I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai


Naujienos

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasideda brandos egzaminų sesija

2021 06 07

Šiandien prasideda brandos egzaminų sesija. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra vienintelis privalomas siekiant gauti brandos atestatą. Laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą pasirinko 17207 kandidatai,  o mokyklinį laikys 9352. Šiandien vykdomas lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir Plačiau

Ypatingas policijos dėmesys brandos egzaminų sesijos metu

2021 06 04

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovai aptarė įstaigų bendradarbiavimo gaires, siekiant užtikrinti sklandžią ir skaidrią, ateinantį pirmadienį prasidedančią brandos egzaminų sesiją. Brandos egzaminai sulaukia ne tik abiturientų, tačiau ir lengvo pasipelnymo siekiančių sukčių dėmesio. Nors tiek Plačiau

Parengta švietimo problemos analizė „Mokykla COVID-19 pandemijos sąlygomis: pamokos, sprendimai, perspektyvos“

2021 06 04

Pandemija visame pasaulyje sutrikdė įprastinį švietimo sistemos funkcionavimą. Parengtoje švietimo problemos analizėje apžvelgiamos švietimo sistemų reakcijos į dėl pandemijos kilusią kritinę situaciją, perėjimas prie nuotolinio mokymo(si) šalyje, su kokiais sunkumais susidurta ir kokie veiksniai lemia nuotolinio mokymo(si) sėkmę. Adaptavimosi prie Plačiau

Kviečiame į viešąją konsultaciją „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“

2021 06 03

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), birželio 10–11 dienomis kviečia gamtos mokslų mokytojus, mokyklų administracijos atstovus ir visus švietimo bendruomenės narius, kurie domisi gamtamoksliniu ugdymu, dalyvauti nuotolinėje viešojoje konsultacijoje Plačiau

Kviečiame mokyklų vadovus dalyvauti mokymuose

2021 06 01

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia mokyklų, kurios vykdo pradinio ugdymo programą, vadovus ar jų pavaduotojus dalyvauti mokymuose „Įtraukiojo ugdymo plėtra bendrojo ugdymo mokyklose“. Mokymų metu aptarsime nuostatas į įtraukųjį ugdymą, jo organizavimo mokykloje etapus ir žingsnius. Dėmesys bus skiriamas mokyklos vadovo Plačiau

Pažintinis renginys „Profesinio tobulėjimo svarba ir galimybės“

2021 06 01

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia asmenis, atsakingus už IKT veiklą mokykloje ar besidominčius ir padedančius diegti technologijas, dalyvauti pažintiniuose renginiuose, kuriuose  bus pristatytos skaitmeninės kompetencijos tobulinimo Plačiau

Kitą savaitę prasideda brandos egzaminai: ką svarbu žinoti?

2021 05 31

Birželio 7 d., pirmadienį, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasidės valstybinių brandos egzaminų sesija, kuri liepos 2 d. finišuos fizikos valstybiniu brandos egzaminu. Rezultatai bus paskelbti vėliausiai iki liepos 23 d., o nuo liepos 5 d. iki liepos 20 d. Plačiau

Numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimo pristatymas

2021 05 28

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“, užsakė Numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimą, kurį atliko Viešosios politikos ir vadybos instituto (PPMI) tyrėjų grupė. Tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip turėtų būti tobulinamas Lietuvos pedagogų rengimas keičiantis nacionaliniam ugdymo turiniui ir Plačiau

Metodinė konsultacinė diena Šiaulių r. ŠPT pagalbos specialistų komandai

2021 05 27

Gegužės 27 d. Įtraukties plėtros skyriaus specialistai organizavo nuotolinę metodinę dieną Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistų komandai. Įstaigos pavaduotoja virtualiai supažindino su specialistų darbo aplinka, apibendrino švietimo pagalbos organizavimo situaciją rajono švietimo įstaigose, pristatė pagalbos specialistų komandos Plačiau

Vaizdo konferencija-diskusija „Pavaduotojų lyderystė: nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke“

2021 05 27

Tęsiamos vaizdo konferencijos-diskusijos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui. Birželio 1 d. (antradienį) 15 val. vyks Nacionalinės švietimo agentūros organizuojama vaizdo konferencija-diskusija „Pavaduotojų lyderystė: nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke“. Konferencijoje-diskusijoje bus kalbama apie nuotolinio ir kontaktinio mokymosi proceso Plačiau

