ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Mokyklų direktorių pavaduotojams

Vaizdo konferencija-diskusija bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė: nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke“
2021–06–01

Vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė: papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas. TIMSS rezultatai“
2021-04-27

Vaizdo konferencijos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė: papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas. TIMSS rezultatai“ (2021-04-27) medžiaga

Viešoji konsultacija profesinio mokymo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, gimnazijų skyrių vedėjams „Brandos egzaminai: kas svarbu šiemet?“ 
2021-03-16

Viešosios konsultacijos „Brandos egzaminai: kas svarbu šiandien“ (2021-03-16) medžiaga

Vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė, pradinukams grįžtant į klases“
2021-03-09

Vaizdo konferencijos „Pavaduotojų lyderystė, pradinukams grįžtant į klases“ (2021-03-09) medžiaga

Viešoji diskusija „Bendrojo ugdymo mokyklų 9–10, I–IV gimnazijos klasių mokinių galimybė rinktis profesinio mokymo programų modulius“ 
2020-12-15

Vaizdo konferencija „Kaip pasitinkame 2020-2021 mokslo metus?“
2020-08-20

Vaizdo konferencija „Kaip pasitinkame 2020-2021 mokslo metus?“
2020-08-19

Vaizdo konferencija-refleksija „Mokyklų atradimai reaguojant į COVID-19 iššūkį“
2020-06-19

Vaizdo konferencija-refleksija „Projektinės veiklos organizavimas mokantis nuotoliniu būdu“
2020-05-27

Vaizdo konferencija-refleksija „Refleksija mokantis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės“
2020-05-24

Vaizdo konferencija-refleksija „Patyriminis ugdymas mokantis nuotoliniu būdu“
2020-05-13

Vaizdo konferencija-refleksija „Mokymosi pagalba mokiniui mokantis nuotoliniu būdu“
2020-05-11

Vaizdo konferencija „Mokyklos ugdymo turinys nuotoliniame mokyme: kokie trikdžiai kyla ir kaip juos sprendžiame?
2020-04-30

Vaizdo konferencija „Kaip užtikrinti kokybišką grįžtamąjį ryšį mokant nuotoliniu būdu?”
2020-04-24

Nuotolinis mokymas. Vaizdo konferencija „Kaip suvaldyti mokymosi krūvius“
2020-04-18

Skip to content