I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Projektai

Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Plačiau

Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas Plačiau

Bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas, Nr. Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-01-0001 Plačiau

Švietimo valdymo informacinės sistemos ir registrų, skirtų mokslui ir studijoms, plėtojimas Plačiau

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Plačiau

Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra Plačiau

Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas (partneris) Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001 Plačiau 
European Qualifications Framework – National Qualifications Databases (partneris) Nr. 572692-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA3-EQF-NCP-D
Skip to content