Surengtas susitikimas su savivaldybių atstovais dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos

2021 05 27

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) stebėseną, š. m. gegužės 26 d. surengė pirmąjį susitikimą su atrinktų 9 savivaldybių administracijų švietimo padaliniais kartu su Plačiau

„UTA: kas vyksta?“. Diskusija apie Pilietiškumo bendrąją programą

2021 05 25

Gegužės 28 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius stebėti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamą vaizdo konferenciją UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šį mėnesį – ekspertinė diskusija, skirta Pilietiškumo bendrosios programos (BP) projekto aptarimui.  Pilietiškumo bendrosios programos atnaujintojai, nepriklausomi Plačiau

Vaizdo konferencija „Kas slypi tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų labirintuose?“

2021 05 25

Kviečiame mokyklų vadovų pavaduotojus dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) ir Nacionalinės švietimo agentūros renginyje, skirtame pristatyti ir aptarti tarptautinius mokinių pasiekimų tyrimus. Renginys vyks 2021 m. gegužės 26 d. (trečiadienį) 15 val. Registruotis į renginį nereikia, jį galima Plačiau

Balandžio ir gegužės mėnesiais NŠA skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas papildytas 20-čia priemonių ir 31-nu metodinės medžiagos aprašu

2021 05 24

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) nuolat pildo skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir švietimo bendruomenei teikia informaciją, susijusią su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, skirtomis kokybiškam nuotoliniam mokymui. Sąraše skaitmeninės mokymo priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases. Pateikiama informacija, ar priemonės mokamos, nemokamos, Plačiau

Mokinių pasiekimų patikrinimo užduotys patogiau pasiekiamos atnaujintoje aplinkoje

2021 05 24

Nacionalinė švietimo agentūra atnaujino informacinę elektroninio testavimo aplinką BETA, kurioje patalpintos įvykusių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP), minimalius valstybinių brandos egzaminų pasiekimus atitinkančios užduotys. Pradinės mokyklos 4 ir pagrindinės mokyklos 8, gimnazijos I ir II Plačiau

Naujienos

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasideda brandos egzaminų sesija

2021 06 07

Šiandien prasideda brandos egzaminų sesija. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra vienintelis privalomas siekiant gauti brandos atestatą. Laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą pasirinko 17207 kandidatai,  o mokyklinį laikys 9352. Šiandien vykdomas lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir Plačiau

Ypatingas policijos dėmesys brandos egzaminų sesijos metu

2021 06 04

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovai aptarė įstaigų bendradarbiavimo gaires, siekiant užtikrinti sklandžią ir skaidrią, ateinantį pirmadienį prasidedančią brandos egzaminų sesiją. Brandos egzaminai sulaukia ne tik abiturientų, tačiau ir lengvo pasipelnymo siekiančių sukčių dėmesio. Nors tiek Plačiau

Parengta švietimo problemos analizė „Mokykla COVID-19 pandemijos sąlygomis: pamokos, sprendimai, perspektyvos“

2021 06 04

Pandemija visame pasaulyje sutrikdė įprastinį švietimo sistemos funkcionavimą. Parengtoje švietimo problemos analizėje apžvelgiamos švietimo sistemų reakcijos į dėl pandemijos kilusią kritinę situaciją, perėjimas prie nuotolinio mokymo(si) šalyje, su kokiais sunkumais susidurta ir kokie veiksniai lemia nuotolinio mokymo(si) sėkmę. Adaptavimosi prie Plačiau

Kviečiame į viešąją konsultaciją „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“

2021 06 03

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), birželio 10–11 dienomis kviečia gamtos mokslų mokytojus, mokyklų administracijos atstovus ir visus švietimo bendruomenės narius, kurie domisi gamtamoksliniu ugdymu, dalyvauti nuotolinėje viešojoje konsultacijoje Plačiau

Kviečiame mokyklų vadovus dalyvauti mokymuose

2021 06 01

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia mokyklų, kurios vykdo pradinio ugdymo programą, vadovus ar jų pavaduotojus dalyvauti mokymuose „Įtraukiojo ugdymo plėtra bendrojo ugdymo mokyklose“. Mokymų metu aptarsime nuostatas į įtraukųjį ugdymą, jo organizavimo mokykloje etapus ir žingsnius. Dėmesys bus skiriamas mokyklos vadovo Plačiau

Pažintinis renginys „Profesinio tobulėjimo svarba ir galimybės“

2021 06 01

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia asmenis, atsakingus už IKT veiklą mokykloje ar besidominčius ir padedančius diegti technologijas, dalyvauti pažintiniuose renginiuose, kuriuose  bus pristatytos skaitmeninės kompetencijos tobulinimo Plačiau

Kitą savaitę prasideda brandos egzaminai: ką svarbu žinoti?

