ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Vaizdo medžiaga

Viešoji konsultacija „Mokyklų veiklos įsivertinimo ir pažangos duomenys ir duomenimis grįstas mokyklos veiklos planavimas“

Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimas ir pažanga. Edita Gailiūtė
Pažangos tyrimo ataskaita pagal mokyklų duomenis. Svajonė Mikėnė ir Edita Gailiūtė
Mokyklos veiklos planavimas. Monika Bilotienė

2021-06-30

Viešoji konsultacija „Kolegialus grįžtamasis ryšys – veiksmingas mokytojų mokymosi metodas“

2021-05-20

Viešoji konsultacija „Geros mokyklos rodiklių priežasties ir pasekmės ryšiai“

2021-05-04

Viešoji konsultacija „Įsivertinimas ir besimokanti mokykla“

2021-03-25

Viešoji konsultacija „Bendrojo ugdymo mokyklos įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas“

2020-12-03

Metodinis-mokomasis filmas „Mokydami mokomės. Geros mokyklos požymių raiška Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje“ (2018 m.)

Mokytojo TV laidos

Kokybės siekiančių mokyklų klubas – mokyklų tobulėjimo erdvė

Mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos tyrimas ir kvalifikacijos tobulinimo formų paieška

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio ir planavimo dermė

Įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikis mokyklos veiklos kokybei

Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms

Pagalba mokiniui mokykloje. Specialiųjų mokyklų išorinio vertinimo duomenų analizė

Kaip mokyklos įsivertina ir matuoja savo pažangą?

Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės

Skip to content