Projekto naujienos

Projektas „Įtrauktis: visiems ir kiekvienam“

2024 07 10

Projekto tikslas: didinti įtrauktį ir prieinamumą švietime tobulinant pedagoginių darbuotojų kvalifikaciją, keičiant švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime.

Projektas „Pedagogų kompetencijų stiprinimas nacionalinėse kvalifikacijos tobulinimo programose ir magistrantūros studijose (NP / MS)“

2024 06 20

Projekto tikslas – užtikrinti pedagogų kompetencijų tobulinimo galimybes, dalyvaujant nacionalinėse kvalifikacijos tobulinimo programose ir magistrantūros studijose.

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“

2024 06 04

Projekto tikslas –  siekis gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga.

Projektas „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“

2023 10 26

Projekto tikslas – stiprinti švietimo sistemą suteikiant reikiamas kompetencijas pedagoginiams darbuotojams ir alternatyviuoju būdu pritraukiant mokytojus į mokyklas.

Projektas „Mokykis visą gyvenimą!“

2023 08 22

Projekto tikslas – Skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą, kuriant vieningą mokymosi visą gyvenimą informacinę sistemą ir sukuriant mokymosi galimybes.

Projektas „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“

2023 01 30

Projekto tikslas – Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo kokybę

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“

2022 05 12

Projekto tikslas – skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas inovacijoms kurti ir bandyti ugdymo įstaigose, konsultacijoms teikti pasitelkiant technologijų žinių turinčius ir su sukurtomis priemonėmis gebančius dirbti mokytojus inovatorius ir ekspertus, kurie teiks pagalbą švietimo įstaigoms Plačiau

Projekto naujienos