I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Korupcijos prevencija

Įstaigoje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede. Jį galite rast čia.

Atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje yra NŠA Bendrųjų reikalų departamento Administravimo skyriaus specialistas Marius Sargevičius.

2019 m. STT atliko Korupcijos rizikos analizę. NŠA korupcijos rizikos analizėje nurodytų pasiūlymų įgyvendinimas, atlikti veiksmai ir pasiekti rezultatai yra čia.

 


ATLIKTA ANTIKORUPCINĖ ANALIZĖ IR VERTINIMAS MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE

Vykdant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. V- 835 „Dėl veiklos srities, kurioje 2021 metais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ir ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, nustatymo ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, kuriose 2021 metais tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, sąrašo patvirtinimo“, Nacionalinėje švietimo agentūroje buvo atlikta antikorupcinė analizė ir vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje.

Įstaigoje nustatytas aukštas (0,8) įstaigos atsparumo korupcijai lygis viešųjų pirkimų srityje pagal Antikorupcinės aplinkos kūrimo viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovo nustatytus kriterijus. Priežasčių, didinančių korupcijos pasireiškimo rizikos lygį, nenustatyta.

Sąlygų, sudarančių prielaidas korupcijai, vertinant pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse patvirtintus kriterijus, nenustatyta, tačiau nutarta, kad kaip korupcijos prevencijos priemonę Agentūra galėtų patvirtinti Etiško elgesio vykdant viešuosius pirkimus kodeksą ir Nacionalinės švietimo agentūros vidaus teisės aktu reglamentuoti mažos vertės pirkimų procedūrą.

 


Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Nacionalinėje švietimo agentūroje galima pateikti:

 

PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ

PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ VIDINIU KANALU

 


Aktualios nuorodos:

Atnaujinta: 2024-04-02

Skip to content