I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Tyrimai ir analizės

2020-03-01 Metodinė priemonė socialiniams pedagogams „Darbas su vaikais, turinčiais elgesio ir emocinių sunkumų bei sutrikimų“

2020-01-27 Švietimo įstaigos vadovų kasmetinio veiklos vertinimo ataskaitos. Analizės ataskaita

2020-01-16 Vaiko individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo bendrojo ugdymo mokyklose tyrimo rezultatai

news_dot2014 m. gruodžio 17 d.news_dot Tarptautinės pasiekimų vertinimo asociacijos tarptautinio kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimo (IEA ICILS 2013) rezultatai

Rezultatų pristatymas:

IEA ICILS 2013 rezultatų pristatymas (dr. R. Dukynaitė, dr. V. Brazdeikis, Asta Buinevičiūtė) link_d (pdf)

Rezultatų ataskaita:

IEA Tarptautinio kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimo ICILS 2013 ataskaita link_d (pdf)

Pranešimas spaudai link_d

news_dot2014 m. birželio 3 d.news_dot EUN tyrimas: IKT ir įgūdžiai mokymuisi, vėlesniam gyvenimui ir darbui link_d

news_dot2014 m. gegužės 7 d.news_dot EUN tyrimas: INOVATYVIOS PRIEMONĖS KLASĖJE: ĮTAKA MOKYMO MODELIUI IR LYČIAI (2014 m. kovas) link_d

news_dot2012 m. sausio 20 d.news_dot IKT naudojimo Europos mokyklose tyrimas (ESSIE). Duomenų rinkimas vyko 31-je Europos šalyje. link_d

news_dot2011 m. gruodžio 5 d.news_dot Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos  tarptautinis kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimas (IEA ICILS) link_d

news_dot2011 m. kovo 17 d.news_dot AIKOS 2 kūrimui būtinų tyrimų rezultatai

Įgyvendinant „AIKOS plėtotė“ projekto pagrindines veiklas buvo atlikti 3 tyrimai. Surinkta informacija išanalizuota bei parengtos išvados ir rekomendacijos.

Esamų AIKOS vartotojų naudojimosi sistema įpročių, ieškomos informacijos, pageidavimų analizė

Tyrimo medžiaga link_d
Tyrimo pagrindinės išvados ir rekomendacijos link_d

news_dot2004 – 2007 m.news_dot Visuotinis kompiuterinis raštingumas link_d

news_dotSITESnews_dot

news_dot2005 – 2007 m.news_dot SITES 2006 (M-3) link_d
news_dot1999 – 2002 m.news_dot SITES M-2 link_d
news_dot1996 – 1998 m.news_dot SITES M-1 link_d

news_dot2009 m.sausio 9 d.news_dot Tyrimo ataskaita „Sukauptos metodinės patirties, naudojant IKT įvairiuose dalykuose, analizė“ link_d

news_dot2008 m. gruodžio 15 d.news_dot Mokslinio tyrimo ataskaita „Esamų kompiuterinių mokymo priemonių analizė“ link_d

news_dot2008 m. gruodžio 15 d.news_dot Mokslinio tyrimo ataskaita „Pedagogų rengimas informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo aspektu“ link_d

news_dot2008 m. gruodžio 1 d.news_dot Mokslinio tyrimo ataskaita „Įvairių šalių informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo švietime patirties analizė“ link_d

news_dot2007 m. kovo 27 d.news_dot Tyrimo ataskaita „Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas gerinant mokymo ir mokymosi mokykloje kokybę“ link_d

news_dot2007 m. sausio 31 d.news_dot Mokslinio tyrimo „Pedagogų rengimas IKT diegimo Lietuvos švietime aspektu“ ataskaita link_d

news_dot2006 m. kovo 8 d.news_dot IKT taikymo švietime tyrimas, parengiant rodiklius ir stebėsenos tvarką (pateiktis) link_d

news_dot2006 m. kovo 8 d.news_dot IKT taikymo švietime tyrimas, parengiant rodiklius ir stebėsenos tvarką link_d

news_dot2006 m. sausio 26 d.news_dot IKT vystymas Baltijos šalyse (2004-2005) link_d

news_dot2006 m. sausio 26 d.news_dot IKT vystymas Lietuvos mokyklose: empirinio tyrimo ataskaita link_d

news_dot2005 m. rugpjūčio 22 d.news_dot Mokomųjų kompiuterinių priemonių ir virtualiųjų mokymosi aplinkų profesinio mokymo srityse diegimas link_d

news_dot2005 m. gegužės 27 d.news_dot Mokslinio tyrimo darbo „Informacijos ir komunikacijos technologijų diegimas profesinio mokymo srityse ataskaita link_d

news_dot2004 m. liepos 9 d.news_dot Atvirasis kodas švietime link_d

news_dot2003 m. gruodžio 1 d.news_dot Mokomųjų kompiuterinių priemonių naudojimo ir diegimo tyrimas  link_d

news_dot2001 m.news_dot Pedagogų poreikio prognozė link_d

news_dot1996 -1997 m.news_dot Kompiuteriai Lietuvos mokyklose  link_d

Atnaujinta: 2022-01-27

Skip to content