Projekto kontaktai

Gintarė Andrijauskienė, projekto vadovė,
el. paštas: gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt, tel. +370 610 10254

Rita Zakarauskienė, administratorė,
el. p. rita.zakarauskiene@nsa.smm.lt

Aurelija Kabišaitytė Braždžiūnienė, projekto finansininkė,
el. p. aurelija.brazdziuniene@nsa.smm.lt, tel. +370 698 13505