ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Nacionalinio lygio programos

 1. „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“. Pasirenkamasis modulis „Kūno kultūra, sportas ir krašto gynyba“

2018-02-13 įsakymu VK-16 akredituota iki 2022-02-12 (kodas 213000298)

 1. „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“. Pasirenkamasis modulis „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“

2018-02-13 įsakymu VK-16 akredituota iki 2022-02-12 (kodas 213000298)

 1. Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme. Pagrindinis modulis „Pilietiškumo ir nacionalinio saugumo pagrindai“

2018-02-13 įsakymu VK-16 akredituota iki 2022-02-12 (kodas 213000298)

 1. „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“. Pasirenkamasis modulis „Pilietis ir šalies gynyba“

2018-02-13 įsakymu VK-16 akredituota iki 2022-02-12 (kodas 213000298)

 1. Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“. Pasirenkamasis modulis „Švietimo administratorių kompetencijų tobulinimas nacionalinio saugumo ir pilietiškumo ugdymo srityse“

2018-02-13 įsakymu VK-16 akredituota iki 2022-02-12 (kodas 213000298)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintos programos

 1. Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse

2020-10-15 įsakymu Nr. VK-507 patvirtinta iki 2023-10-14 (kodas: 213002112)

 1. Lietuvių kalbos mokymas priešmokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose

2020-12-18 įsakymu Nr. VK-666 patvirtinta iki 2023-12-17 (kodas 213002276)

 1. Lietuvių kalbos mokymas ankstyvajame amžiuje (pradinio ugdymo pedagogams ir lituanistams, dirbantiems mokyklose ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba)

2020-12-18 įsakymu Nr. VK-666 patvirtinta iki 2023-12-17 (kodas 213002275)

 1. Lietuvių kalbos mokymas ikimokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose

2020-12-18 įsakymu Nr. VK-666 patvirtinta iki 2023-12-17 (kodas 213002277)

 1. Nuotolinio lituanistų mokymo(si) kursų programa „Lituanistų avilys“ virtualioje aplinkoje MOODLE

2020-12-10 įsakymu Nr. VK-650 patvirtinta iki 2023-12-09 (kodas 213002915)

 1. Mokinio individualios pažangos praktika mokykloje: stebėsena, pasiekimų gerinimas ir į(si)vertinimas

2021-06-30 įsakymu Nr. VK-365 patvirtinta iki 2024-06-29 (kodas 213002687)

 1. Integralus gamtamokslinis ugdymas 5–8 klasėse įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas

2021-02-25 įsakymu Nr. VK-110 patvirtinta iki 2024-02-24 (kodas: 211001040)

 1. Tyrinėjimais grįstas gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse

2021-02-25 įsakymu Nr. VK-110 patvirtinta iki 2024-02-24 (kodas: 211001041)

 1. Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo integralumas

2021-06-09 įsakymu Nr. VK-308 patvirtinta iki 2022-06-08 (kodas 211001155)

 1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

2021-09-22 įsakymu Nr. VK-548 patvirtinta iki 2024-09-21 (kodas: 211000926)

 1. Vadybinio darbo ir lyderystės pagrindai pradedantiesiems švietimo įstaigų vadovams

2021-12-06 įsakymu Nr. VK-717 patvirtinta iki 2024-12-05 (kodas 211001254)

 1. Mokinio individualios pažangos stebėjimo, pasiekimų gerinimo ir į(si)vertinimo praktika pamokoje

2021-12-22 įsakymu Nr. VK-738 patvirtinta iki 2024-12-21 (kodas 211001272)

 1. Saugios elektroninės erdvės mokiniams kūrimas

  2022-01-14 įsakymu Nr. VK-18 patvirtinta iki 2023-01-14 (kodas 211001287)

Skip to content