I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Informacija grįžusiems (atvykusiems iš užsienio) vaikams

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) įgyvendina švietimo politiką pagal nustatytus veiklos tikslus. Su švietimo pagalba grįžusiems (atvykusiems iš užsienio) vaikams susiję keli iš jų. Pirmasis – rengti ugdymo turinio dokumentus, pavyzdžiui, ikimokyklinio ugdymo gaires, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, metodikas, rekomendacijas ir kt. Pavyzdžiui, buvo parengtas Grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių ir atvykusių užsieniečių ugdymo organizavimo modelių aprašas (2022) ir speciali, grįžusių iš užsienio įvairių amžiaus grupių mokinių ugdymui skirta Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2) bendroji programa  (2022) bei jos Įgyvendinimo rekomendacijos (2023). Tai skirta mokykloms ir mokytojams.Kita svarbi NŠA veiklos sritis – mokinių pasiekimų patikrinimų, brandos ir kitų egzaminų organizavimas ir administravimas. Pavyzdžiui, NŠA organizuoja valstybinės kalbos, lietuvių kalbos mokėjimo lygių nustatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus ir jų užduočių kūrimą.Tiesioginė pagalba grįžusiems (atvykusiems iš užsienio) vaikams – NŠA sukurtos ir prižiūrimos skaitmeninės mokymo(si) priemonės ir virtualiosios mokymo(si) aplinkos:

  • Patiems mažiausiems, kurie pradeda mokytis lietuvių kalbos, ypač kaip negimtosios, yra skirta interaktyvi Į Lietuvą atvykusių užsieniečių ir grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių šeimų vaikų lietuvių kalbos ugdymo metodinė medžiaga.
  • Lietuvių kalbos vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai su klausomaisiais tekstais ir užduotimis „Labas“ bei „Mano ir tavo šalis LIETUVA“  yra skiriami į Lietuvą atvykusiems atitinkamai 7–8 ir 11–14 metų mokiniams, kurie lietuvių kalbos mokosi išlyginamosiose klasėse arba pagal individualų planą, bei tokio paties amžiaus užsienio lituanistinių mokyklų mokiniams.
  • „Kalba mane augina“ – mokymo(si) priemonė 1–2 ir 3–4 klasių mokiniams su kalbėjimo ir klausymo užduotimis, parengta orientuojantis į mokinius iš dvikalbės ir daugiakalbės aplinkos; šia priemone gali naudotis ir tie mokiniai, kuriems lietuvių kalba yra gimtoji.
  • Mokiniai, siekiantys lietuvių kalbą mokėti B2 ir aukštesniu lygiu, gali naudotis svetainėmis „Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“ ir „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“. Kursus sudaro atskiros temos, kurioms parengti interaktyvūs skaitymo ir klausymo rinkiniai, filmai su interaktyviomis užduotimis, įgarsinti diktantai, kalbos pažinimo pratimai, užduotys, įvairių tekstų rašymo šablonai, mokomieji žaidimai, žinynai, testai. Mokinys gali pats įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą, arba atliktas užduotis nusiųsti mokytojui.

NŠA sukurtomis mokymo priemonėmis, kurios skirtos mokyti užsienyje gyvenančius lietuvių vaikus, kaip papildoma medžiaga gali naudotis ir į Lietuvą sugrįžę mokiniai:

***

Kitos rekomenduojamos mokymo(si) priemonės

I. Dar nekalbantiems lietuviškai

II. Pradedantiems

III. Pažengusiems

Atnaujinta: 2023-11-22

Skip to content