ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Smurto ir patyčių prevencija

Smurto ir patyčių prevencija mokyklose


2016 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas (Nr. XII-2685), kuriose:

Apibrėžtos patyčių ir patyčių kibernetinėje erdvėje, prevencinės programos sąvokos;

 • Įtvirtintas bet kokios formos smurto draudimas: mokinių prieš mokinius, švietimo įstaigų darbuotojų prieš mokinius, mokinių prieš švietimo įstaigų darbuotojus, švietimo įstaigų darbuotojų prieš kitus tos įstaigos darbuotojus, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prieš mokinius, mokytojus;
 • Numatytas psichologinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems ar smurtavusiems mokiniams, mokytojams;
 • Numatyta mokyklos vadovo atsakomybė ir veiksmai smurto atvejais (pranešimas, psichologinės pagalbos užtikrinimas);
 • Numatytas pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ne rečiau kaip kas 4 metus mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymo srityje;
 • Įtvirtinta prievolė užtikrinti kiekvieno mokinio dalyvavimą prevencinėje programoje;
 • Numatyta mokyklų pareiga vykdyti smurto ir patyčių prevenciją vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis.

Teisės aktai:


Švietimo įstatymo pataisos, susijusios su smurto ir patyčių prevencija švietimo įstaigose

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

Naudinga informacija:


Saugios aplinkos mokykloje kūrimo komponentų į(si)vertinimo rekomendacijos

Mokytojo TV: Smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose, 2017 m. balandžio 19 d.

Plakatų smurto prevencijos tema praktinio taikymo rekomendacijos pedagogams

Plakatų smurto prevencijos tema praktinio taikymo rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Naudingos nuorodos:


Suaugusiesiems:

 1. Arlauskaitė Ž. Galiu padėti savo vaikui (2007) [žiūrėta: 2020 01 13].Prieiga per internetą: <http://www.pozityvitevyste.lt/_sites/pozityvitevyste/media/Pagal_meniu/Tevams/Rekomenduojame_paskaityti/knyga%20-%20zydre%20arlauskaite%20-%20galiu%20padeti%20savo%20vaikui.pdf>.
 2. E-mokymai „ Kaip kalbėti su vaiku apie kūną ir saugumą“ [žiūrėta: 2020 01 13]. Prieiga per internetą: <https://www.stopwykorzystywaniu.pl/lt/ >.
 3. Glaser D., Prior V. Vaiką žalojantis elgesys: metodinis vadovas specialistams. [žiūrėta: 2020 01 13]. Prieiga per internetą: <http://www.vaikystebesmurto.lt/_sites/paramosvaikamscentras/media/images/Leidiniai/manual_vip_lit.pdf >.
 4. Ką daryti, jei įtariate, kad vaikas patiria prievartą? [žiūrėta: 2020 01 13]. Prieiga per internetą: <http://www.vaikystebesmurto.lt/_sites/paramosvaikamscentras/media/images/Lankstinukai_plakatai/ka%20daryti%20jei%20itariate%20kad%20vaikas%20patiria%20prievarta%20lankstinuko%20virselis.pdf>
 5. Kurienė A. Kas yra smurtas? (2016) [žiūrėta: 2020 01 13]. Prieiga per internetą: <http://www.vaikystebesmurto.lt/lt/kas-yra-smurtas2>.
 6. Praktinės rekomendacijos, kaip atpažinti, kad vaikas yra žalojamas (2012) [žiūrėta: 2020 01 13]. Prieiga per internetą: <http://www.vaikystebesmurto.lt/_sites/paramosvaikamscentras/media/images/Leidiniai/toolkit_vip_lit.pdf>.
 7. Adlienė R., Balčiūnienė A., Dovydaitytė A. M., Leskauskas D., Raugalas P., Stanaitienė S., Taparauskienė D., Trijonytė D. (2016). Smurto prieš vaikus diagnostikos metodinės rekomendacijos [žiūrėta: 2020 01 13] Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Asmens_sveikatos_prieziura/Diagnostikos_metodikos_ir_rekomendacijos/Rekomendacijos/SMURTO%20PRIES%20VAIKUS%20DIAGNOSTIKOS%20METODIN%C4%96S%20REKOMENDACIJOS.pdf>.
 8. Kiko ir ranka [žiūrėta: 2020 01 13]. Prieiga per internetą: <https://issuu.com/paramosvaikamscentras/docs/kikobook_245x245mm_web>.
 9. Kiko ir ranka. Socialinė kampanija „1iš 5“  [žiūrėta: 2020 01 13]. Prieiga per internetą: < https://www.youtube.com/watch?v=zR29X9VYXKw>.
 10. Smurto prieš vaikus prevencija [žiūrėta: 2020 03 18]. Prieiga per internetą: <https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/vaiko-teisiu-apsauga/smurto-pries-vaikus-prevencija#smurto-formos >.
 11. Kurienė A. Vaiką žalojančio elgesio pasekmės. [žiūrėta: 2020 03 18]. Prieiga per internetą: < http://www.pozityvitevyste.lt/lt/zodziai-zeidzia-visam-gyvenimui/vaika-zalojancio-elgesio-pasekmes >.
 12. Patarimai tėvams. [žiūrėta: 2020 03 18]. Prieiga per internetą: <http://www.pozityvitevyste.lt/lt/zodziai-zeidzia-visam-gyvenimui/patarimai-tevams>.
 13. Smurto prevencija. Informacija specialistams, dirbantiems smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje (2018). [žiūrėta: 2020 03 18]. Prieiga per internetą: <https://vpsc.lrv.lt/uploads/vpsc/documents/files/Informacija%20psichikos%20sveikatos%20klausimais/Leidinys_smurto_prevencija.pdf >.
 14. Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje. [žiūrėta: 2020 03 18]. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/VSTC%20TTVS/Smurto%20paplitimas%20ir%20jo%20prevencija%20Lietuvoje.pdf >.
 15. Smurto prevencijos programos, vykdomos Lietuvoje. [žiūrėta: 2020 03 18]. Prieiga per internetą: <https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/smurto-prevencijos-programos-vykdomos-lietuvoje/ >.

