STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

IEA ICCS

Artimiausias ICCS tyrimas Lietuvoje vyks 2022 pavasarį. 2021 lapkričio – gruodžio mėn. buvo atliktas bandomasis tyrimas. Pirmą kartą tyrime bus naudojamas elektroninis testavimas, derinant jį su testavimu popieriniais sąsiuviniais.

Atliekant tyrimą griežtai laikomasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Visi su duomenimis dirbantys specialistai asmeniškai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus ir vykdo procedūras atsižvelgiant į reikalavimus.

Yra parengtos trys IEA ICCS 2022 duomenų apsaugos deklaracijos:

Tyrimo koordinatorė Lietuvoje – Lina Pareigienė, el. paštas: lina.pareigiene@nsa.smm.lt

IEA ICCS

ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) – Tarptautinis pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas.

Tyrimą organizuoja IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija.

Tyrimo ICCS tikslas – nustatyti, kaip 8 klasės jaunuoliai yra rengiami tapti piliečiais, ir įvertinti, kokią įtaką mokinių pasiekimams ir pilietinėms nuostatoms turi švietimo sistemos bei mokyklos ypatybės įvairiose šalyse.

Tyrime naudojami kelių rūšių testų sąsiuviniai, mokinio, Europos modulio, mokytojų ir mokyklos klausimynai.

Pirmasis IEA rengtas pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas buvo atliktas dar 1971 m. Jame dalyvavo 9 šalys. Pirmą kartą Lietuvos aštuntokai pilietinio ugdymo tyrime CIVED (angl. Civic Education Study) dalyvavo 1999 m., kartu su kitomis 27 šalimis. 2009 m. buvo įgyvendintas asociacijos parengtas ir 38 šalis apėmęs ICCS tyrimas. 2016 m. įvyko antras šio tyrimo ciklas, jame dalyvavo 24 šalys.

Šiuo metu Lietuva dalyvauja trečiajame Pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimo cikle ICCS 2022.

Tyrimo tarptautinis interneto tinklalapis: http://iccs.acer.edu.au. Jame galite rasti ICCS tyrimo aprašymą, dalyvaujančių šalių sąrašus, tyrimo programas, technines ataskaitas bei kitas publikacijas.

Tyrimo koordinatorė Lietuvoje – Lina Pareigienė, el. paštas: lina.pareigiene@nsa.smm.lt

Kas atrenka mokyklas dalyvauti tyrime?

Tyrime dalyvausiančias mokyklas, iš pateikto Lietuvos mokyklų, kuriose mokosi 8 klasių mokiniai, sąrašo, vadovaudamiesi griežtomis statistinėmis procedūromis, atrenka IEA (Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija) partneriai Hamburge.

Kas dalyvauja tyrime?

Tyrime dalyvauti atrenkama visa pilna (ar kelios) aštunta klasė, taip pat klausimyną pildo mokyklos vadovas bei 8 klasės mokinius mokantys mokytojai.

Ar galima gauti dalyvavusių tyrime mokyklų rezultatus?

Tyrimo rezultatai pateikiami apibendrintai ir skirti bendrai situacijai šalyje analizuoti. Mokyklų rezultatus galima analizuoti grupuojant pagal gyvenamąją vietovę, mokomąją kalbą, statusą, tačiau atskirų mokyklų rezultatai viešai nepateikiami.

Skip to content