STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Vertinimas

Valstybinių brandos egzaminų kandidatų originalūs darbai ir elektroninės jų kopijos saugomi Nacionalinėje švietimo agentūroje šešis mėnesius po to, kai buvo patvirtinti visų kandidatų apeliacijų rezultatai. Per šį laikotarpį darbus kandidatams, pateikusiems prašymus Nacionalinio švietimo agentūros direktoriui, galima dekoduoti ir parodyti.

Atvykti peržiūrėti darbo bus galima po rugpjūčio 3 dienos.
Prašymo forma

 


VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KRITERINIO VERTINIMO NUOSTATAI

1. priedas.LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

2. priedas. UŽSIENIO KALBOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

3. priedas. BIOLOGIJOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

4. priedas. CHEMIJOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

5. priedas. FIZIKOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

6. priedas. MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

7. priedas. ISTORIJOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

8. priedas. GEOGRAFIJOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

9. priedas. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

10. priedas. BRĖŽINYS SCHEMATIŠKAI ILIUSTRUOJANTIS PRIKLAUSOMYBĘ TARP MOKINIO SURINKTŲ EGZAMINO TAŠKŲ PROCENTINĖS DALIES IR EGZAMINO ĮVERTINIMO BALAIS

11. priedas. BRĖŽINYS SCHEMATIŠKAI ILIUSTRUOJANTIS RYŠĮ TARP MOKINIO SURINKTŲ VBE TAŠKŲ PROCENTINĖS DALIES IR EGZAMINO ĮVERTINIMO BALAIS

12. priedas. BRĖŽINYS SCHEMATIŠKAI ILIUSTRUOJANTIS RYŠĮ TARP MOKINIO SURINKTŲ VBE TAŠKŲ PROCENTINĖS DALIES IR EGZAMINO ĮVERTINIMO BALAIS

 


2021

2020-2021 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio ir valstybinio brandos egzaminų vertinimo instrukcijos:

Mokyklinio brandos egzamino vertinimo instrukcija
Valstybinio brandos egzamino vertinimo instrukcija

 

Muzikologijos brandos egzamino kūrybinės užduoties vertinimo kriterijai
Muzikologijos brandos egzamino kūrybinės užduoties vertinimo lapas

2021 metų valstybinių brandos egzaminų vertinimo instrukcijos
(pagrindinė sesija)

Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Geografija PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF

2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio ir valstybinio brandos egzaminų vertinimo instrukcijos:

Mokyklinio brandos egzamino vertinimo instrukcija
Valstybinio brandos egzamino vertinimo instrukcija

 

Muzikologijos brandos egzamino kūrybinės užduoties vertinimo kriterijai
Muzikologijos brandos egzamino kūrybinės užduoties vertinimo lapas

2020 metų valstybinių brandos egzaminų vertinimo instrukcijos
(pagrindinė sesija)

Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Geografija PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF

2019 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo kriterijai:

Valstybinis brandos egzaminas
Mokyklinis brandos egzaminas

Lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino vertinimo instrukcija

Muzikologijos brandos egzamino kūrybinės užduoties vertinimo kriterijai
Muzikologijos brandos egzamino kūrybinės užduoties vertinimo lapas

2019 metų valstybinių brandos egzaminų vertinimo instrukcijos
(pagrindinė sesija)

Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Geografija PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF

2018 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo kriterijai:

Valstybinis brandos egzaminas
Mokyklinis brandos egzaminas

Lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino vertinimo instrukcija

Muzikologijos brandos egzamino kūrybinės užduoties vertinimo kriterijai
Muzikologijos brandos egzamino kūrybinės užduoties vertinimo lapas

2018 metų valstybinių brandos egzaminų vertinimo instrukcijos
(pagrindinė sesija)

Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Geografija PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF

2017 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo kriterijai:

Mokyklinis brandos egzaminas
Valstybinis brandos egzaminas

Muzikologijos brandos egzamino kūrybinės užduoties vertinimo kriterijai
Muzikologijos brandos egzamino kūrybinės užduoties vertinimo lapas

2017 metų valstybinių brandos egzaminų vertinimo instrukcijos
(pagrindinė sesija)

Lietuvių kalba ir literatūra PDF
Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Geografija PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF

(pakartotinė sesija)

Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Geografija PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF

 

2017 metų informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino programavimo dalies uždavinių pavyzdžiai

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija

Muzikologijos brandos egzamino kūrybinės užduoties vertinimo kriterijai
Muzikologijos brandos egzamino kūrybinės užduoties vertinimo lapas

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo užduočių vertinimo kriterijai

2016 metų valstybinių brandos egzaminų vertinimo instrukcijos
(pagrindinė sesija)

Lietuvių kalba ir literatūra PDF
Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Geografija PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF

(pakartotinė sesija)

Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Geografija PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF

2015 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje

Rezultatai savivaldybėse Rezultatai skirtingo tipo mokyklose Rezultatai mokyklose Rezultatai profesinėse mokyklose
Lietuvių kalba ir literatūra PDF PDF PDF PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF PDF PDF PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF PDF PDF PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF PDF PDF PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF PDF PDF
Matematika PDF PDF PDF PDF
Informacinės technologijos PDF PDF PDF PDF
Biologija PDF PDF PDF PDF
Chemija PDF PDF PDF PDF
Fizika PDF PDF PDF PDF
Istorija PDF PDF PDF PDF
Geografija PDF PDF PDF PDF

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija

2014 metų valstybinių brandos egzaminų vertinimo instrukcijos
(pagrindinė sesija)

Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Geografija PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF

(pakartotinė sesija)

Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Geografija PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija

2013 metų valstybinių brandos egzaminų vertinimo instrukcijos

Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Geografija PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF

2012 metų valstybinių brandos egzaminų vertinimo instrukcijos

Lietuvių kalba (valstybinė) PDF
Lietuvių kalba (gimtoji, teksto suvokimas) PDF
Lietuvių kalba (gimtoji, teksto rašymas) PDF
Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Geografija PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF

2011 metų valstybinių brandos egzaminų vertinimo instrukcijos

Lietuvių kalba (valstybinė) PDF
Lietuvių kalba (gimtoji, teksto suvokimas) PDF
Lietuvių kalba (gimtoji, teksto rašymas) PDF
Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF

2010 metų valstybinių brandos egzaminų vertinimo instrukcijos

 

 

Lietuvių kalba (valstybinė) PDF
Lietuvių kalba (gimtoji, teksto suvokimas) PDF
Lietuvių kalba (gimtoji, teksto rašymas) PDF
Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF

2009 metų brandos egzaminų vertinimo instrukcijos

Dalykas Valstybinis
Lietuvių kalba (valstybinė) PDF
Lietuvių kalba (gimtoji, teksto suvokimas) PDF
Lietuvių kalba (gimtoji, teksto rašymas) PDF
Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Užsienio kalba (anglų) PDF
Užsienio kalba (rusų) PDF
Užsienio kalba (vokiečių) PDF
Užsienio kalba (prancūzų) PDF

2008 metų brandos egzaminų vertinimo instrukcijos

Dalykas Valstybinis
Lietuvių kalba (valstybinė) PDF
Lietuvių kalba (gimtoji, teksto suvokimas) PDF
Informacinės technologijos PDF
Biologija PDF
Matematika PDF
Istorija PDF
Chemija PDF
Fizika PDF
Anglų kalba (užsienio) PDF
Rusų kalba (užsienio) PDF
Vokiečių kalba (užsienio) PDF
Prancūzų kalba (užsienio) PDF

Skip to content