STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Aktualijos

2022–2023 m. m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo užduočių turinio aspektai

4 klasė
matematika
skaitymas

8 klasė
matematika
lietuvių kalba ir literatūra (skaitymas)
gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų) (skaitymas)

Skip to content