STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Vertinimai

2019 m. rizikos išorinio vertinimo rezultatai:


2019 m. visuminio išorinio vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 10 mokyklose
 • stebėtos 1148  pamokos/veiklos

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės rizikos vertinimo rodikliai (3 priedas)

 

Iš viso 2007-2019 m. veikusios vertintos 818 bendrojo ugdymo mokyklos (74,77 proc., 2019 m. ŠVIS duomenys):

2019 m. rizikos išorinis vertinimas

Veiklos sričių ir rodiklių įvertinimas (N=53):

2019 m. vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai (proc., N=53):

2019 m. vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai (proc., N=53):

Pamokos komponentų įvertinimas 2019 m. vertintose mokyklose (vidurkis, N=53) (1 dalis):

Pamokos komponentų įvertinimas 2019 m. vertintose mokyklose (vidurkis, N=53) (2 dalis):

2019 m. STIPRIEJI ir TOBULINTINI pamokos aspektai (proc., N=53):

2019 m. stebėtose pamokose vyraujanti paradigma (proc., N=53):

2019 m. visuminis išorinis vertinimas

2019 m. vertintų mokyklų veiklos sričių ir rodiklių įvertinimas (N=10):

2019 m. vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai (N=10):

2019 m. vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai (N=10):

2019 m. stebėtų pamokų kokybė (N=1148):

2019 m. pamokos komponentų įvertinimas (vidurkis, N=1148):

2019 m. stebėtose pamokose vyraujanti ugdymo(si) paradigma (proc., N=1148):

2018 m. I pusmečio vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 75 mokyklose
 • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)
 • stebėtos 6145 pamokos/veiklos

Iš viso nuo 2007 m. vertintos 755 BU mokyklos arba 67,1 proc. nuo šiuo metu šalyje esančių (2010 m. vertinti 7 socializacijos centrai, o 2014 m. – 15 profesinių mokyklų):

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų veiklos sričių įvertinimas (dažnis, N=75):

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc., N=75):

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc., N=75):

2018 m. I pusmetį stebėtų pamokų kokybė (proc., N=75):

Pamokos komponentų įvertinimas 2018 m. I pusmetį (vidurkis, N=75):

2018 m. I pusmečio stiprieji ir tobulintini pamokos aspektai (proc., N=75):

2018 m. I pusmečio stebėtose pamokose vyraujanti ugdymo(si) paradigma (proc., N=75):

2017 m. vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 68 mokyklose
 • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)
 • stebėtos 6796 pamokos/veiklos

Iš viso nuo 2007 m. vertinta 680 BU mokyklų arba 60,6 proc. nuo šiuo metu šalyje esančių (2010 m. vertinti 7 socializacijos centrai, o 2014 m. – 15 profesinių mokyklų):

Veiklos sričių vertinimas lygiu 2017 m. vertintose mokyklose (dažnis)(N=68):

2017 m. vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc.)(N=68):

2017 m. vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc.)(N=68):

2017 m. stebėtų pamokų kokybė (proc.) (N=68):

Pamokos komponentų įvertinimas 2017 m. (vidurkis) (N=68):

2017 m. stiprieji ir tobulintini pamokos aspektai (N=68):

Vyraujanti paradigma 2017 m. stebėtose pamokose (N=68):

2016 m. vertinimo rezultatai:

Veiklos sričių vertinimas lygiu 2016 metais vertintose mokyklose (dažnis):

2016 m. vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc.):

2016 m. vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc.):

Pamokos aspektų kokybė 2016 m.:

Vyraujanti paradigma 2016 m. stebėtose pamokose:

 

2015–2016 m. m. vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai:

2015-2016 m. m. vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai:

2015 m. vertinimo rezultatai:

2015 m. vertintų pamokų pasiskirstymas pagal ugdymo paradigmą (proc.):

2010–2012 m. ir 2013–2015 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų dešimties stipriųjų veiklos aspektų (+10) palyginimas:

2010–2012 m. ir 2013–2015 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų penkių tobulintinų veiklos aspektų (-5) palyginimas:

Pamokos aspektų kokybė 2011–2015 m.:

2014 m. vertinimo rezultatai:


 

2013 m. vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 73 mokyklose,
 • stebėtos 6604 pamokos,
 • apklausta 7104 mokiniai, 9322 tėvai ir 1862 mokytojai*.
 • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)

* – nuo 2013 m.  buvo atliekami ir mokytojų nuomonių tyrimai.

Skip to content