I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas

Vykdytojas
Švietimo informacinių technologijų centras

Priemonė
Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas

Prioritetas
9 PRIORITETAS. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Projekto sąrašo numeris
09.2.1-ESFA-V-706-01

Projekto aprašymas: 
Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS) švietimo stebėsenos tikslais naudojasi skirtingo lygmens švietimo vadybininkai, švietimo analitikai, kiti švietimo darbuotojai. Tačiau esami švietimo rodikliai jau seniai nėra peržiūrėti ir atnaujinti, juose trūksta duomenų apie mokinių pasiekimus. Todėl švietimo valdymo subjektams tampa sudėtinga priimti pagrįstus, tinkamus ir savalaikius sprendimus dėl esamo mokinių pasiekimų lygio ir jo gerinimo. Pasiekimų duomenys stebėsenai į ŠVIS bus perduodami iš Mokinių registro, kuris savo sukūrtoje pasiekimų duomenų bazėje registruos duomenis iš kitų pirminių šaltinių (Mokyklų informacinės sistemos, Nacinalinio egzaminų centro sistemos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro duomenys ir kt.). Atlikus detalesnę tendencijų ir poreikio analizę bei programinės įrangos keitimų specifikavimą, bus atnaujinti ŠVIS ir Mokinių registras. ŠVIS ir Mokinių registro naudotojai bus apmokyti dirbti su atnaujintomis programinėmis įrangomis.Projekto metu sukūrtas funkcionalumas leis stebėti esamą švietimo sistemos būklę, naudojant pasiekimus, kas sudarys galimybes tobulinti švietimo veiklas įvairiais lygiais, gerinant mokinių pasiekimų lygį. Tikimasi, kad sukauptais duomenimis apie pasiekimus naudosis mokyklos tvarkant ir integruojant turimus duomenis apie pasiekimus, galės naudotis paruoštomis ŠVIS ataskaitomis. Mokiniai (jų tėvai) taip pat galės gauti informaciją apie savo (savo vaiko) pasiekimus.

Projekto vadovė – Gražina Žemlo
Projekto vadybininkas – Algirdas Cibulskis
Projekto finansininkė – Jūratė Zigmantienė
Skip to content