I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pranešėjų apsauga

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
 8. pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
 9. kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
 10. pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
 11. kitų pažeidimų.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Nacionalinėje švietimo agentūroje galima pateikti:

Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojama „Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą“ forma, kurią galima pateikti el. paštu pranesk@stt.lt.

tiesiogiai atvykus į įstaigą jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą. Įstaigoje atsakinga už korupcijos prevenciją – Ugnė Kotryna Jakavičiūtė, Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkė;

atsiųsti pasirašytą pranešimą paštu įstaigai adresu K. Kalinausko g. 7, Vilnius 03106. Siunčiant pranešimą paštu, po įstaigos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“;

atsiųsti pranešimą Nacionalinės švietimo agentūros elektroninio pašto adresu skaidrumas@nsa.smm.lt;

paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą interneto svetainėje. 2) kompetentingai institucijai tiesiogiai;

*Teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešėjų apsaugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytos šios asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 1. saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
 2. konfidencialumo užtikrinimas;
 3. draudimas daryti neigiamą poveikį;
 4. teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 5. teisė gauti kompensaciją;
 6. nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 7. atleidimas nuo atsakomybės;
 8. teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.

Atnaujinta: 2022-10-01

Skip to content