I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Veikla

Švietimo informacinių technologijų centras (ITC)  yra švietimo įstaiga, viešasis juridinis asmuo, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Centro veiklos pradžia – 1990 m. spalio 31 d., tuomet vadinosi Informatikos ir prognozavimo centru.

1999 m. rugpjūčio 31 dieną Švietimo informacinių technologijų centras reorganizuotas iš Informatikos ir prognozavimo centro vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 980.

Dabartinis visas pavadinimas – Švietimo informacinių technologijų centras. Sutrumpintas pavadinimas – ITC. Švietimo informacinių technologijų centro pavadinimas anglų kalba – Centre of Information Technologies in Education (sutrumpintai – CITE).

Pagal nuostatus Švietimo informacinių technologijų centras atlieka tokius uždavinius:

  • organizuoja ir koordinuoja pedagogų ir kitų švietimo įstaigų ir organizacijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą IKT taikymo srityje;
  • organizuoja IKT diegimo į švietimo sistemą strategijos ir programos kūrimą bei vykdo diegimo proceso koordinavimą;
  • renka, kaupia ir sistemina informaciją apie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemą, bei vykdo duomenų apie informacines technologijas švietime analizę;
  • diegia, plėtoja, administruoja švietimo duomenų bazes, registrus, informacines sistemas ir koordinuoja jų naudojimą.

 

Bendri ITC duomenys:

  • Įstaigos kodas: 190996082
  • Adresas: Suvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius
  • El. paštas: info@ipc.lt
  • Tel.: (8 5) 2356 150
  • Faksas: (8 5) 2356 155
Skip to content