STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Bazinės mokyklos

2020-2021 metų bazinės mokyklos

Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24  dienos, bet pateikęs jį pasibaigus prašymų teikimo laikui ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui, gali laikyti visus egzaminus, išskyrus brandos darbą, menų, technologijų mokyklinius brandos egzaminus, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalį.

Skip to content