STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Vertinimai

2021 m. teminio išorinio vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 30 bendrojo ugdymo mokyklų (BUM);
 • stebėtos 1553 pamokos / veiklos.

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos teminio išorinio vertinimo, organizuojamo 2021–2022 metais, analizuojamos temos „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas“ vertinimo rodikliai

Iš viso nuo 2007 m. iki 2021 m. įvertintos 848 mokyklos.

2021 m. vertintų mokyklų veiklos sričių ir rodiklių įvertinimas (mokyklų skaičius N = 30)

2021 m. vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai (mokyklų skaičius N = 30)

2021 m. vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai (mokyklų skaičius N = 30)

2021 m. vertintose mokyklose stebėtų pamokų kokybė (proc., pamokų skaičius N = 1553)

2021 m. vertintų mokyklų pamokos aspektų įvertinimas (vidurkis, pamokų skaičius N = 1553)

2021 m. vertintų mokyklų STIPRIEJI ir TOBULINTINI pamokos / veiklos komponentai (proc., pamokų / veiklų skaičius N = 1553)

2021 m. vertintų mokyklų stebėtose pamokose / veiklose vyraujanti paradigma (proc., pamokų / veiklų skaičius N = 1553)

 


2019 m. rizikos išorinio vertinimo rezultatai:


2019 m. visuminio išorinio vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 10 mokyklose
 • stebėtos 1148  pamokos/veiklos

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės rizikos vertinimo rodikliai (3 priedas)

 

Iš viso 2007-2019 m. veikusios vertintos 818 bendrojo ugdymo mokyklos (74,77 proc., 2019 m. ŠVIS duomenys):

2019 m. rizikos išorinis vertinimas

Veiklos sričių ir rodiklių įvertinimas (N=53):

2019 m. vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai (proc., N=53):

2019 m. vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai (proc., N=53):

Pamokos komponentų įvertinimas 2019 m. vertintose mokyklose (vidurkis, N=53) (1 dalis):

Pamokos komponentų įvertinimas 2019 m. vertintose mokyklose (vidurkis, N=53) (2 dalis):

2019 m. STIPRIEJI ir TOBULINTINI pamokos aspektai (proc., N=53):

2019 m. stebėtose pamokose vyraujanti paradigma (proc., N=53):

2019 m. visuminis išorinis vertinimas

2019 m. vertintų mokyklų veiklos sričių ir rodiklių įvertinimas (N=10):

2019 m. vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai (N=10):

2019 m. vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai (N=10):

2019 m. stebėtų pamokų kokybė (N=1148):

2019 m. pamokos komponentų įvertinimas (vidurkis, N=1148):

2019 m. stebėtose pamokose vyraujanti ugdymo(si) paradigma (proc., N=1148):

 


2018 m. I pusmečio vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 75 mokyklose
 • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)
 • stebėtos 6145 pamokos/veiklos

Iš viso nuo 2007 m. vertintos 755 BU mokyklos arba 67,1 proc. nuo šiuo metu šalyje esančių (2010 m. vertinti 7 socializacijos centrai, o 2014 m. – 15 profesinių mokyklų):

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų veiklos sričių įvertinimas (dažnis, N=75):

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc., N=75):

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc., N=75):

2018 m. I pusmetį stebėtų pamokų kokybė (proc., N=75):

Pamokos komponentų įvertinimas 2018 m. I pusmetį (vidurkis, N=75):

2018 m. I pusmečio stiprieji ir tobulintini pamokos aspektai (proc., N=75):

2018 m. I pusmečio stebėtose pamokose vyraujanti ugdymo(si) paradigma (proc., N=75):

2017 m. vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 68 mokyklose
 • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)
 • stebėtos 6796 pamokos/veiklos

Iš viso nuo 2007 m. vertinta 680 BU mokyklų arba 60,6 proc. nuo šiuo metu šalyje esančių (2010 m. vertinti 7 socializacijos centrai, o 2014 m. – 15 profesinių mokyklų):

Veiklos sričių vertinimas lygiu 2017 m. vertintose mokyklose (dažnis)(N=68):

2017 m. vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc.)(N=68):

2017 m. vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc.)(N=68):

2017 m. stebėtų pamokų kokybė (proc.) (N=68):

Pamokos komponentų įvertinimas 2017 m. (vidurkis) (N=68):

2017 m. stiprieji ir tobulintini pamokos aspektai (N=68):

Vyraujanti paradigma 2017 m. stebėtose pamokose (N=68):

2016 m. vertinimo rezultatai:

Veiklos sričių vertinimas lygiu 2016 metais vertintose mokyklose (dažnis):

2016 m. vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc.):

2016 m. vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc.):

Pamokos aspektų kokybė 2016 m.:

Vyraujanti paradigma 2016 m. stebėtose pamokose:

 

2015–2016 m. m. vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai:

2015-2016 m. m. vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai:

2015 m. vertinimo rezultatai:

2015 m. vertintų pamokų pasiskirstymas pagal ugdymo paradigmą (proc.):

2010–2012 m. ir 2013–2015 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų dešimties stipriųjų veiklos aspektų (+10) palyginimas:

2010–2012 m. ir 2013–2015 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų penkių tobulintinų veiklos aspektų (-5) palyginimas:

Pamokos aspektų kokybė 2011–2015 m.:

2014 m. vertinimo rezultatai:


 

2013 m. vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 73 mokyklose,
 • stebėtos 6604 pamokos,
 • apklausta 7104 mokiniai, 9322 tėvai ir 1862 mokytojai*.
 • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)

* – nuo 2013 m.  buvo atliekami ir mokytojų nuomonių tyrimai.

Skip to content