Projektas „SELFIE – skaitmeninių mokyklų akademija“

  „Erasmus+ KA2“ projektas Nr. 2020-1-IE01-KA201-066055 „SELFIE – skaitmeninių mokyklų akademija“) 

Projekto tikslas  šiuo projektu siekiama sukurti Skaitmeninės mokyklos akademiją, joje įdiegti ir sukurti sąlygas veikti mentorystės schemai, kuri skatintų ir palengvintų tvarius pokyčius mokyklose. 

Tikslinės grupės: bendrojo ugdymo mokyklos, kurios dalyvauja ar planuoja dalyvauti SELFIE skaitmeninio įsivertinimo projekte, taip pat domisi STEAM (praktinio gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo) ar nuotolinio mokymo veikla. 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2021 m. balandžio 26 d. – 2023 m. gegužės 1 d. 

 

Projekto metu rengiami intelektiniai produktai: 

 1. Skaitmeninių mokyklų akademijos modelis SELFIE. 
 2. Skaitmeninių mokyklų akademijų bendradarbiavimo aplinka SELFIE. 
 3. Modelio, kuris leistų atpažinti ir įsivertinti turimas kompetencijas, sukūrimas. 
 4. Vadovo, apie integruotą skaitmeninio STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) mokymosi taikymą, skirto mokytojams, sukūrimas. 
 5. Nuotolinio mokymosi ir mokymo modelio kompetencijų vadovo sukūrimas. 

 

Projekto rezultatai bus skelbiami Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje ir projektų svetainėse. 

Projekto rezultatams pasiekti bus organizuojamos šios veiklos: 

 • Mokyklų, pageidaujančių stiprinti SELFIE veiklas, atranka, atsižvelgiant į STEAM (praktinio gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo) perspektyvą. 
 • Kompetencijų tobulinimo kursai atrinktų septynių (7) mokyklų pedagogams. 
 • Gerosios SELFIE ir STEAM (praktinio gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo) veiklos sklaida. 

 

Projektą koordinuoja: Digital Schools Company Limited by Guarantee (Airija). 

Projekto partneriai: 

 • Univerza v Mariboru (Slovėnija); 
 • Nacionalinė švietimo agentūra (Lietuva); 
 • Institute for Education Quality and Evalutation (Serbija); 
 • H2 Learning LTD (Airija). 

Projekto koordinatoriai: