STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Švietimo įstaigų išorinis vertinimas

  • Mokyklų išorinis vertinimas
  • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų išorinis vertinimas
  • Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinis vertinimas 
Skip to content