Projektas „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“

„Mokinių gebėjimų atksleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-0001

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto pabaiga –2023-06-30.

Projektą įgyvendina:

  • Nacionalinė Švietimo Agentūra  (pareiškėjas)
  • Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (partneris)

Projektas yra sudėtinė Vyriausybės projekto ,,Bendrojo ugdymo turinio ir pasiekimų sistemos atnaujinimas ir mokyklų aprūpinimas šiuolaikinėmis priemonėmis (Ugdymas ateičiai)“ dalis, kuriuo siekiama užtikrinti gilesnį išmokimą subalansuojant dalykinį turinį ir XXI a. būtinų gebėjimų ir kompetencijų ugdymą, be to, žinių patikrinimus orientuoti į gebėjimų vertinimą, modernizuoti mokymo priemonės ir aplinkas.

Projekto tikslas – kurti ir plėtoti mokinių gebėjimų atpažinimą ir jų vystymą įgalinant psichologus ir mokytojus pažinti mokinio gebėjimus ir parinkti jiems tinkamą ugdymą.

Projekto veiklos:

  1. Sukurti tvarią vaikų gebėjimų atpažinimo sistemą.

1.1. Mokinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo veiksmo tyrimo vykdymas mokyklose.

1.2. Pedagogų ir psichologų mokymas atpažinti mokinių gebėjimus, pritaikyti jiems ugdymo turinį.

1.3. Adaptuoti ir standartizuoti mokinių gebėjimų atpažinimo ir vertinimo instrumentą CFT20-R 9-10 klasėms.

  1. Sudaryti galimybes mokiniams pagal jų poreikius įsivertinti savo žinias ir gebėjimus, ugdyti mokslinį kritinį mąstymą.

2.1. Nacionaliniai renginiai Lietuvos mokiniams.

2.2. Atrankos ir pasirengimo stovyklos Lietuvos mokinių dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose.

2.3. Lietuvos mokinių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose.

2.4. Pasaulinė mokinių fizikos olimpiada.

  1. Didinti galimybes kiekvienam mokiniui gauti jo poreikius atitinkantį neformalųjį ugdymą.

3.1. Mokinių mokslinė – tiriamoji veikla.

Projekto biudžetas: 3 593 070 Eur.

Projekto vadovė – Inga Nekrošienė, Inga.Nekrosiene@nsa.smm.lt  Tel. 861700783

Projekto finansininkė – Lina Šiaulienė, Lina.Siauliene@nsa.smm.lt