Vaikams:

 1. Keller-Hamela M. (2002). Aš einu į tesimą. [žiūrėta: 2020 01 13]. Prieiga per internetą: <http://www.vaikystebesmurto.lt/_sites/paramosvaikamscentras/media/images/Biblioteka/as_einu_i_teisma.pdf/>.
 2. Ką kiekvienas vaikas ir jaunuolis turėtų žinoti apie elgesį pasauliniame tinkle? [žiūrėta: 2020 01 13]. Prieiga per internetą: <http://www.vaikystebesmurto.lt/_sites/paramosvaikamscentras/media/images/Biblioteka/2011_02_08_patarimai_vaikams_apie_sauguma_internete.pdf >.
 3. Patarimai apie saugų pasimatymą po pažinties internete. [žiūrėta: 2020 01 13]. Prieiga per internetą: <http://www.vaikystebesmurto.lt/_sites/paramosvaikamscentras/media/images/Biblioteka/2011_02_08_patarimai_paaugliams_apie_saugu_pasimatyma_po_pazinties_internete.pdf >.
 4. Vaikų privatumas internete (I): Dalintis per daug. (2010). [žiūrėta: 2020 01 13]. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=5TxCgC-Audo>.
 5. Vaikų privatumas internete (II): Papildymas. (2010). [žiūrėta: 2020 01 13].  Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=1b_M1pt83eE>.
 6. Vaikų privatumas internete (III): Justas. (2010). [žiūrėta: 2020 01 13].  Prieiga per internetą: < https://www.youtube.com/watch?v=TFkXqoa0PS4 >.
 7. Vaikų privatumas internete (IV): Žvaigždė. (2010). [žiūrėta: 2020 01 13].  Prieiga per internetą: < https://www.youtube.com/watch?v=D4jhka4PrlQ >.
 8. Kas yra smurtas? (2016). [žiūrėta: 2020 01 13].  Prieiga per internetą: <http://www.vaikystebesmurto.lt/lt/kas-yra-smurtas >.

 

Vaikų apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje


 

Skip to content