I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


NŠA pristatymas

Nacionalinė švietimo agentūra, įsteigta 2019 m., yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Nuo 2023 m. liepos 1 d. pasikeitė Agentūros juridinis statusas – iš švietimo pagalbos įstaigos į viešojo administravimo įstaigą.

Agentūra veikia švietimo valdymo srityje, įgyvendindama švietimo politiką pagal nustatytus veiklos tikslus.

Agentūros veiklos tikslai:

  • sudaryti vienodas sąlygas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumui ir geros kokybės švietimui: ugdymo turiniui įgyvendinti, įtraukties principui laikytis; švietimo teikėjų veiksmingam valdymui užtikrinti;
  • organizuoti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, švietimo įstaigų vadovų rezervo formavimą bei įgyvendinti priemones pedagoginių darbuotojų savalaikei kaitai užtikrinti;
  • vykdyti mokinių pasiekimų vertinimą, analizuoti mokinių pasiekimų rezultatus, parinkti ir įgyvendinti tinkamas priemones mokinių pasiekimams gerinti;
  • atlikti valstybinę švietimo teikėjų veiklos priežiūrą, bendradarbiauti su savininko teises ir pareigas įgyvendinančiomis institucijomis, teikiant pagalbą švietimo teikėjams;
  • užtikrinti valstybiniuose švietimo registruose ir informacinėse sistemose tvarkomų duomenų teisėtumą, prieinamumą ir kokybę;
  • vykdyti valstybės švietimo stebėseną, teikti siūlymus pagal kompetenciją Ministerijai dėl švietimo politikos formavimo;
  • bendradarbiauti su šalies ir tarptautinėmis organizacijomis, kartu rengti projektus, inicijuoti ir įgyvendinti priemones švietimo kokybei stiprinti.

Agentūros struktūra: https://www.nsa.smm.lt/struktura-ir-kontaktine-informacija/valdymo-schema/.

Agentūros departamentų veikla: https://www.nsa.smm.lt/veiklos-sritys/.

Atnaujinta: 2023-09-05

Skip to content