I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vadovai

AIDAS ALDAKAUSKAS
Nacionalinės švietimo agentūros l. e. p. direktorius

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

Gimimo data ir vieta  1970 m. spalio 29 d., Prienai
Išsilavinimas
2008–2011 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį.
1988–1994 m. studijavo Vilniaus universitete ir įgijo matematikos mokytojo bakalauro laipsnį.
Darbo patirtis
2011–2023 m. LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius.
2008–2011 m. Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorius ir matematikos mokytojas.
1991–2007 m. Prienų „Žiburio“ gimnazijos matematikos mokytojas.
Kita veikla
2016–2022 m. Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos darbo grupės pasiūlymams dėl mokinių ugdymo kokybės, veiksmingumo, pedagogų socialinių sąlygų gerinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkymo parengti narys, derybų grupės dėl Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties parengimo narys ir diskusijų moderatorius.
2017 m. Darbo grupės etatinio mokytojų darbo užmokesčio modeliui parengti vadovas.
2016 m. Leidinio „OECD Rewiews of School Resourses: Lithuania 2016: Country Background Report“ bendrarengėjas.
Nuo 2015 m. Švietimo būklės savivaldybėse apžvalgų bendrarengėjas.
2014–2016 m. Projekto „Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas“: įgyvendinimo koordinatorius, priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ bendrarengėjas.
2013–2014 m. Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ facilitatorius.
2010–2012 m. Projektas „Bendravimas – vertybė. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra taikant vertybinių nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus“: virtualios mokymosi aplinkos Moodle diegimo kuratorius.
2010 m. Leidinio „Žingsniai link veiksmingo planavimo“ bendraautorius.
Papildoma informacija
Užsienio kalbos Anglų kalba.

 

ASTA RANONYTĖ
Nacionalinės švietimo agentūros direktorės pavaduotoja
GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

Gimimo data ir vieta  1976 m. rugpjūčio 9 d., Panevėžys
Išsilavinimas
2001–2006 m. studijavo Kauno technologijos universitete ir įgijo sociologijos daktaro laipsnį.
1999–2001 m. Lietuvos edukologijos universitete įgijo sociologijos magistro laipsnį.
1995–1999 m. studijavo Lietuvos edukologijos universitete ir įgijo istorijos mokytojo bakalauro laipsnį.
1994 m. baigė Panevėžio 11–ąją vidurinę mokyklą.
Darbo patirtis
2007–2020 m. Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja.
2009 m.; 2011–2015 m.; 2018-2021 m. Nacionalinio egzaminų centro ES SF finansuojamo projekto vadovė.
2008–2012 m. Socialinių mokslų kolegijos dėstytoja.
2002–2007 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja.
2000–2001 m. Vytauto Didžiojo universiteto sociologinių švietimo tyrimų laboratorijos mokslinė asistentė.
1999–2007 m. Vilniaus Gabijos gimnazijos istorijos mokytoja.
Kita veikla
Nuo 2023 m. išorinį mokinių pasiekimų vertinimą vykdančių valstybinių ir mokslo institucijų asociacijos FLIP+ Valdymo komiteto narė.
2022–2023 m. EBPO projekto „Above and Beyond: studnet transitions in upper secondary education“ darbo grupės vadovė.
Nuo 2021 m. TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission) ekspertė.
2019–2020 m. Europos Komisijos projekto, skirto Lietuvos išorinio mokinių pasiekimų vertinimo kaitai, nacionalinės grupės ekspertė.
2019–2020 m. Tranzicijos dialogo projektas: tranzicijos mokymo žemėlapiavimas. Viešojo diskurso kūrimas septynių Centrinės ir Rytų Europos šalių Istorijos ir pilietiškumo vadovėliuose apie visuomenės kaitą po 1989 m.
2018–2020 m. Europos Tarybos Švietimo politikos patarėjų tinklo narė, atstovaujanti Lietuvai darbo grupėje, kuriančioje demokratinio pilietiškumo mokymo ir vertinimo įrankius.
2016–2017 m. projekto RELANG koordinatorė Lietuvoje.
Stažuotės
2003 m. Tautinio ir pilietinio tapatumo raiškos studijos Konstanz universitete (Vokietija).
Papildoma informacija
Užsienio kalbos Anglų kalba.

Atnaujinta: 2024-03-27

Skip to content