I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45

Parašykite
tiesiogiaiPaskambinkite
(8 5) 2752 362


Projektų darbuotojai

Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0002


El. paštasTelefonas
Nijolė Kalasauskienė, projekto vadovė2356 138
Vilma Mizeikienė, projekto buhalterė-

 

„Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002


El. paštasTelefonas
Algirdas Ragauskas, projekto vadovas-
Gražina Genytė, projekto buhalterė-

 

„Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001


El. paštasTelefonas
Jurgita Nainienė, projekto vadovė2771 359
Vilma Mizeikienė, projekto buhalterė (planuojama)-

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001


El. paštasTelefonas
Dalia Lėckaitė, projekto vadovė8 684 43245
Audronė Karaliūnienė, projekto buhalterė2799 599
Giedrė Daugirdienė, projekto darbuotojas8 684 43187

 

„Inovacijos vaikų darželyje“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001


El. paštasTelefonas
Rasa Šnipienė, projekto vadovė8 686 26236
Rasa Janulienė, projekto buhalterė2711 540
Simona Tamošaitytė, projekto darbuotojas23561 377

 

„Lyderių laikas3“
Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001


El. paštasTelefonas
Rasa Šnipienė, projekto vadovė8 686 26236
Vita Tamošaitytė, projekto buhalterė2711 540
Simona Tamošaitytė, projekto darbuotojas23561 377

 

„Švietimo valdymo informacinės sistemos ir registrų, skirtų mokslui ir studijoms, plėtojimas“
Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-02-0001


El. paštasTelefonas
Eduardas Daujotis, projekto vadovas2356 135
Vilma Mizeikienė, projekto buhalterė-

 

„Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“
Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001


El. paštasTelefonas
Jūratė Drazdauskienė, projekto vadovė2772 194
Jurgita Kaukėnienė, projekto buhalterė-

 

„Bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-01-0001


El. paštasTelefonas
Gražina Žemlo, projekto vadovė2356 102
Jelena Liutkevičienė-Šiaulienė, projekto buhalterė-

 

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001


El. paštasTelefonas
Almina Žilinskienė, projekto buhalterė2799 599
Giedrė Daugirdienė, projekto darbuotojas8 684 43187

 

„Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001


El. paštasTelefonas
Aurelija Dirvonskienė, projekto vadovė2356 154
Ilona Prašmuntė, projekto buhalterė-

 

„Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001


El. paštasTelefonas
Giedrė Lodaitė, projekto vadovė2799 599
Regina Palaimienė, projekto buhalterė2109 820
Rita Zakarauskienė, projekto darbuotojas2760 554

 

„Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001


El. paštasTelefonas
Asta Ranonytė, projekto vadovė2752 362
Daiva Karsokienė, projekto buhalterė2109 825

 

„Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001


El. paštasTelefonas
Vilma Venta Jankūnė, projekto vadovė2752 362
Inga Tučinskienė, projekto buhalterė2109 825
Aurelija Rudžianskienė, projekto darbuotojas2356 134

 

„Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001


El. paštasTelefonas
Kristina Ignatavičienė, laikinai einanti projekto vadovės pareigas2305 376
Julija Bernotavičienė, projekto buhalterė2109 825

 

„Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-0001


El. paštasTelefonas
Inga Nekrošienė, projekto vadovė2305 372
Lina Šiaulienė, projekto buhalterė-

 

„Turi profesiją – turi ateitį!“
Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001


El. paštasTelefonas
Justina Dilytė, projekto vadovė2305 372
Lina Šiaulienė, projekto buhalterė-

 

„Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001


El. paštasTelefonas
Sandra Valantiejienė, laikinai einanti projekto vadovės pareigas2420 979
Julija Bernotavičienė, projekto buhalterė2109 825

 

„Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-04-0001


El. paštasTelefonas
Inga Nekrošienė, projekto vadovė2305 372
Lina Šiaulienė, projekto buhalterė2109 825

 

„Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001


El. paštasTelefonas
Kristina Ignatavičienė, projekto vadovė2305 376
Jurgita Šimonytė-Babayeva, projekto buhalterė2109 825
Ernesta Dzingeliauskienė, projekto darbuotojas2305 376

 

„Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“
Nr.09.2.1-ESFA-V-726-02-0001


El. paštasTelefonas
Asta Buinevičiūtė, projekto vadovė2502 799
Rima Mickevičienė, projekto buhalterė-

 

„Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“
Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001


El. paštasTelefonas
Irena Ramoškaitė, laikinai einanti projekto vadovės pareigas2109 822
Irena Subočienė, projekto buhalterė-

 

Kokybės krepšelis
Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001


El. paštasTelefonas
Jurgita Nainienė, projekto vadovė2771 359
Regina Palaimienė, laikinai einanti projekto buhalterės pareigas2109 820

 

„TĘSK“
Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001


El. paštasTelefonas
Eglė Vekerotienė, laikinai einanti projekto vadovės pareigas2760 554
Irena Subočienė, projekto buhalterė-

Puslapis „Projektų darbuotojai“ paskutinį kartą atnaujintas 2020-02-20

Skip to content