I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Parengtas Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų paketas

2022-02-01

Projekto „Tęsk“ 3.1 veiklos įgyvendinimo metu parengtas Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų paketas, kurį sudaro dvi priemonės, t. y. atnaujintas mokytojų ir pagalbos mokiniui (išskyrus psichologus) kompetencijų aprašas (toliau – Kompetencijų aprašas) bei kompetencijų vertinimo priemonių (instrumentų) rinkinys, tinkamas pedagogų kompetencijų nustatymui ir profesinio augimo planavimui (toliau – Kompetencijų vertinimo priemonių (instrumentų) rinkinys).

Rengiant Kompetencijų aprašo ir Kompetencijų vertinimo rinkinio projektus suorganizuota 11 (vienuolika) fokusuotų diskusijų grupių, kuriose dalyvavo 108 ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, neformaliojo ugdymo, socialinių bei specialiųjų pedagogų, profesinio mokymo, aukštųjų mokyklų, įvairių krypčių pedagogų asociacijų atstovai bei bendrojo ugdymo įstaigų vadovai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionų.

Pasibaigus fokusuotų grupių diskusijoms ir pakoregavus Pedagogų kompetencijų įsivertinimui skirtą instrumentų paketą, pastarąjį praktiškai išbandė 135 pedagogai ir mokyklų vadovai (direktoriai) iš 25 (dvidešimt penkiuose) skirtinguose Lietuvos regionuose esančių švietimo įstaigų. Duomenis buvo renkami naudojantis virtualia testavimo sistema, kurioje skelbiamos skaičiuoklės „Excel“ lentelės su vertinimo ir įsivertinimo duomenimis. Pažymėtina, kad nebuvo nė vieno pedagogo, nurodžiusio, jog instrumento naudojimas (pildymas, analizė ir pan.) – labai sudėtingas.

Didžioji dalis pedagogų apskritai labai teigiamai vertina sukurtą instrumentą: „Labai tinkamas instrumentas“, „Patinka, kad galima pildyti nuolat, kad galima pasirinkti kompetenciją ir kelti asmeninius tikslus“, „Priemonė leis suvienodinti kvalifikacijos kėlimui reikalingus vertinimo kriterijus“, „Labai naudinga priemonė asmeninės patirties stebėjimui, patogiai ir greitai atrenkami kriterijai“, „Viskas susisteminta ir patogu naudotis“ ir pan.

Atskirai analizuojant mokyklų vadovų (direktorių) vertinimus, pažymėtina, kad mokyklų vadovai sukurtus ir išbandytus instrumentus taip pat vertina teigiamai.

Mokyklų vadovams pateikta jų vadovaujamos ugdymo įstaigos visų pedagogų atlikto įsivertinimo suminių lentelių suvestinė. Tai yra, mokyklos vadovas naudojasi galimybe matyti bendrą mokyklos vaizdą ir skirtingų kompetencijų sričių (ar konkrečių kompetencijų) raiškos (dažnių prasme) situaciją.

Mokyklų vadovai atkreipia dėmesį į tai, kad tokiu pavidalu gauta susisteminta statistinė informacija, jiems suteikia tvirtų argumentų būsimų mokslo metų veiklos modeliavimui, lėšų skyrimui būsimiems kompetencijų tobulinimo renginiams, vidiniams kompetencijų tobulinimo resursams įsivertinti (pvz., prasmingai parenkant mentorius, kuriant besimokančią organizaciją ir pan.).

Tikimasi, kad parengtas Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų paketas sudarys prielaidas skatinti veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje ir prisidės prie mokinių ugdymo pasiekimų gerinimo.

Skip to content