STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Profesinio mokymo įstaigų ir kitų profesinio mokymo teikėjų išorinis vertinimas

Išorinio vertinimo rezultatai

Informacija ruošiama.

Skip to content