I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45

Parašykite
tiesiogiaiPaskambinkite
(8 5) 2752 362


Darbuotojai

Šiuo metu Nacionalinė švietimo agentūra reziduoja trijose vietose, M. Katkaus g. 44, Suvalkų g. 1, Viršuliškių g. 103 esančiuose pastatuose. Todėl, siekiant lengvesnės orientacijos, kabinetai skirstomi raidėmis:

(A) – M. Katkaus g. 44 esantys kabinetai
(B) – Suvalkų g. 1 esantys kabinetai
(C) – Viršuliškių g. 103 esantys kabinetai

 

ADMINISTRACIJA


El. paštasTelefonasKabinetas
Vaino Brazdeikis, l. e. direktoriaus pareigas2799 272205 (A)
Asta Ranonytė, l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas2752 362208 (A)
Vytautas Čeikus, saugos specialistas2711 547114 (A)

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS IR TURTO SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Daiva Karsokienė, skyriaus vedėja (vyriausioji buhalterė)2109 825214 (A)
Jurgita Šimonytė-Babayeva, skyriaus vedėjo (vyriausiojo buhalterio) pavaduotoja2109 825213 (A)
Inga Tučinskienė, vyresnioji buhalterė2109 825213 (A)
Regina Janulienė, buhalterė2109 825209 (A)
Vilma Mizeikienė, buhalterė2109 825209 (A)
Rima Mickevičienė, buhalterė2109 825209 (A)
Jūratė Stundžienė, buhalterė2109 825215 (A)
Dalia Alčauskienė, buhalterė2109 825215 (A)
Gražina Genytė, buhalterė2109 825216 (A)

 


STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

 

ADMINISTRACIJA


El. paštasTelefonasKabinetas
Vidmantas Jurgaitis, direktorius2756 180229 (A)
Teresė Blaževičienė, direktoriaus pavaduotoja2750 848231 (A)

 

ŠVIETIMO POLITIKOS ANALIZĖS SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Evaldas Bakonis, skyriaus vedėjas2109 831113 (A)
Albinas Kalvaitis, analitikas2109 831113 (A)
Jolanta Jevsejevienė, analitikė2109 829112 (A)
Rima Zablackė, analitikė2109 829112 (A)
Sandra Balevičienė, analitikė2109 831110 (A)
Svajonė Mikėnė, analitikė2109 831110 (A)

 

TYRIMŲ SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Pranas Gudynas, skyriaus vedėjas2715 382202 (A)
Eglė Melnikė, tyrėja2102 045213 (A)
Ieva Litvinavičienė, tyrėja2102 045213 (A)
Natalija Valavičienė, tyrėja2502 797226 (A)
Benediktas Bilinskas, tyrėjas2502 797226 (A)
Lina Pareigienė, tyrėja2502 797226 (A)
Ramutė Skripkienė, tyrėja2502 799228 (A)
Asta Buinevičiūtė, tyrėja2502 799228 (A)
Ginta Orintienė, tyrėja2102 499209 (A)
Natalija Ditkevičiūtė, tyrėja--

 

VERTINIMO SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Snieguolė Vaičekauskienė, skyriaus vedėja8 604 08543107A (A)
Kęstutis Kurtinys, skyriaus vedėjo pavaduotojas8 600 90614107A (A)
Rima Klimašauskienė, metodininkė8 635 27538106 (A)
Ramunė Korenkienė, metodininkė8 635 27538106 (A)
Linas Jašinauskas, metodininkas8 635 27538106 (A)
Skaidrė Pavlovskaja, metodininkė8 635 27538106 (A)
Rasmutė Elena Norkūnienė, metodininkė-107B (A)
Vaiva Rimienė, metodininkė-107B (A)
Alma Račkauskienė, metodininkė8 604 08489107C (A)
Mantas Cegelskas, metodininkas8 604 08489107C (A)
Snieguolė Dinapienė, metodininkė8 604 08489 867275700107C (A) / 406 (B)

 

PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ RENGIMO SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas--
Asta Šeškevičienė, metodininkė2756 180227 (A)
Gražina Jurgutavičiūtė, metodininkė2740 284228 (A)
Rita Šaduikaitė, metodininkė2740 282270 (A)

 

PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TECHNINIO APTARNAVIMO SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Nijolė Ivonienė, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas2102 044271 (A)
Žygimantas Lukoševičius, programuotojas2102 046276 (A)

 


UGDYMO TURINIO DEPARTAMENTAS

 

ADMINISTRACIJA


El. paštasTelefonasKabinetas
Vaino Brazdeikis, direktorius2799 272205 (A)

 

UGDYMO TURINIO RENGIMO SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Saulė Vingelienė, skyriaus vedėja2109 824222 (A)
Loreta Statauskienė, skyriaus vedėjo pavaduotoja2730 059219 (A)
Danuta Szejnicka, metodininkė2109 827219 (A)
Daiva Binkienė, metodininkė2109 827219 (A)
Margarita Purlienė, metodininkė210 9827219 (A)
Zita Nauckūnaitė, metodininkė2109 827220 (A)
Marijona Bareikienė, metodininkė2711 546221 (A)
Albina Zdanevičienė, metodininkė2772 191223 (A)
Šarūnas Gerulaitis, metodininkas2711 548224 (A)
Mindaugas Briedis, metodininkas2109 829225 (A)
Julija Sinicienė, metodininkė2711 548225 (A)
Jelizaveta Tumlovskaja, metodininkė2045 373225 (A)
Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, metodininkė2109 826304 (A)
Žydrė Jankevičienė, metodininkė2109 826304 (A)
Povilas Leonavičius, metodininkas2109 826223 (A)
Eglė Vaivadienė, metodininkė2109 826224 (A)
Danguolė Povilaitienė, metodininkė2711 542316 (A)
Violeta Valiuškevičienė, metodininkė2711 542316 (A)
Ona Vaščenkienė, metodininkė2751 716317 (A)
Natalija Ignatova, metodininkė-317 (A)
Asta Nida Poderienė, metodininkė2109 827220 (A)

 

MOKYMO PRIEMONIŲ SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Edita Sederevičiūtė, skyriaus vedėja2772 171318 (A)
Vaidotas Kinčius, metodininkas2771 550319 (A)
Kornelijus Šleževičius, metodininkas2109 820320 (A)
Rita Baškienė, metodininkė2109 820320 (A)
Asta Birgelytė, metodininkė2109 820321 (A)
Dainius Linauskas, metodininkas2109 820322 (A)
Jelena Žilinska, metodininkė2109 820322 (A)
Jūratė Drazdauskienė, metodininkė2772 194323 (A)

 

UGDYMO TURINIO SKLAIDOS SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Jolanta Daugirdienė, skyriaus vedėja2356 154108 (B)
Aurelija Dirvonskienė, metodininkė2356 154108 (B)
Laura Stankevičienė, metodininkė2356 154108 (B)
Cezary Taraškievič, metodininkas2772 188117 (A)
Živilė Gapšienė, metodininkė2772 181307 (A)
Aušra Židžiūnienė, kalbos redaktorė2356 145102 (B)
Kristina Rozenbergaitė, kalbos redaktorė2356 145102 (B)
Dovilė Šileikytė, korespondentė2356 145102 (B)
Inesa Vilkelė, kalbos redaktorė2356 145102 (B)
Eglė Lesniauskienė, specialistė2356 145102 (B)
Rozalija Jakubauskienė, bibliotekininkė2109 828204 (A)

 


ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

 

ADMINISTRACIJA


El. paštasTelefonasKabinetas
Irma Čižienė, direktorė2427 002311 (C)
Inga Nekrošienė, direktoriaus pavaduotoja2305 372309 (C)

 

MOKYKLŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR TOBULINIMO SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Albina Vilimienė, skyriaus vedėja2109 830111 (A)
Monika Bilotienė, metodininkė2799 599308 (A)
Edita Gailiūtė, metodininkė2765 992310 (A)
Diana Verbiejienė, metodininkė2772 181307 (A)
Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė, metodininkė2765 992310 (A)
Laima Gudaitė, metodininkė2799 599309 (A)
Dalia Survutaitė, metodininkė-306 (A)
Vida Kazragytė, metodininkė-306 (A)
Deimutė Plikšnienė, metodininkė--

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Irena Ramoškaitė, skyriaus vedėja2109 822226 (A)
Salomėja Bitlieriūtė, skyriaus vedėjo pavaduotoja2772 840326 (A)
Eglė Vekerotienė, metodininkė2760 554119 (A)
Roma Sausaitienė, metodininkė2772 171121 (A)
Virginija Navickienė, metodininkė2772 171121 (A)
Vytautas Andrėkus, metodininkas2772 171121 (A)
Daina Grigėnienė, metodininkė2779 881228 (A)
Meilė Čeponienė, metodininkė2779 881229 (A)
Aldona Zaukienė, metodininkė2772 194324 (A)
Giedrė Čiapienė, metodininkė2772 194324 (A)
Regina Žukienė, metodininkė2772 840325 (A)
Migla Pinkevičienė, metodininkė2799 599303 (A)
Žaneta Guokienė, specialistė2772 195228 (A)

 

PSICHOLOGIJOS SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Remigijus Auškelis, skyriaus vedėjas2428 979304 (C)
Kristina Ignatavičienė, psichologė2305 376314 (C)
Raminta Zdanevičiūtė, psichologė2429 100307 (C)
Ona Mačiulytė, psichologė2429 100307 (C)
Renata Mazūrienė, psichologė2305 377313 (C)
Vida Gudauskienė, psichologė2426 396308 (C)
Justina Dilytė, socialinė pedagogė2305 372309 (C)
Rytis Šiautkulis, socialinis pedagogas--

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Lina Palačionienė, skyriaus vedėja2305 373310 (C)
Ana Pavilovič-Jančis, specialioji pedagogė2305 372309 (C)
Asta Lauciuvienė, specialioji pedagogė2305 373310 (C)
Alma Luneckienė, logopedė2305 373310 (C)
Jolanta Zabulionienė, psichologė--

 


INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS

 

ADMINISTRACIJA


DarbuotojasEl. paštasTelefonasKabinetas
Eduardas Daujotis, direktorius2356 135306 (B)
Simona Tamošaitytė, direktoriaus pavaduotoja2356 137307 (B)

 

IT, LEIDYBOS IR LOGISTIKOS SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Evaldas Vaikutis, skyriaus vedėjas2356 144204 (B)
Nijolė Kalasauskienė, skyriaus vedėjo pavaduotoja2356 138311 (B)
Oleg Andrejev, tinklo administratorius2356 144204 (B)
Aurimas Pečkys, tinklo administratorius2777 690118 (A)
Valdemar Novoslavski, tinklo administratorius2356 144204 (B)
Artur Jančuro, sistemų administratorius2356 144204 (B)
Darius Eberson, svetainės administratorius2356 144204 (B)
Dalia Karaliūtė, sandėlininkė2356 139106 (B)
Aniceta Kapučinskaitė, sandėlininkė2356 147208 (B)
Nijolė Šorienė, redaktorė2356 131301 (B)
Anželika Tekutienė, redaktorė2356 131301 (B)
Valdas Daraškevičius, specialistas2356 101206 (B)
Elvyra Matačiūnienė, specialistė2356 142106 (B)
Danguolė Juknienė, specialistė2356 151107 (B)
Audronė Rušėnienė, specialistė2356 151107 (B)

 

