ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Aukštesniųjų gebėjimų turinčių vaikų atpažinimas


Didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių įvertinimas. Metodiniai nurodymai mokyklų psichologams

Gebėjimų nerealizuojančių vaikų klausimynas 2-4 kl.

Gebėjimų nerealizuojančių vaikų klausimynas 5-8 kl.

Mokinių nominavimo anketa 2-4 kl.

Mokinių nominavimo anketa 5-8 kl.

Vaiko gabumų rangavimo klausimynas 2 – 4 kl.

Vaiko gabumų rangavimo klausimynas 5 – 8 kl.

 


Didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atranka ir atpažinimas. Metodiniai nurodymai mokytojams

Gabūs ir talentingi vaikai: samprata, ypatumai ir atpažinimas

 


Kaip atpažinti didelių gebėjimų vaiką? Patarimai tėvams

Tėvams apie gabius vaikus

Skip to content