STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Pasirengimas vertinimui

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) sveikina pretendentų į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus pastangas tinkamai pasirengti kompetencijų vertinimui. Lietuvoje randasi tam tikros privačios iniciatyvos siūlančios konsultacinius ir įvairius kitokius seminarus ir mokymus.

Atkreipiame dėmesį, jog NŠA neturi sąsajų su tokiais pretendentų kompetencijų tobulinimo mokymus organizuojančiais asmenimis, jų nekonsultuojanedalyvauja rengiant lektorius, mokymų programas bei užduotis ar organizuojant minėtus mokymus.

Primename, kad jei mokymų metu pateikiamos užduotys su nuoroda į NŠA naudojamas, tai jos gautos nelegaliai, pretendentams pažeidžiant nustatytą reglamentavimą ir duotą įsipareigojimą. NŠA būtų dėkinga už suteiktą konkrečią informaciją kai mokymų metu pateikiamos NŠA užduotys, kad galėtų užkirsti kelią užduočių „nutekėjimui“ ir tokiu būdu sudaryti vienodas sąlygas pretendentams.

Siekdama pretendentams sudaryti galimybes geriau pasirengti kompetencijų vertinimui, NŠA organizuoja informacinius seminarus (įprastai kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį). Informacija apie juos yra skelbiama NŠA internetinės svetainės www.nsa.smm.lt Naujienų skiltyje bei Renginių kalendoriuje, teikiama telefonu 8 672 75 700 ir / arba el. paštu egle.migine@nsa.smm.lt.

Be to, mokymus pretendentams vykdo NŠA Švietimo pagalbos departamento darbuotojai.

Knygų, pateikiančių daug naudingų patarimų norinčiam įsivertinti savo kompetencijas, sąrašą galima rasti čia.

Skip to content