Projekto medžiaga

Projekto medžiaga

Investicinis projektas

1.1 Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti

1.1.  Bendrųjų programų ir lydinčios medžiagos rengimas

Užsienio konsultantų medžiaga čia

Bendrųjų programų projektai:  Švietimo portalas | Bendrasis ugdymas (emokykla.lt)

1.2. Skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas, kūrimas ar adaptavimas

1.2.3. Kalbinių gebėjimų ugdymo programinės įrangos adaptavimas

2.1. Metodinės pagalbos steigėjams teikimas

2.1.1.Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo turinį

Pasirengimo diegti atnaujintas Bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai čia

2.3  Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsena. Tyrimas