Projekto naujienos

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kartu su projekto partneriais – pedagogus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis, nuo 2018 metų vykdo pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykinių ar pedagoginės specializacijos kompetencijų ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju (pedagogu). Projekto „Tęsk“ lėšomis 2018–2022 mokslo metais papildomų dalykinių kompetencijų ir pedagogo kvalifikaciją įgijo 799 dalyviai. Daugiau skaitykite: „Ateitis priklauso tiems, kurie tiki savo svajonių grožiu – baigtos vykdyti studijos projekto „Tęsk“ lėšomis“.

2022 metų pavasarį taip pat vyko atranka į specialiosios pedagoginės pagalbos specialistų studijas. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje ir Vytauto Didžiojo universitete įgyti specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo ir surdopedagogo kompetencijas pakviesti 250 pedagogų.

Iki 2022 m. spalio 15 d. pedagogai galėjo dalyvauti atrankoje ir įgyti papildomą fizikos, chemijos, matematikos ar technologijų dalykinę kompetenciją Vilniaus universitete arba Vytauto Didžiojo universitete.

Planuojama, kad projekto „Tęsk“ lėšomis 2022–2023 mokslo metais bus finansuojamos preliminariai 330 studijų vietų.

Daugiau informacijos teikiama el. paštu rita.baskiene@nsa.smm.lt

 

Kitos naujienos: