I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai


Projektų darbuotojai

Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0002


El. paštasTelefonas
Nijolė Kalasauskienė, projekto vadovė8 658 18363
Vilma Mizeikienė, projekto buhalterė8 658 17929

 

„Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002


El. paštasTelefonas
Algirdas Ragauskas, projekto vadovas-
Gražina Genytė, projekto buhalterė8 658 17975

 

„Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001


El. paštasTelefonas
Jurgita Nainienė, projekto vadovė8 658 18131
Vilma Mizeikienė, projekto buhalterė8 658 17929

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001


El. paštasTelefonas
Dalia Lėckaitė, projekto vadovė8 684 43245
Audronė Karaliūnienė, projekto buhalterė8 658 18034
Giedrė Daugirdienė, projekto darbuotojas8 684 43187

 

„Inovacijos vaikų darželyje“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001


El. paštasTelefonas
Rasa Šnipienė, projekto vadovė8 686 26236
Regina Janulienė, projekto buhalterė8 658 17929
Simona Tamošaitytė, projekto darbuotojas8 600 12198

 

„Lyderių laikas3“
Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001


El. paštasTelefonas
Rasa Šnipienė, projekto vadovė8 686 26236
Vita Tamošaitytė, projekto buhalterė-
Simona Tamošaitytė, projekto darbuotojas8 600 12198

 

„Švietimo valdymo informacinės sistemos ir registrų, skirtų mokslui ir studijoms, plėtojimas“
Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-02-0001


El. paštasTelefonas
Eduardas Daujotis, projekto vadovas8 658 18331
Vilma Mizeikienė, projekto buhalterė8 658 17929

 

„Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“
Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001


El. paštasTelefonas
Jūratė Drazdauskienė, projekto vadovė8 658 18072
Jurgita Kaukėnienė, projekto buhalterė8 658 18463

 

„Bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-01-0001


El. paštasTelefonas
Gražina Žemlo, projekto vadovė8 658 18402
Jelena Liutkevičienė-Šiaulienė, projekto buhalterė-

 

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001


El. paštasTelefonas
Almina Žilinskienė, projekto buhalterė8 658 18029
Giedrė Daugirdienė, projekto darbuotojas8 684 43187

 

„Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001


El. paštasTelefonas
Aurelija Dirvonskienė, projekto vadovė8 658 18494
Ilona Prašmuntė, projekto buhalterė-

 

„Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001


El. paštasTelefonas
Regina Palaimienė, projekto buhalterė-
Rita Zakarauskienė, projekto darbuotojas8 658 18148

 

„Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001


El. paštasTelefonas
Asta Ranonytė, projekto vadovė8 658 18502
Daiva Karsokienė, projekto buhalterė8 658 17959

 

„Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001


El. paštasTelefonas
Vilma Venta Jankūnė, projekto vadovė-
Inga Tučinskienė, projekto buhalterė8 658 17956
Aurelija Rudžianskienė, projekto darbuotojas8 658 17943

 

„Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001


El. paštasTelefonas
Kristina Ignatavičienė, laikinai einanti projekto vadovės pareigas8 658 18185
Julija Bernotavičienė, projekto buhalterė8 658 18035

 

„Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-0001


El. paštasTelefonas
Inga Nekrošienė, projekto vadovė8 658 18157
Lina Šiaulienė, projekto buhalterė-

 

„Turi profesiją – turi ateitį!“
Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001


El. paštasTelefonas
Justina Dilytė, projekto vadovė8 658 18166
Lina Šiaulienė, projekto buhalterė-

 

„Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001


El. paštasTelefonas
Sandra Valantiejienė, laikinai einanti projekto vadovės pareigas-
Julija Bernotavičienė, projekto buhalterė8 658 18035

 

„Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-04-0001


El. paštasTelefonas
Irma Čižienė, laikinai einanti projekto vadovės pareigas8 658 18174
Lina Šiaulienė, projekto buhalterė-

 

„Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001


El. paštasTelefonas
Kristina Ignatavičienė, projekto vadovė8 658 18185
Jurgita Šimonytė-Babayeva, projekto buhalterė8 658 17956
Ernesta Dzingeliauskienė, projekto darbuotojas-

 

„Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“
Nr.09.2.1-ESFA-V-726-02-0001


El. paštasTelefonas
Asta Buinevičiūtė, projekto vadovė-
Rima Mickevičienė, projekto buhalterė8 658 17940

 

„Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“
Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001


El. paštasTelefonas
Irena Ramoškaitė, laikinai einanti projekto vadovės pareigas8 658 18013
Edita Linkevičiūtė, metodininkė-
Mindaugas Olbutas, metodininkė-

 

Kokybės krepšelis
Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001


El. paštasTelefonas
Jurgita Nainienė, projekto vadovė8 658 18131
Regina Palaimienė, laikinai einanti projekto buhalterės pareigas8 658 18059

 

„TĘSK“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001


El. paštasTelefonas
Eglė Vekerotienė, laikinai einanti projekto vadovės pareigas8 618 12531
Jelena Liutkevičienė-Šiaulienė, projekto buhalterė8 659 37107

Skip to content