ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Mokyklų įsivertinimas (instrumentai, rezultatai)

Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo instrumentai – klausimynai

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų IQES online Lietuva 2014–2020 metų apklausų duomenų apžvalga


Vaiko individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo tyrimo rezultatai


2020−2021 m. m. mokyklų veiklos įsivertinimo rezultatai:

Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai 2020–2021 m. m. ir jų komentaras

2021 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia.

2019−2020 m. m. mokyklų veiklos įsivertinimo rezultatai:

Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai 2019-2020 m. m. ir jų komentaras

2020 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia.

2018−2019 m. m. mokyklų veiklos įsivertinimo rezultatai:

Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai 2018-2019 m. m.

2019 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia.

2017−2018 m. m. mokyklų veiklos įsivertinimo rezultatai:

Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai 2017-2018 m. m.

2018 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia.

2016−2017 m. m. mokyklų veiklos įsivertinimo rezultatai:

Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai 2016-2017 m. m.

2017 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia.

2015−2016 m. m. mokyklų veiklos įsivertinimo rezultatai:

Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai 2015-2016 m. m.

2016 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia.

2014−2015 m. m. mokyklų veiklos įsivertinimo rezultatai:

Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai 2014-2015 m. m.

2015 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia.

2013−2014 m. m. mokyklų veiklos įsivertinimo rezultatai:

Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai_2013-2014 m. m.

2014 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia.

2012−2013 m. m. mokyklų įsivertinimo rezultatai:

Mokyklų pažangos kokybinė analizė (su skaidrių komentarais)

2013 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia

Skip to content