I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vadovai

RŪTA KRASAUSKIENĖ
Nacionalinės švietimo agentūros direktorė

2020 m. veiklos ataskaita

 

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

Gimimo data ir vieta  1968 m. kovo 19 d., Vilnius
Išsilavinimas
2001–2004 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto edukologijos meninio ugdymo specialybę.
1986–1992 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
1986 m. baigė Vilniaus 54-ąją vidurinę mokyklą.
Kvalifikacija
2015 m. patvirtinta I vadybos kategorijos atitiktis.
2009 m. suteikta I vadybinė kategorija.
2003 m. suteikta muzikos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.
Darbo patirtis
2003–2020 m. Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė.
2005–2014 m. Lietuvos edukologijos universiteto ir Kultūros ir meno edukologijos instituto lektorė.
1999–2003 m. Vilniaus Žemynos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1996–1999 m. Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1986–1992 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigentė, chorinių disciplinų dėstytoja.
1988–1990 m. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ muzikos mokytoja, chormeisterė.
Kita veikla
2017–2020 m. Vadovė – mentorė pradedantiesiems Vilniaus miesto mokyklų vadovams.
2017–2019 m. Mokslinių konferencijų, forumų, seminarų, renginių („Ugdymo(si) tiltai tarp praeities ir ateities“, „Švietimas Lietuvos dabarčiai ir ateičiai“, „Lietuvos švietimo vadovų forumas“ ir kt.) pranešėja, moderatorė, vedėja.
2009–2019 m. Tarptautinių ir Europos Sąjungos projektų vykdytoja ir dalyvė („Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste“, „siSTEAM – systematic approach for implementation of STEAM education in schools“, „Lyderių laikas“), kitų projektų iniciatorė ir vadovė („Vilniaus Žemynos gimnazijos efektyvumo didinimas“, ERASMUS+ programos KA2 strateginių partnerysčių projektas).
2002–2012 m. Leidinių („Lietuvos muzikos mokyklų programiniai reikalavimai“, „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 5–10 klasių muzikos dalyko standartai ir programos“) bendraautorė, publikacijų („Pedagogika“, „Švietimo naujienos“) autorė.
Apdovanojimai
2019 m. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka už aktyvią veiklą ir ilgametį vadovavimą Vilniaus Žemynos gimnazijai.
2019 m. Atminimo ženklas „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai”.
2018 m. Šeškinės garbės piliečio vardas.
2017 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro padėka už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą vadybinį darbą.
Narystės
2019–2020 m. Lietuvos švietimo tarybos pirmininko pavaduotoja.
2019–2020 m. Lietuvos Žinių ekonomikos forumo narė.
Nuo 2019 m. VDU kvalifikacijos tobulinimo programų ekspertų komisijos narė.
2019 m. Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupės narė.
2018–2019 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokyklų atrankos kokybės krepšeliui gauti komisijos narė, Etatinio modelio tobulinimo darbo grupės narė.
2018 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo, PUPP tvarkos ir nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų organizavimo ir vykdymo aprašų rengimo grupės narė.
2018–2020 m. Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijos narė.
2017–2020 m. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė.
2016–2020 m. Mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos tobulinimo darbo grupės narė.
2015–2016 m. Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos bendrojo ugdymo grupės narė.
2015–2020 m. Lietuvos gimnazijų asociacijos viceprezidentė.
1994–1995 m. Vilniaus miesto muzikos dalyko mokytojų metodinio ratelio narė.
Papildoma informacija
Užsienio kalbos Anglų, rusų kalbos.

 

ASTA RANONYTĖ
Nacionalinės švietimo agentūros direktorės pavaduotoja

 

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

Gimimo data ir vieta  1976 m. rugpjūčio 9 d., Panevėžys
Išsilavinimas
2001–2006 m. studijavo Kauno technologijos universitete ir įgijo sociologijos daktaro laipsnį.
1999–2001 m. Lietuvos edukologijos universitete įgijo sociologijos magistro laipsnį.
1995–1999 m. studijavo Lietuvos edukologijos universitete ir įgijo istorijos mokytojo bakalauro laipsnį.
1994 m. baigė Panevėžio 11–ąją vidurinę mokyklą.
Darbo patirtis
2007–2020 m. Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja.
2009 m.; 2011–2015 m.; 2018-2021 m. Nacionalinio egzaminų centro ES SF finansuojamo projekto vadovė.
2008–2012 m. Socialinių mokslų kolegijos dėstytoja.
2002–2007 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja.
2000–2001 m. Vytauto Didžiojo universiteto sociologinių švietimo tyrimų laboratorijos mokslinė asistentė.
1999–2007 m. Vilniaus Gabijos gimnazijos istorijos mokytoja.
Kita veikla
Nuo 2023 m. išorinį mokinių pasiekimų vertinimą vykdančių valstybinių ir mokslo institucijų asociacijos FLIP+ Valdymo komiteto narė.
2022–2023 m. EBPO projekto „Above and Beyond: studnet transitions in upper secondary education“ darbo grupės vadovė.
Nuo 2021 m. TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission) ekspertė.
2019–2020 m. Europos Komisijos projekto, skirto Lietuvos išorinio mokinių pasiekimų vertinimo kaitai, nacionalinės grupės ekspertė.
2019–2020 m. Tranzicijos dialogo projektas: tranzicijos mokymo žemėlapiavimas. Viešojo diskurso kūrimas septynių Centrinės ir Rytų Europos šalių Istorijos ir pilietiškumo vadovėliuose apie visuomenės kaitą po 1989 m.
2018–2020 m. Europos Tarybos Švietimo politikos patarėjų tinklo narė, atstovaujanti Lietuvai darbo grupėje, kuriančioje demokratinio pilietiškumo mokymo ir vertinimo įrankius.
2016–2017 m. projekto RELANG koordinatorė Lietuvoje.
Stažuotės
2003 m. Tautinio ir pilietinio tapatumo raiškos studijos Konstanz universitete (Vokietija).
Papildoma informacija
Užsienio kalbos Anglų kalba.

 

Atnaujinta: 2023-08-16

Skip to content