I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Naujausi

2024 metai

2023 metai

2022 metai

TipasFailo vardasDydis

pdf
Bendrojo Ugdymo Mokyklų įsivertinimo Klausimynų Taikymo Rekomendacijos1.4M

pdf
Neformaliojo Vaikų švietimo Mokyklų (teikėjų) įsivertinimo Klausimynų Taikymo Rekomendacijos881.4k

pdf
Įtraukiojo Ugdymo Įgyvendinimo Kryptingumas Mokyklose, Vykdančiose Bendrojo Ugdymo Programas. Teminio Išorinio Vertinimo Ataskaita2M

pdf
Edukacijos Tyrimais Grįstos švietimo Politikos Formavimas. Medžiaga Diskusijai 20221.4M

pdf
Mokytojų Ir švietimo Pagalbos Specialistų Praktinių Patirčių Taikant Universalaus Dizaino Priemones Ugdymui(si) Analizė708.8k

pdf
Lietuvos Tautinių Mažumų švietimo Būklės Analizė 20211.8M

pdf
Leidinys „grįžusių Lietuvos Respublikos Piliečių Ir Atvykusių Užsieniečių Ugdymo Organizavimo Modelių Aprašas“618.5k

pdf
Mokyklų Pasirengimo Diegti Atnaujintas Pradinio, Pagrindinio Ir Vidurinio Ugdymo Bendrąsias Programas Veiklos Tyrimas7M

pdf
Azartinių Lošimų Prevencija. Metodinė Priemonė, Skirta Bendrojo Ugdymo Mokyklų Klasių Vadovams, švietimo Pagalbos Specialistams Ir Mokytojams.1.4M

pdf
2021–2022 Metų Teminio Išorinio Vertinimo Duomenų Apibendrinta Ataskaita1.5M

pdf
Ikimokyklinio Ugdymo Infrastruktūros Plėtra Savivaldybėse. Galimybių Studijos Santrauka756.2k

pdf
Ikimokyklinio Ugdymo Infrastruktūros Plėtros Lietuvos Savivaldybėse Galimybių Studija3.4M

pdf
Švietimo Būklės Apžvalga „lietuva. Švietimas šalyje Ir Regionuose. 2022 Įtraukusis Ugdymas“27.6M

pdf
„lietuva švietimas šalyje Ir Regionuose 2022.Įtraukusis Ugdymas“ Infografikai Ir žemėlapis628.6k

pdf
Mobingo Prevencija. Atmintinė Mokyklų Vadovams Ir Darbuotojams224.2k

pdf
Įtraukties Link. Ką Turi žinoti Mokykla? Atmintinė Mokykloms1.7M

2021 metai

TipasFailo vardasDydis

pdf
Albinas Kalvaitis. Ikimokyklinio Ugdymo Plėtros Galimybės Lietuvos Savivaldybėse. Savivaldybių Administracijų švietimo Padalinių Darbuotojų Apklausos Rezultatai.669.5k

pdf
Dr. Albinas Kalvaitis. Ikimokyklinio Ugdymo Plėtros Galimybės Savivaldybėse. Savivaldybių Administracijų švietimo Padalinių Darbuotojų Apklausos Rezultatai. (analizės Santrauka)124k

pdf
Europos Komisija. Konsultacijos Dėl Pasiekimų Vertinimo Kaitos.1.1M

pdf
Vidurinio Ugdymo Mokinių Pasiekimų Vertinimo Ir Panaudojimo Scenarijų Analizė1M

pdf
2021–2022 Ir 2022–2023 Mokslo Metų Pradinio, Pagrindinio Ir Vidurinio Ugdymo Programų Bendrieji Ugdymo Planai1.2M

pdf
Lietuvos PedagoginĖs PsichologinĖs Pagalbos Teikimo Modelio Ekspertinis Vertinimas7.5M

pdf
Apžvalga. 2021 Metų Mokinių Pasiekimų Patikrinimai623.3k

pdf
Švietimo Būklės Apžvalga „lietuva. Švietimas šalyje Ir Regionuose 2021. Nuotolinis Mokymas(is)“19.3M

pdf
Nuotolinio Mokymo(si)/ugdymo(si) Vadovas (papildymai Dėl Hibridinio Mokymo). Bendrasis Ugdymas2.1M

pdf
Hibridinio Mokymo(si) / Ugdymo(si) Patirties Analizė1.6M

pdf
Rekomendacijos Dėl Krizių Valdymo Mokyklose, Ugdymo Procesą Organizuojant Nuotoliniu Būdu1.5M

pdf
Ugdymo Procesas Nuotoliniu Ir Nenuotoliniu Būdu: Iššūkiai, Patirtys, Atradimai. 202114M

pdf
Pasaulinis Antidopingo Kodeksas 20211.9M

pdf
Ebpo Leidinys „yra Svarbu, Ko Mokosi Mokiniai: Koks Turi Būti Xxi Amžiaus Ugdymo Turinys“5.7M

pdf
Savižudybės Krizė. Ką Svarbu žinoti Paaugliams Ir Jaunimui. Informacinė Medžiaga 9-12 Klasių Mokiniams.227.3k

pdf
Kaip Atpažinti Savižudybės Krizę Išgyvenantį Paauglį Ir Jam Padėti. Metodinė Priemonė Pedagogams.212.5k

pdf
Ebpo. Žvilgsnis į švietimą. Lietuva - šalies Ataskaita.416.4k

 

Atnaujinta: 2024-06-11

Skip to content