STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Vykdymo instrukcijos

Valstybiniai brandos egzaminai

2022–2023 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2022–2023 m. m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo instrukcija ir jos priedai

2022–2023 m. m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalies vykdymo instrukcija

2021-2022 m.m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo instrukcija (ukrainiečių kalba)

2022–2023 m. m. matematikos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2022–2023 m. m. biologijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2022–2023 m. m. informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2022–2023 m. m. chemijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2022–2023 m. m. istorijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2022–2023 m. m. fizikos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2022–2023 m. m. geografijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

 

Mokykliniai brandos egzaminai

2022–2023 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2022–2023 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2022–2023 m. m. gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino (I dalies) vykdymo instrukcija

2022–2023 m. m. gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino (II, III dalių) vykdymo instrukcija

2022–2023 m. m. muzikologijos mokyklinio brandos egzamino (I dalies) vykdymo instrukcija

2022–2023 m. m. muzikologijos mokyklinio brandos egzamino (II dalies) vykdymo instrukcija

2022–2023 mokslo metų menų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcija
2022–2023 mokslo metų menų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcijos priedai:
1 priedas. Kūrybinio darbo ir jo aprašo autentiškumo patvirtinimas
2 priedas. Menų (dailės) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
3 priedas. Menų (filmų kūrimo) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
4 priedas. Menų (fotografijos) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
5 priedas. Menų (grafinio dizaino) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
6 priedas. Menų (muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Muzikos interpretavimas (atlikimas))
7 priedas. Menų (muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Muzikos kūryba)
8 priedas. Menų (šokio) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Šokio atlikimas)
9 priedas. Menų (šokio) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Šokio kūrimas)
10 priedas. Menų (teatro) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Vaidmens atlikimas)
11 priedas. Menų (teatro) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Teatrinio etiudo kūrimas)
12 priedas. Menų (dailės) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
13 priedas. Menų (filmų kūrimo) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
14 priedas. Menų (fotografijos) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
15 priedas. Menų (grafinio dizaino) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
16 priedas. Menų (muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Muzikos interpretavimas (atlikimas))
17 priedas. Menų (muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Muzikos kūryba)
18 priedas. Menų (šokio) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Šokio atlikimas)
19 priedas. Menų (šokio) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Šokio kūrimas)
20 priedas. Menų (teatro) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Vaidmens atlikimas)
21 priedas. Menų (teatro) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Teatrinio etiudo kūrimas)
22 priedas. Menų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas

2022–2023 mokslo metų technologijų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcija
2022–2023 mokslo metų technologijų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcijos priedai:
1 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo produkto vertinimo lapas
2 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašo vertinimo lapas
3 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašo vertinimo lapas
4 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo produkto vertinimo lapas
5 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo pristatymo vertinimo lapas
6 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas

2022–2023 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcija
2022–2023 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcijos priedai:
1 priedas. Brandos darbo ir jo aprašo autentiškumo patvirtinimas
2 priedas. Brandos darbo vertinimo protokolas
3 priedas. Brandos darbo rezultatų protokolas

2021–2022 ir 2022–2023  mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcijos priedai:
1 priedas. Brandos darbo ir jo aprašo autentiškumo patvirtinimas
2 priedas. Brandos darbo vertinimo protokolas
3 priedas. Brandos darbo rezultatų protokolas

Skip to content