I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Apie EURYDICE

Eurydice buvo įkurta bendromis Europos Komisijos ir ES šalių narių pastangomis 1980 metais turint tikslą keistis informacija apie pavienių šalių švietimo sistemas. Ji finansuojama ES Erasmus+ programos lėšomis. Eurydice sudaro:
• EUROPOS SKYRIUS, kuris koordinuoja visą tinklo veiklą ir yra atsakingas už leidybą. Skyrius yra įsikūręs ES Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje Briuselyje.
• 42 NACIONALINIAI SKYRIAI, VEIKIANTYS VISOSE 38 ŠALYSE, dalyvaujančiose ES Erasmus+ programoje. Šie skyriai renka su šalimi susijusią informaciją ir prisideda prie analizių rengimo. Nacionaliniai skyriai daugiausia veikia tų šalių švietimo ministerijose, o kai kurie yra įsikūrę nacionalinėse agentūrose, mokslinio tyrimo centruose ar kitose organizacijose. Jie veikia glaudžiai bendradarbiaudami su pagrindiniais tos srities ekspertais.
Eurydice bendradarbiauja su Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūra „Eurostat“, Europos Profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP), Europos mokymo fondu (ETF), Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra ir Mokymosi visą gyvenimą tyrimų centru (CRLL). Eurydice taip pat remia Europos Komisijos bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, ESBO, Europos Taryba ir UNESCO.

Kuo užsiima Eurydice?

Eurydice tinklas siekia palengvinti Europos šalių bendradarbiavimą švietimo srityje. Jo pagrindinė misija yra pateikti Europoje, pavienėse jos šalyse arba regionuose, už švietimo politiką atsakingiems asmenims analizę ir informaciją, kuri padėtų jiems priimti sprendimus.

Eurydice renka informaciją apie Europos šalių švietimo srities įstatymus, reglamentus ir politikos gaires, taip pat su tuo susijusius statistinius duomenis. Atėjus metui, pateikiama analizė, paremta mokslinių ir svarbiausių tarptautinių tyrimų rezultatais. Ši informacija leidžia nustatyti bendrus dėsningumus ir tendencijas bei sukuria pagrindą apmąstymams apie veiksmingas švietimo strategijas.

Eurydice – išskirtinis informacijos apie Europos švietimą šaltinis 

Europos šalys pasižymi nepaprastai didele švietimo sistemų įvairove. Siekiant didesnio šalių bendradarbiavimo ir judumo Europos ir tarptautiniu mastu būtina suprasti, kaip šios sistemos organizuotos ir kaip jos veikia.
EYRYDICE, plačiai žinomo Europos švietimo informacijos tinklo, tikslas yra patenkinti šį poreikį pateikiant tikslų Europos švietimo įvairovės vaizdą, atspindintį visus švietimo lygmenis. Šį vaizdą atskleidžia tokie Eurydice leidiniai:
EUROPOS NACIONALINIŲ ŠVIETIMO SISTEMŲ APRAŠAI – lengvai palyginami naujausi 38 Europos šalių švietimo sistemų organizavimo aprašai;
LYGINAMOSIOS STUDIJOS, skirtos aktualiems Europos šalių bendradarbiavimo švietimo srityje klausimams;
TĘSTINIS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ LEIDINYS, pateikiantis įvairių svarbių aspektų, pavyzdžiui, naujų technologijų taikymo mokyklose arba kalbų mokymo rodiklius;
FAKTAI IR SKAIČIAI, atspindintys švietimo sistemų struktūrą ir pagrindinius šių sistemų bruožus, pavyzdžiui, duomenis apie mokyklas ir jų mokymo proceso kalendorius, privalomo švietimo mokymo trukmę, mokytojų ir mokyklų vadovų atlyginimus.

Eurydice publikacijų prieiga per internetą adresu: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/

Sekite Eurydice naujienas socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Twitter“!

Dr. Rima Zablackė,
tel. 8 658 18124,
el.p. rima.zablacke@nsa.smm.lt

Atnaujinta: 2022-10-02

Skip to content