I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Projektų darbuotojai

„Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“
Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001


El. paštasTelefonas
Jūratė Drazdauskienė, projekto vadovė8 658 18072
Jurgita Kaukėnienė, projekto finansininkė8 658 18463

 

„Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001


El. paštasTelefonas
Jolanta Pauliukienė, atliekanti projekto vadovo funkcijas8 658 18304
Daiva Karsokienė, projekto finansininkė8 662 32933

 

„Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001


El. paštasTelefonas
Vilma Venta Jankūnė, projekto vadovė-
Inga Tučinskienė, projekto finansininkė8 658 17956

 

„Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra“. I etapas
Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001


El. paštasTelefonas
Kristina Ignatavičienė, projekto vadovė8 658 18185
Julija Bernotavičienė, projekto finansininkė8 683 13610
Laura Kostinienė, projekto koordinatorė8 658 18193

 

„Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-0001


El. paštasTelefonas
Inga Nekrošienė, projekto vadovė8 617 00783
Lina Šiaulienė, projekto finansininkė-

 

„Turi profesiją – turi ateitį!“
Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001


El. paštasTelefonas
Aušra Liubinienė, projekto vadovė8 666 29553
Lina Šiaulienė, projekto finansininkė-

 

„Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001


El. paštasTelefonas
Sandra Valantiejienė, projekto vadovė-
Julija Bernotavičienė, projekto finansininkė8 683 13610
Laura Kostinienė, projekto koordinatorė8 658 18193

 

„Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-04-0001


El. paštasTelefonas
Irma Čižienė, laikinai einanti projekto vadovės pareigas8 687 22686

 

„Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001


El. paštasTelefonas
Kristina Ignatavičienė, projekto vadovė8 658 18185
Jurgita Šimonytė-Babayeva, projekto finansininkė8 658 17956

 

„Lyderių laikas3“
Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001


El. paštasTelefonas
Rasa Šnipienė, projekto vadovė8 686 26236
Vita Tamošaitytė, projekto finansininkė-

 

„Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“
Nr.09.2.1-ESFA-V-726-02-0001


El. paštasTelefonas
Asta Buinevičiūtė, projekto vadovė8 658 18277
Rima Mickevičienė, projekto finansininkė8 658 17940

 

„Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“
Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001


El. paštasTelefonas
Irena Ramoškaitė, laikinai einanti projekto vadovės pareigas8 658 18013
Jelena Liutkevičienė-Šiaulienė, buhalterė8 659 37107

 

Kokybės krepšelis
Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001


El. paštasTelefonas
Aušra Liubinienė, projekto vadovė8 666 29553
Regina Palaimienė, laikinai einanti projekto finansininkės pareigas-

 

„TĘSK“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001


El. paštasTelefonas
Eglė Vekerotienė, projekto vadovė8 658 18035
Jelena Liutkevičienė-Šiaulienė, projekto finansininkė8 659 37107

 

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001


El. paštasTelefonas
Vaino Brazdeikis, projekto vadovas8 658 17927
Almina Žilinskienė, projekto finansininkė8 658 18029

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001


El. paštasTelefonas
Dalia Lėckaitė, projekto vadovė8 684 43245
Vilma Mizeikienė, projekto finansininkė8 658 20984
Giedrė Daugirdienė, projekto administratorė8 684 43187

 

„Inovacijos vaikų darželyje“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001


El. paštasTelefonas
Rasa Šnipienė, projekto vadovė8 686 26236
Regina Janulienė, projekto finansininkė8 658 17929

 

„Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001


El. paštasTelefonas
Aurelija Dirvonskienė, projekto vadovė8 658 18494
Ilona Prašmuntė, projekto finansininkė-

 

„Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001


El. paštasTelefonas
Gintarė Andrijauskienė, projekto vadovė8 610 10254
Aurelija Kabišaitytė Braždžiūnienė, projekto finansininkė8 698 13505

 

„Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002


El. paštasTelefonas
Algirdas Ragauskas, projekto vadovas8 677 81047
Gražina Genytė, projekto finansininkė8 682 98719

 

Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0002


El. paštasTelefonas
Rolandas Pruckus, laikinai einantis projekto vadovo pareigas-
Vilma Mizeikienė, projekto finansininkė8 658 20984

Skip to content