I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


NŠA pristatymas

Nacionalinė švietimo agentūra – valstybinė institucija, įsteigta 2019 m. Pagrindinis agentūros veiklos tikslas – dalyvauti įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo politiką.

Nacionalinė švietimo agentūra įsteigta reorganizavus Nacionalinį egzaminų centrą, Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą, Švietimo informacinių technologijų centrą, Ugdymo plėtotės centrą ir yra šių įstaigų teisių ir pareigų perėmėja.

Nacionalinė švietimo agentūra kaip švietimo pagalbos institucija prisideda užtikrinant švietimo kokybę, formuojant ugdymo turinį ir koordinuojant jo įgyvendinimą, organizuojant mokinių pasiekimų patikrinimus, vykdant švietimo tyrimus, teikiant įvairiapusę pagalbą švietimo sistemai.

Nacionalinės švietimo agentūros uždaviniai:

  • vykdyti švietimo stebėseną, organizuoti nacionalinius, tarptautinius švietimo tyrimus;
  • organizuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo turinio kūrimą ir koordinuoti jo įgyvendinimą;
  • plėtoti švietimo pagalbos sistemą įgyvendinant įtraukties švietime nuostatas;
  • organizuoti ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus, asmens bendrųjų gebėjimų, įgytų profesinių kompetencijų vertinimus;
  • vykdyti švietimo įstaigų veiklos kokybės, pedagoginių darbuotojų praktinės veiklos ir kompetencijų, mokymo priemonių ir technologinių sprendimų atitikties nustatytiems reikalavimams stebėseną ir vertinimą, teikti metodinę konsultacinę pagalbą;
  • organizuoti ir koordinuoti švietimo įstaigų aprūpinimą, edukacinių erdvių modernizavimo ir informacinių komunikacinių technologijų diegimo procesus, plėtoti ir administruoti informacines sistemas, švietimo registrus.

Nacionalinės švietimo agentūros veiklą koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Atnaujinta: 2022-09-20

Skip to content