ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Įsivertinimo instrumentai

IQES online Lietuva siūlo prie sistemos prisiregistravusioms mokykloms profesionaliai parengtus instrumentus mokyklos veiklos kokybei įsivertinti bei gausybę instrumentų grįžtamajam ryšiui gauti.

iqes.2


Mokomasis filmas„Kaip naudoti IQES platformą įsivertinimui?“ pristato būdą, kaip prie sistemos prisiregistravusioms mokykloms profesionaliai naudotis parengtais instrumentais mokyklos veiklos kokybei įsivertinti bei gausybę instrumentų grįžtamajam ryšiui gauti. IQES online Lietuva – tai Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros teikiama nemokama paslauga visoms Lietuvos mokykloms, kurios gali registruotis ir pradėti naudotis šia sistema.

* Filmas sukurtas Ugdymo plėtotės centrui vykdant projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas).


ES SF projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ produktai:

Mokyklų savęs vertinimo instrumentų naudojimo rekomendacijos, 2010


Mokyklos įsivertinime naudojamų tyrimo instrumentų koncepcija, 2009

Skip to content