų išteklių viešinimo renginių ciklą. 2021 m. birželio 16 d. kviečiame mokytojus, NŠA darbuotojus, kitus švietimo specialistus dalyvauti mokomosios medžiagos „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas“ pristatymo renginyje. Renginio metu aptarsime mokomojoje medžiagoje aprašytus pavyzdžius, jų taikymo Plačiau

Informacija apie informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymą

2021 06 10

Birželio 11 d. vyks informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti pasirinko 2588 kandidatai. Egzamino užduotis parengta pagal egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1524. Informacinių technologijų brandos egzamino mokinių pasiekimų Plačiau

Vaikų įtraukties priemonėms – arti milijono eurų

2021 06 10

Nacionalinė švietimo agentūra skyrė beveik 890 tūkst. eurų programinės įrangos, skirtos ugdyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, sukūrimui bei pritaikymui. Ši veikla numatyta įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. „Siekiant gerinti specialiųjų Plačiau

Informacija apie muzikologijos brandos egzamino I dalį

2021 06 09

Birželio 10 dieną 149 kandidatai laikys muzikologijos brandos egzamino pirmąją dalį. Egzaminas bus vykdomas Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Egzaminas bus vykdomas pagal 2014 metų gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-393 patvirtintą egzamino programą. Plačiau

Šiandien abiturientai laiko biologijos valstybinį brandos egzaminą

2021 06 09

Šis egzaminas yra vienas iš tų, kuriuos šiemet pasirinko daugiau kandidatų nei pernai. Šiais metais laikyti biologijos valstybinį rinkosi 6 496 kandidatai, o 2020 m. jį laikė 6 152 asmenys. Nors nuotolinis ugdymas galimai ir paveikė mokymosi rezultatus, egzaminų užduočių Plačiau

Vaizdo konferencija-diskusija pirmus dvejus metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams

2021 06 09

Kviečiame pirmus dvejus metus dirbančius švietimo įstaigų vadovus š. m. birželio 17 d. 15 val. dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamoje vaizdo konferencijoje-diskusijoje. Renginio tikslas – skatinti pirmus dvejus metus dirbančių švietimo įstaigų vadovų Plačiau

Pažintinis renginys „Įtraukiančios ir motyvuojančios vertinimo formos“

2021 06 09

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia asmenis, atsakingus už IKT veiklą mokykloje ar besidominčius ir padedančius diegti technologijas, dalyvauti pažintiniuose renginiuose, kuriuose  bus pristatytos skaitmeninės kompetencijos tobulinimo Plačiau

Technologijų mokytojai kviečiami susipažinti su pokyčiais technologiniame ugdyme

2021 06 08

Nacionalinė švietimo agentūra ir Lietuvos technologijų mokytojų asociacija kviečia technologijų mokytojus į apskritojo stalo diskusiją  technologinio ugdymo ateities klausimais. Darbotvarkė: Vidurinio ugdymo sąrangos pristatymas ir technologinio ugdymo vizija joje, apklausa – balsavimai. Atsakymai į el. paštu pateiktus klausimus ir pasiūlymus dėl pasikeitimų Plačiau

Laisvės debatai

2021 06 08

Ateinantiems mokslo metams Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centras ruošia naują iniciatyvą – laisvės debatus. Laisvės debatai – nauja ilgametė iniciatyva, skatinanti vietos bendruomenių ir jaunimo įsitraukimą, nagrinėjant aktualiausias socialines, ekonomines bei etines problemas. Iniciatyva siekiama sudominti ir įtraukti jaunimą Plačiau

Kviečiame į viešąją konsultaciją „Mokyklos veiklos įsivertinimo ir pažangos apibendrintų duomenų pristatymas ir panaudojimas planuojant mokyklos veiklą“

2021 06 08

Mokyklų veiklos plėtros skyrius kviečia šių metų birželio 30 dieną 14 valandą mokyklų direktorius, mokyklų direktorių pavaduotojus ugdymui, įsivertinimo grupių narius ir kitus besidominčius į mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir mokyklos pažangos apibendrintų duomenų pristatymą. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenis mokyklos kasmet  pateikia Plačiau

Skelbiamos šių metų lietuvių kalbos ir literatūros egzamino temos

2021 06 07

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia šių metų lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų temas. Pasirinkusieji laikyti valstybinį brandos egzaminą galėjo rinktis rašyti samprotavimo arba literatūrinį rašinį. Buvo siūlomos šios dvi samprotavimo rašinio užduotys: „Ką viešiname, o ką pasiliekame Plačiau

Skip to content