Projekto medžiaga

Apie pedagogų stažuotę

Pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelis ir stažuotės stebėsena

Metodinių priemonių rinkinys:

Metodinė priemonė „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė” švietimo įstaigos administracijai

Metodinė priemonė „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė” švietimo įstaigos steigėjo/savininko/priežiūros institucijai

Metodinė priemonė „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė” stažuotės vadovui

Metodinė priemonė „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė” pradedančiajam pedagogui ir jo mentoriui

Metodinių priemonių rinkinio priedai

Metodinis filmas-dalykinė vaizdo priemonė „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė: kelias į švietimo bendruomenę“, kurio tikslas – parodyti, kodėl pradedančiajam mokytojui ir švietimo bendruomenei svarbi pedagoginė stažuotė.

Kvalifikacijos tobulinimo programos:

Pradedančiųjų mokytojų profesinių gebėjimų tobulinimas

Stažuotės vadovo praktinių gebėjimų tobulinimas

Mentoriaus praktinių gebėjimų tobulinimas

Užsienio stažuočių medžiaga:

Užsienio stažuočių patirtis: Anglija, Škotija, Ispanija

Susipažinimas su pedagoginių stažuočių įgyvendinimu Austrijoje, Suomijoje

Užsienio stažuočių patirtis: Islandija

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotė Italijos švietimo institucijose

Kroatijos patirtis vykdant ir organizuojant stažuotę

Pedagoginė stažuotė Olandijoje

Tarptautinės konferencijos medžiaga:

Konferencijos darbotvarkė

Konferencijos vaizdo medžiaga