Projekto kontaktai

Projekto vadovė – Inga Nekrošienė, Inga.Nekrosiene@nsa.smm.lt  Tel. 8617 00783

Projekto finansininkė – Lina Šiaulienė, Lina.Siauliene@nsa.smm.lt