REGISTRŲ SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Alina Čeremisova, skyriaus vedėja2356 102209 (B)
Igor Orlov, duomenų bazių administratorius2356 140210 (B)
Virginija Stambrauskienė, duomenų bazių administratorė2356 143203 (B)
Violeta Janulionienė, duomenų bazių administratorė2356 109202 (B)
Genovaitė Kežytė, duomenų bazių administratorė2356 109202 (B)
Mažvydas Jablonskis, duomenų bazių administratorius2356 109202 (B)
Gražina Žemlo, duomenų bazių administratorė2356 102209 (B)
Gintarė Ramaneckienė, duomenų bazių administratoriaus asistentė2356 140210 (B)
Birutė Rimkienė, duomenų bazių administratoriaus asistentė2356 143203 (B)
Daiva Lapinskienė, duomenų bazių administratoriaus asistentė2356 143203 (B)
Seviras Maželis, duomenų bazių administratoriaus asistentas2356 148201 (B)

 

ŠVIETIMO INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Algirdas Cibulskis, duomenų bazių administratorius2356 136302 (B)
Jurgita Kaukėnienė, duomenų bazių administratorė2356 136302 (B)
Marija Usovaitė, švietimo statistiko asistentė2356 103309 (B)
Irma Žabelovičienė, švietimo statistikė2356 152303 (B)
Vaida Kostygova, švietimo statistikė2356 141308 (B)
Ingrida Šiaučiulienė, švietimo statistikas2356 152303 (B)
Rimantas Pikšrys, duomenų bazių administratorius2356 152303 (B)
Galina Šestakova, švietimo statistiko asistentė2356 103309 (B)
Viktoras Mickevičius, švietimo statistiko asistentas2356 134304 (B)

 


BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS

 

ADMINISTRACIJA


El. paštasTelefonasKabinetas
Mantas Masaitis, direktorius2109 823115 (A)

 

KANCELIARIJOS IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Aušra Punelienė, skyriaus vedėja2760 554119 (A)
Rita Zakarauskienė, sekretorė2760 554119 (A)
Palmyra Domašienė, specialistė2752 362206 (A)
Ilona Jašinauskienė, ryšių su visuomene specialistė2109 823120 (A)
Ignas Stanislovaitis, ryšių su visuomene specialistas--
Vijolė Liukaitytė, specialistė2109 823120 (A)
Vitalija Savickienė, specialistė2109 828103 (A)
Jolanta Butkuvienė, specialistė2109 828103 (A)
Rūta Krasnovaitė, kalbos redaktorė2724 315-
Steponas Mažrimas, kalbos redaktorius--

 

PERSONALO IR TEISĖS SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Tomas Pleckevičius, skyriaus vedėjas2109 821211 (A)
Tadas Paslavičius, teisininkas2772 188116 (A)
Regina Purvinienė, specialistė2711 543212 (A)
Aurelija Rudžianskienė, specialistė2109 821210 (A)
Sigita Daugirdienė, specialistė2109 821210 (A)
Laima Markevičienė, specialistė2109 821210 (A)

 

PROJEKTŲ VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Rimas Stankevičius, skyriaus vedėjas2799 889305 (A)
Audronė Karaliūnienė, vyriausioji specialistė2799 599303 (A)
Almina Žilinskienė, vyriausioji specialistė2799 599303 (A)
Julija Bernotavičienė, vyriausioji specialistė2799 599303 (A)
Giedrė Lodaitė, vyriausioji specialistė2799 599303 (A)
Ingrida Vigelė, vyriausioji specialistė2799 599303 (A)

 

ŪKIO IR TRANSPORTO SKYRIUS


El. paštasTelefonasKabinetas
Jurgita Nainienė, skyriaus vedėja2771 359118 (A)
Rolandas Pruckus, ūkvedys2771 359118 (A)
Visvaldas Steponavičius, ūkvedys-2771 359118 (A)

Puslapis „Darbuotojai“ paskutinį kartą atnaujintas 2020-03-12

Skip to content