ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

 

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintos programos

 1. Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse

2020-10-15 įsakymu Nr. VK-507 patvirtinta iki 2023-10-14 (kodas: 213002112)

 1. Lietuvių kalbos mokymas priešmokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose

2020-12-18 įsakymu Nr. VK-666 patvirtinta iki 2023-12-17 (kodas 213002276)

 1. Lietuvių kalbos mokymas ankstyvajame amžiuje (pradinio ugdymo pedagogams ir lituanistams, dirbantiems mokyklose ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba)

2020-12-18 įsakymu Nr. VK-666 patvirtinta iki 2023-12-17 (kodas 213002275)

 1. Lietuvių kalbos mokymas ikimokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose

2020-12-18 įsakymu Nr. VK-666 patvirtinta iki 2023-12-17 (kodas 213002277)

 1. Nuotolinio lituanistų mokymo(si) kursų programa „Lituanistų avilys“ virtualioje aplinkoje MOODLE

2020-12-10 įsakymu Nr. VK-650 patvirtinta iki 2023-12-09 (kodas 213002915)

 1. Mokinio individualios pažangos praktika mokykloje: stebėsena, pasiekimų gerinimas ir į(si)vertinimas

2021-06-30 įsakymu Nr. VK-365 patvirtinta iki 2024-06-29 (kodas 213002687)

 1. Integralus gamtamokslinis ugdymas 5–8 klasėse įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas

2021-02-25 įsakymu Nr. VK-110 patvirtinta iki 2024-02-24 (kodas: 211001040)

 1. Tyrinėjimais grįstas gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse

2021-02-25 įsakymu Nr. VK-110 patvirtinta iki 2024-02-24 (kodas: 211001041)

 1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

2021-09-22 įsakymu Nr. VK-548 patvirtinta iki 2024-09-21 (kodas: 211000926)

 1. Vadybinio darbo ir lyderystės pagrindai pradedantiesiems švietimo įstaigų vadovams

2021-12-06 įsakymu Nr. VK-717 patvirtinta iki 2024-12-05 (kodas 211001254)

 1. Mokinio individualios pažangos stebėjimo, pasiekimų gerinimo ir į(si)vertinimo praktika pamokoje

2021-12-22 įsakymu Nr. VK-738 patvirtinta iki 2024-12-21 (kodas 211001272)

 1. Saugios elektroninės erdvės mokiniams kūrimas

2022-01-14 įsakymu Nr. VK-18 patvirtinta iki 2023-01-13 (kodas 211001287)

 1. Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme

2022-02-02 įsakymu Nr. VK-63 patvirtinta iki 2025-02-01 (kodas 211001302)

 1. Renkuosi būti mokyklos vadovu: ugdymo įstaigos vadovo kompetencijos ir įrankiai

2022-02-07 įsakymu Nr. VK-71 patvirtinta iki 2023-02-06 (kodas 211001306)

 1. Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?

2022-03-16 įsakymu Nr. VK-144 patvirtinta iki 2025-03-15 (kodas 213003081)

 1. Vadovų-mentorių vadybinių kompetencijų tobulinimas, rengiantis įgyvendinti mokyklose ugdymo turinio pokyčius

2022-05-27 įsakymu Nr. VK-373 patvirtinta iki 2023-05-26 (kodas 213003203)

 1. Mokinio ir mokyklos pažanga: siekis, stebėjimas, pagrindimas, pokyčio matavimas

2022-07-22 įsakymu Nr. VK-540 patvirtinta iki 2024-07-21 (kodas 213003248)

 1. Gabių (didelį mokymosi potencialą turinčių) mokinių atpažinimas ir ugdymas (pradinėse klasėse / 5–10 klasių lietuvių kalbos / matematikos / gamtos mokslų pamokose)

2022-07-28 įsakymu Nr. VK-546 patvirtinta iki 2025-07-27 (kodas 213003251)

 1. Muzikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-11-17 įsakymu Nr. VK-745 patvirtinta iki 2025-11-16 (kodas 213003400)

 1. Istorijos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-11-29 įsakymu Nr. VK-759 patvirtinta iki 2025-11-28 (kodas 213003431)

 1. Fizikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-11-29 įsakymu Nr. VK-759 patvirtinta iki 2025-11-28 (kodas 213003433)

 1. Dailės mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-07 įsakymu Nr. VK-796 patvirtinta iki 2025-12-06 (kodas 213003449)

Skip to content