2021 05 31

Birželio 7 d., pirmadienį, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasidės valstybinių brandos egzaminų sesija, kuri liepos 2 d. finišuos fizikos valstybiniu brandos egzaminu. Rezultatai bus paskelbti vėliausiai iki liepos 23 d., o nuo liepos 5 d. iki liepos 20 d. Plačiau

Numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimo pristatymas

2021 05 28

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“, užsakė Numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimą, kurį atliko Viešosios politikos ir vadybos instituto (PPMI) tyrėjų grupė. Tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip turėtų būti tobulinamas Lietuvos pedagogų rengimas keičiantis nacionaliniam ugdymo turiniui ir Plačiau

Metodinė konsultacinė diena Šiaulių r. ŠPT pagalbos specialistų komandai

2021 05 27

Gegužės 27 d. Įtraukties plėtros skyriaus specialistai organizavo nuotolinę metodinę dieną Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistų komandai. Įstaigos pavaduotoja virtualiai supažindino su specialistų darbo aplinka, apibendrino švietimo pagalbos organizavimo situaciją rajono švietimo įstaigose, pristatė pagalbos specialistų komandos Plačiau

Vaizdo konferencija-diskusija „Pavaduotojų lyderystė: nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke“

2021 05 27

Tęsiamos vaizdo konferencijos-diskusijos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui. Birželio 1 d. (antradienį) 15 val. vyks Nacionalinės švietimo agentūros organizuojama vaizdo konferencija-diskusija „Pavaduotojų lyderystė: nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke“. Konferencijoje-diskusijoje bus kalbama apie nuotolinio ir kontaktinio mokymosi proceso Plačiau

Surengtas susitikimas su savivaldybių atstovais dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos

2021 05 27

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) stebėseną, š. m. gegužės 26 d. surengė pirmąjį susitikimą su atrinktų 9 savivaldybių administracijų švietimo padaliniais kartu su Plačiau

„UTA: kas vyksta?“. Diskusija apie Pilietiškumo bendrąją programą

2021 05 25

Gegužės 28 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius stebėti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamą vaizdo konferenciją UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šį mėnesį – ekspertinė diskusija, skirta Pilietiškumo bendrosios programos (BP) projekto aptarimui.  Pilietiškumo bendrosios programos atnaujintojai, nepriklausomi Plačiau

Vaizdo konferencija „Kas slypi tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų labirintuose?“

2021 05 25

Kviečiame mokyklų vadovų pavaduotojus dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) ir Nacionalinės švietimo agentūros renginyje, skirtame pristatyti ir aptarti tarptautinius mokinių pasiekimų tyrimus. Renginys vyks 2021 m. gegužės 26 d. (trečiadienį) 15 val. Registruotis į renginį nereikia, jį galima Plačiau

Balandžio ir gegužės mėnesiais NŠA skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas papildytas 20-čia priemonių ir 31-nu metodinės medžiagos aprašu

2021 05 24

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) nuolat pildo skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir švietimo bendruomenei teikia informaciją, susijusią su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, skirtomis kokybiškam nuotoliniam mokymui. Sąraše skaitmeninės mokymo priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases. Pateikiama informacija, ar priemonės mokamos, nemokamos, Plačiau

Mokinių pasiekimų patikrinimo užduotys patogiau pasiekiamos atnaujintoje aplinkoje

2021 05 24

Nacionalinė švietimo agentūra atnaujino informacinę elektroninio testavimo aplinką BETA, kurioje patalpintos įvykusių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP), minimalius valstybinių brandos egzaminų pasiekimus atitinkančios užduotys. Pradinės mokyklos 4 ir pagrindinės mokyklos 8, gimnazijos I ir II Plačiau

Skip to content