ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūros informacijos apžvalga

Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūros naujausi leidiniai bei informacija


Leidinys „Mokytojų kompetencijų, reikalingų veiksmingai dirbti įtraukiojo ugdymo sąlygomis, tobulinimas: literatūros apžvalga“ Projekte (TPL4I) dalyvavusios Agentūros šalys narės, pasinaudodamos tam tikromis gairėmis (The policy self-review tool), atliko savo nacionalinės politikos, skirtos įtraukiojo ugdymo plėtrai, analizę ir parengė apžvalgą. Veikla vyko  komandos nariams bendradarbiaujant, o pasekoje gairės taip pat buvo patobulintos, papildžius jas aktualia teisėkūros srities informacija (iš nacionalinių teisės aktų, ataskaitų Europos institucijoms ir pan.). Agentūros šalių narių nominuoti atstovai patikrinę šią informaciją  pritarė, kad ji būtų atnaujinta.Šio darbo rezultatas – TPL4l politikos apžvalgos tinklelis, atspindintis 26 projekte dalyvavusių šalių mokytojų kompetencijų, reikalingų veiksmingai dirbti įtraukiojo ugdymo sąlygomis, politiką. Žr. nuorodą: https://www.european-agency.org/projects/TPL4I/policy-mapping

Agentūros14 šalių narių, dalyvavusių projekte „Mokyklos nesėkmių  prevencijos analizė: įtraukiojo ugdymo galimybės”, pateiktas ir  atliktas tyrimas, pagrįstas  šalių apklausa ir gautomis ataskaitomis.  Tyrime dalyvavo: Čekija, Graikija, Islandija, Airija, Latvija, Malta, Serbija, Slovakija, Švedija ir Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Škotija). Nuorodą https://www.european-agency.org/sites/default/files/PSF_Country_Information_Thematic_Analysis.pdf

New Agency materials 
europeanagency.sharepoint.com

Informaciją  naujausių leidinių apžvalgai galite rasti: https://europeanagency.sharepoint.com/sites/resources/SitePages/New-Agency-materials(4).aspx?from=SendByEmail&e=G221G9DrDUav-kIjMtJsLA&at=9

Informaciją pateikė: dr. Almeda Kurienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūrai ir

Lina Palačionienė, nacionalinė koordinatorė.

Skip to content