ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Mokyklų direktorių pavaduotojams

Viešoji konsultacija „Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų panaudojimas savivaldybėje“
Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų duomenų panaudojimas ugdymo pažangai Alytaus miesto savivaldybėje gerinti. Vytuolis Valūnas
Mokinių mokymosi sėkmei. Jolita Petkevičienė
EBPO socialinių ir emocinių įgūdžių tyrimas: pirmieji rezultatai. Dr. Vida Kazragytė
Leidinys „EBPO socialinių ir emocinių įgūdžių tyrimas: pirmieji rezultatai“ (anglų kalba)

2021-10-19

Viešoji konsultacija „Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų „įdarbinimas“ mokykloje“
Tiesti lazdą ir/ar nustatyti kokybę. Vaida Būdvytienė
NMPP rezultatų analizė Zapyškio pagrindinėje mokykloje. Rima Veličkienė
EBPO socialinių ir emocinių įgūdžių tyrimas: pirmieji rezultatai. Dr. Vida Kazragytė
Viešosios konsultacijos „Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų „įdarbinimas“ mokykloje“ (2021–09–28) medžiaga

2021-09-28

Vaizdo konferencija-diskusija „Pavaduotojų lyderystė: mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas. Naujausi mokinių pasiekimų nacionaliniai duomenys – kokią informaciją teikia?

Išorinis mokinių pasiekimų vertinimas. Dr. Asta Ranonytė
Mokymosi praradimai ir pasiekimų atotrūkiai – ko ieškoti vertinant, kaip diagnozuoti ir įveikti? Dr. Pranas Gudynas
Atsakymų į atvirą klausimą. Apie mokinių motyvaciją. Dr. Vida Kazragytė
Vaizdo konferencijos-diskusijos „Pavaduotojų lyderystė: mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas. Naujausi mokinių pasiekimų nacionaliniai duomenys – kokią informaciją teikia?“ (2021–08–25) medžiaga

2021-08-25

Vaizdo konferencija-diskusija bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui Pavaduotojų lyderystė: 2020–2021 mokslo metų iššūkiai, brandinę asmeninį profesionalumą“
Vaizdo konferencijos-diskusijos „Pavaduotojų lyderystė: 2020–2021 mokslo metų iššūkiai, brandinę asmeninį profesionalumą“ (2021–06–29) medžiaga

2021-06-29

Vaizdo konferencija-diskusija „Profesinio mokymo programų moduliai: galimybės ir mokinių pasirinkimai“
2021-06-22

Vaizdo konferencijos-diskusijos „Profesinio mokymo programų moduliai: galimybės ir mokinių pasirinkimai“ (2021-06-22) medžiaga

Vaizdo konferencija-diskusija bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė: nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke“

Vaizdo konferencijos-diskusijos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė: nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke“ (2021-06-01) medžiaga
2021–06–01

Vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė: papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas. TIMSS rezultatai“
2021-04-27

Vaizdo konferencijos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė: papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas. TIMSS rezultatai“ (2021-04-27) medžiaga

Viešoji konsultacija profesinio mokymo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, gimnazijų skyrių vedėjams „Brandos egzaminai: kas svarbu šiemet?“ 
2021-03-16

Viešosios konsultacijos „Brandos egzaminai: kas svarbu šiandien“ (2021-03-16) medžiaga

Vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė, pradinukams grįžtant į klases“
2021-03-09

Vaizdo konferencijos „Pavaduotojų lyderystė, pradinukams grįžtant į klases“ (2021-03-09) medžiaga

Viešoji diskusija „Bendrojo ugdymo mokyklų 9–10, I–IV gimnazijos klasių mokinių galimybė rinktis profesinio mokymo programų modulius“ 
2020-12-15

Vaizdo konferencija „Kaip pasitinkame 2020-2021 mokslo metus?“
2020-08-20

Vaizdo konferencija „Kaip pasitinkame 2020-2021 mokslo metus?“
2020-08-19

Vaizdo konferencija-refleksija „Mokyklų atradimai reaguojant į COVID-19 iššūkį“
2020-06-19

Vaizdo konferencija-refleksija „Projektinės veiklos organizavimas mokantis nuotoliniu būdu“
2020-05-27

Vaizdo konferencija-refleksija „Refleksija mokantis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės“
2020-05-24

Vaizdo konferencija-refleksija „Patyriminis ugdymas mokantis nuotoliniu būdu“
2020-05-13

Vaizdo konferencija-refleksija „Mokymosi pagalba mokiniui mokantis nuotoliniu būdu“
2020-05-11

Vaizdo konferencija „Mokyklos ugdymo turinys nuotoliniame mokyme: kokie trikdžiai kyla ir kaip juos sprendžiame?
2020-04-30

Vaizdo konferencija „Kaip užtikrinti kokybišką grįžtamąjį ryšį mokant nuotoliniu būdu?”
2020-04-24

Nuotolinis mokymas. Vaizdo konferencija „Kaip suvaldyti mokymosi krūvius“
2020-04-18

Skip to content