I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Apeliacijų nagrinėjimo tvarka

Apeliacijų dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo nagrinėjimo tvarka

Nacionalinėje švietimo agentūroje (toliau – NSA) veikia  Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo apeliacinė komisija (toliau – Apeliacinė komisija) – kuri nagrinėja apeliacijas kuomet tėvai (globėjai/rūpintojai) nesutinka su savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos ar Švietimo pagalbos tarnybos pateiktomis išvadomis dėl:

  • mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais.

Apeliacinė komisija svarstydama pateiktą apeliaciją vadovaujasi  Apeliacijų dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo nagrinėjimo tvarkos apraše nustatyta vertinimo eiga, organizavimu ir procedūromis.

Įsakymas dėl Apeliacinės komisijos sudarymo

Aprašas

Priedai

Paaiškinimai ir santrumpos:

Prašymas* – pateikiamas pagal Apeliacijų dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. VK-322 ,,Dėl apeliacijų dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedą, paštu (K. Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius), el. paštu (info@nsa.smm.lt) arba atvykus į Nacionalinę švietimo agentūrą.

Atnaujinta: 2022-10-31

Skip to content